EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0849

Rådets beslut (Gusp) 2022/849 av den 30 maj 2022 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

ST/8912/2022/INIT

OJ L 148, 31.5.2022, p. 52–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/849/oj

31.5.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/52


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/849

av den 30 maj 2022

om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 maj 2013 antog rådet beslut 2013/255/Gusp (1).

(2)

Den 27 maj 2021 antog rådet beslut (Gusp) 2021/855 (2) varigenom de restriktiva åtgärder som anges i beslut 2013/255/Gusp förlängdes till och med den 1 juni 2022.

(3)

På grundval av en översyn av beslut 2013/255/Gusp bör de restriktiva åtgärder som anges i det beslutet förlängas till och med den 1 juni 2023.

(4)

Posterna för 18 fysiska personer och 13 enheter i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ i bilaga I till beslut 2013/255/Gusp bör uppdateras och ändras.

(5)

Posterna för två avlidna personer bör utgå ur förteckningen i bilaga I till beslut 2013/255/Gusp.

(6)

Posten för en person bör utgå ur förteckningen i bilaga I till beslut 2013/255/Gusp till följd av en dom av tribunalen av den 16 mars 2022.

(7)

Beslut 2013/255/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2013/255/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande:

”Rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien”.

2.

Artikel 34 ska ersättas med följande:

”Artikel 34

Detta beslut ska tillämpas till och med den 1 juni 2023. Det ska ses över kontinuerligt. Det får förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppnåtts.”

3.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 147, 1.6.2013, s. 14).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2021/855 av den 27 maj 2021 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 188, 28.5.2021, s. 90).


BILAGA

Bilaga I till beslut 2013/255/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt A (Personer) ska följande poster utgå:

40.

Muhammad Bukhaytan.

262.

Salam Tohme.

293.

Abdelkader Sabra.

2.

I avsnitt A (Personer) ska följande poster ersätta motsvarande poster i förteckningen:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”3.

Ali MAMLUK

(alias Ali Mamlouk, Ali Al-Mamlouk, Abu Ayham)

(علي المملوك, أبو أيهم, علي مملوك)

Födelsedatum: 19.2.1946

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Diplomatpass nr 983

Kön: man

Arabrepubliken Syriens vicepresident med ansvar för säkerhetsfrågor. F.d. chef för den nationella säkerhetsbyrån. F.d. chef för det syriska Intelligence Directorate (direktoratet för säkerhetstjänsten), delaktig i våldet mot demonstranter.

9.5.2011

4.

Atif NAJIB

(alias Atef, Atej Najeeb)

(عاطف نجيب)

Födelseort: Jablah, Syria (Jablah, Syrien)

Grad: brigadgeneral

Kön: man

Tidigare chef för Political Security Directorate (direktoratet för politisk säkerhet) i Dara'a (Dara), delaktig i våldet mot demonstranter. Medlem av familjen al-Asad; kusin till president Bashar al-Asad.

9.5.2011

28.

Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

(خالد قدور)

Kön: man

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom telekommunikation, olje- plast- och tobaksindustrin och med nära affärsförbindelser med Mahir al-Asad. Han har kopplingar till smugglingsverksamhet.

Han gagnas av och stöder den syriska regimen genom sin affärsverksamhet.

Medhjälpare till Mahir al-Asad, bland annat genom sin affärsverksamhet.

27.1.2015

33.

Ayman JABIR

(alias Aiman Jaber)

(أيمن جابر)

Födelseort: Latakia, Syria (Latakia, Syrien)

Kön: man

Ledande affärsman verksam i Syrien inom stål-, medie-, konsumtionsvaru- och oljebranschen samt inom handeln med dessa varor. Han har ekonomiska intressen och/eller innehar verkställande befattningar i ett antal företag och enheter i Syrien, särskilt Al Jazira (även kallat Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV och Sama Satellite Channel.

Genom sitt företag Al Jazira har Ayman Jabir underlättat oljeimport från Overseas Petroleum Trading till Syrien.

Ayman Jabir gagnas av och stöder den syriska regimen genom sina affärsintressen.

Han ger direkt stöd till och spelar en ledande roll i verksamhet som bedrivs av regimtrogna milisförband som går under namnet Shabiha och/eller Suqur as-Sahraa. Han är hedersordförande för ’Wafa lil-Watan’ (lojalitet mot hemlandet), en sammanslutning som ger stöd till familjer till syriska soldater och milisförband.

Medhjälpare till Rami Makhlouf genom sin affärsverksamhet och förbunden med Mahir al-Asad genom sin roll i regimtrogna milisförband.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Kön: man

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom många branscher i det syriska näringslivet. Han innehar andelar i och/eller har ett betydande inflytande över Amir Group och Cham Holding, två konglomerat med intressen i fastighets-, turism-, transport- och finanssektorerna. Han är ordförande för det syrisk-ryska affärsrådet och spelar en viktig roll i de ekonomiska förbindelserna med Ryska federationen genom det syrisk-ryska affärsrådet.

Samir Hassan stöder den syriska regimens krigshandlingar med penninggåvor.

Samir Hassan har samröre med personer som gagnas av eller stöder regimen. Särskilt har han samröre med Rami Makhlouf och Issam Anbouba, som rådet har fört upp på förteckningen och som gagnas av den syriska regimen.

27.9.2014

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني )

Födelsedatum: 1964

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

F.d. minister för telekommunikation och teknik som innehade ämbetet till och med åtminstone april 2014. Delar såsom f.d. minister i regeringen ansvaret för den syriska regimens brutala förtryck av civilbefolkningen. F.d. chef för organet för planering och internationellt samarbete (PICC). PICC är ett statligt organ med kopplingar till premiärministerns kansli och tar i synnerhet fram de femårsplaner som slår fast de allmänna riktlinjerna för regeringens ekonomiska politik och utvecklingspolitik.

27.2.2012

139.

Generalmajor Hussam LUQA

(alias Husam, Housam, Houssam, Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Födelsedatum: 1964

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Kön: man

F.d. chef för säkerhetskommittén i den södra regionen 2018–2020. F.d. chef för General Security Directorate (direktoratet för allmän säkerhet). Generalmajor. Chef för Homs-kontoret inom Political Security Directorate (direktoratet för statens säkerhet) från april 2012 till den 2 december 2018 (efterträdde brigadgeneral Nasr al-Ali). Chef för Political Security Directorate (direktoratet för statens säkerhet) sedan den 3 december 2018. Direktör för den General Intelligence Department sedan 2019. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

203.

George HASWANI

(alias Heswani, Hasawani, Al Hasawani)

Adress: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Övriga uppgifter: Hesco Engineering and Construction Company Ltd är registrerat på samma adress i London som det brittiska företaget Savero Ltd.

Kön: man

Ledande affärsman verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamheter inom ingenjörs-, byggnads-, olje- och gassektorn. Han innehar andelar i och/eller har ett betydande inflytande över ett antal företag och enheter i Syrien, särskilt HESCO Engineering and Construction Company, ett större teknik- och byggnadsföretag.

7.3.2015

204.

Emad HAMSHO

(alias Imad Hmisho, Hamchu, Hamcho, Hamisho, Hmeisho, Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Adress: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syria

Kön: man

Innehar en högre ledande befattning inom Hamsho Trading. Som ett resultat av sin höga befattning i Hamsho Trading, ett dotterbolag till Hamsho International, som har uppförts på förteckningen av rådet, stöder han den syriska regimen. Han har också samröre med enheten Hamsho International som är uppförd på förteckningen.

Han är också vice ordförande i det syriska järn- och stålrådet, tillsammans med till regimen knutna affärsmän som är uppförda på förteckningen såsom Ayman Jabir. Bland Hamshos tillgångar återfinns Syrian Metal Industries, ett stålverk utanför Damaskus, dit Hamsho har levererat metallskrot som plundrats av regeringsvänliga milisgrupper under kriget. Han har också samröre med president Bashar al-Asad.

7.3.2015

245.

Muhammad Yousef HASOURI

(alias Mohammad Yousef Hasouri, Mohammed Yousef Hasouri)

(محمد يوسف حاصوري)

Grad: brigadgeneral

Kön: man

Brigadgeneral Muhammad Hasouri är en högre officer i det syriska flygvapnet som har varit i tjänst efter maj 2011. Han innehade befattningen som stabschef för flygvapnets brigad 50 och ställföreträdande befälhavare för flygbasen Shayrat. Brigadgeneral Muhammad Hasouri är verksam inom området för spridning av kemiska vapen och var inblandad i massakern med kemiska vapen i ’Khan Shaykun’ den 4 april 2017. I egenskap av högre officer är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan AL-MUSA

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa, Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(جايز ريان الموسى)

Födelsedatum: 1954

Födelseort: Hama, Syria (Hama, Syrien)

Grad: generalmajor

Kön: man

Tidigare guvernör i Hasaka, utnämnd av president Bashar al-Asad; han har samröre med president Bashar al-Asad.

Innehar generalmajors grad, är högre officer och tidigare stabschef vid det syriska flygvapnet.

I egenskap av högre officer i det syriska flygvapnet är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien, bland annat genom användningen av kemiska vapen vid attacker utförda av den syriska regimen under hans tid som stabschef för det syriska flygvapnet, såsom fastställts i rapporten från den gemensamma utredningsmekanism som inrättats av Förenta nationerna.

18.7.2017

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

Nationalitet: syriskt medborgarskap

Befattning: delägare i Zubaidi and Qalei LLC, direktör för Agar Investment Company, generaldirektör i Al Zubaidi Company och Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direktör för och ägare till Zubaidi Development Company, delägare i Enjaz Investment Company

Kön: man

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien med betydande investeringar i byggbranschen, inbegripet en andel på 50 % i Zubaidi and Qalei LLC, som bygger Grand Town, en ort för lyxturism, och till vilket regimen har beviljat ett 45-årigt avtal mot 19–21 % av företagets intäkter. Khaled al-Zubaidi gynnas av och/eller stöder den syriska regimen genom sin affärsverksamhet, i synnerhet genom sin andel i Grand Town-projektet.

Khaled Zubaidi undertecknade ett sponsringsavtal (till ett värde av 350 000  USD) med en syrisk fotbollsklubb, ’Wihda FC’, genom ett av sina företag, ’Hijaz Company’. Medlem i Syriens turismkammarförbund sedan 2019.

21.1.2019

283.

Mohammed Nazer JAMAL EDDIN

(alias Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine, Jamal Aldiyn)

(محمد ناذر جمال الدين)

Födelsedatum: 2.1.1962

Födelseort: Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Nationalitet: syriskt medborgarskap

Passnr: N 011612445, utfärdandenummer 002-17-L022286 (ort för utfärdande: Syrian Arab Republic (Arabrepubliken Syrien))

ID-nummer: 010-30208342 (ort för utfärdande: Syrian Arab Republic (Arabrepubliken Syrien))

Befattning: en av grundarna av och majoritetsägare i Apex Development and Projects LLC och grundare av A’ayan Company for Projects and Equipment

Kön: man

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien med betydande investeringar i byggbranschen, inbegripet en kontrollerande andel på 90 % i Apex Development and Projects LLC, som har upprättat ett samriskföretag värt 34,8 miljoner USD för uppförande av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimens stöd. Genom sin medverkan i Marota City-projektet gynnas Mohammed Nazer Jamal Eddin av och/eller stöder den syriska regimen. I maj 2019 bildade Jamal Eddin ’Trillium Private JSC’, ett företag värt 15 miljoner SYP som bedriver handel med byggmaterial och elektriska produkter.

21.1.2019

284.

Mazin AL-TARAZI

(alias

Image 1
, Mazen al-Tarazi)

(مازن الترزي)

Födelsedatum: september 1962

Nationalitet: syriskt medborgarskap

Befattning: affärsman

Kön: man

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien med betydande investeringar i byggbranschen och luftfartssektorn. Genom sina investeringar och sin verksamhet gynnas Mazin al-Tarazi av och/eller stöder den syriska regimen. I synnerhet har Mazin al-Tarazi ingått ett avtal med Damascus Cham Holding om en investering på 320 miljoner USD för uppförande av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimens stöd. Han har även beviljats licens för ett privat flygbolag i Syrien. I september 2019 skapade han ’al-Dana Group Investments LLC’, ett företag värt 25 miljoner SYP som är verksamt inom export/import och investeringar i turistanläggningar och kommersiella komplex.

21.1.2019

285.

Samer FOZ

(alias Samir Foz/Fawz, Samer Zuhair Foz, Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Födelsedatum: 20 maj 1973

Födelseort: Homs, Syria (Homs, Syrien) / Latakia, Syria (Latakia, Syrien)

Nationalitet: syriskt medborgarskap, turkiskt medborgarskap

Turkiskt passnummer: U 09471711 (ort för utfärdande: Turkiet; giltighetsdatum: 21.7.2024)

Syriskt nationellt nummer: 06010274705

Adress: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE

Kön: man

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och verksamhet inom många branscher i det syriska näringslivet. Samer Foz tillhandahåller finansiellt och annat stöd till den syriska regimen, inbegripet finansiering av Military Security Shield Forces i Syrien och förmedling av spannmålsavtal. Han gynnas också finansiellt av tillgången till affärsmöjligheter inom handeln med vete och inom återuppbyggnadsprojekt på grund av sina kopplingar till regimen.

Samer Foz öppnade 2021 en sockerraffineringsfabrik (’Samer Foz Factory’) för att stödja den syriska regimens mål att öka sockerproduktionen i hela landet.

21.1.2019

287.

Hussam AL-QATARJI

(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)

(حسام القطرجي)

Födelsedatum: 1982

Födelseort: Raqqa, Syria (al-Raqqa, Syrien)

Nationalitet: syriskt medborgarskap

Befattning: vd för Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group)

Kön: man

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien som också är ledamot i det syriska parlamentet. Al Qatarji stöder och gynnas av den syriska regimen genom att möjliggöra och erhålla förtjänster från handelsavtal med regimen om olja och vete.

Hussam Al Qatarji har tillsammans med sin familj fått tillstånd att bilda en ny bank, National Islamic Bank. Genom ett av sina företag, Nabd Contracting and Construction, har de även förvärvat en ny cementanläggning från regeringen. De expanderade också inom turismsektorn och bildade Arman Hotel and Tourist Management LLC. Med ministeriet för turism bildade de vidare samriskföretaget ’Bere Aleppo Private JSC’. Hussam Al Qatarji och hans familj leder också en milis i Aleppo. I oktober 2021 undertecknade Qaterjis BS Company for Oil Services ett avtal med regimen om att förse bensinstationer i regimkontrollerade områden med bränsle.

21.1.2019

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim, Anouar, al-Kattan, al-Katan, Al-Qattan, al-Qatan, قطان وسيم, وسيم أنوار القطان)

Födelsedatum: 4.3.1976

Nationalitet: syriskt medborgarskap

Befattning: ordförande för provinsen Damaskus handelskammare

Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar:

Larosa Furniture/Furnishing, Jasmine Fields Company Ltd., Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group, Adam and Investment LLC, Universal Market Company LLC, kassör i Syriens handelskammarförbund

Kön: man

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien som gagnas av och stöder regimen. Ägare till flera företag och holdingföretag med intressen och verksamhet inom olika ekonomiska sektorer såsom fastigheter, lyxhotell och köpcentrum. Waseem al-Kattan gjorde sig snabbt ett namn som ledande affärsman genom att beskatta varor som smugglades in i det belägrade östra al-Ghuta, och är nu inblandad i aggressiva former av klientilism till förmån för regimen. Waseem al-Kattan tjänar ekonomiskt på sitt företräde till offentliga upphandlingar samt till licenser och kontrakt som han tilldelats av statliga organ till följd av de nära band han har till regimen.

År 2020 valdes al-Kattan till medlem i Damaskus handelskammare. I november 2021 utnämnde den syriska regeringen al-Kattan till sekreterare för Syriens handelskammarförbund, trots att han förlorat valet.

17.2.2020

294.

Khodr Ali TAHER

(alias خضر علي طاهر)

Födelsedatum: 1976

Nationalitet: syriskt medborgarskap

Befattning: chef för och ägare av Ella Media Services, medgrundare av Castle Security and Protection och av Jasmine Contracting Company, ordförande för och medgrundare av Syrian Hotel Management Company, chef för och ägare av Ematel

Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar:

Citadel for Protection, Guard and Security Services (Castle Security and Protection), Ematel LLC (Ematel Communications), Syrian Hotel Management Company, Jasmine Contracting Company

Kön: man

Ledande affärsman med verksamhet i flera sektorer inom den syriska ekonomin, bland annat inom privat säkerhet, detaljhandel med mobiltelefoner, hotellförvaltning, reklamtjänster, inrikes penningöverföring samt alkoholhaltiga och alkoholfria drycker.

Han stöder och gagnas av den syriska regimen genom samarbete i sin affärsverksamhet och sin inblandning i smuggling och affärsupplägg där man tjänar pengar på kriget. Khodr Ali Taher äger ett antal företag och är medgrundare av andra. Han är inblandad i affärer med regimen, bland annat genom att ha ingått ett samriskföretag med Syrian Transport and Tourism Company, som till två tredjedelar ägs av turismministeriet.

17.2.2020”

3.

I avsnitt B (Enheter) ska följande poster ersätta motsvarande poster i förteckningen:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1.

Bena Properties

Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525

Ägs av Rami Makhlouf. Syriens största fastighetsbolag och Cham Holdings fastighets- och investeringsföretag; finansierar den syriska regimen.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF)

(även kallad Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus, Syria

Tfn: +963 112110059 / +963 112110043

Fax: +963 933333149

Ägs av Rami Makhlouf; finansierar den syriska regimen.

23.6.2011

18.

Syriatel

Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Syria, P.O. Box 2900

Tfn: +963 11 6126270

Fax: +963 11 23739719

E-post: info@syriatel.com.sy

Webbplats: http://syriatel.sy

Stöder den syriska regimen ekonomiskt: genom sitt licensavtal betalar bolaget minst 50 % av sina vinster till regeringen.

23.9.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syria

Tfn: +963 011 5810719 +963 11 4474579, +963 11 5810718, +963 11 5810719

E-post: info@metallic-sy.com och shaamco@mail.sy

Skalbolag för att för CERS räkning införskaffa känsligt materiel.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria

Tfn: +963 11 5111352

Fax: +963 11 5110117

E-post: info@syronics.com.sy

Skalbolag för att för CERS räkning införskaffa känsligt materiel.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries (Handasieh – organisation för verkstadsindustri)

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syria

och

P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syria

och

P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syria

Tfn: +963 11 2121834, +963 11 2121825, +963 11 2131307

E-post: g.o.eng.ind@net.sy

Skalbolag för att för CERS räkning införskaffa känsligt materiel.

1.12.2011

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon

Hamra Branch: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon

Mar Elias Branch: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Lebanon

Tfn: +961 1 741666

Fax: + 961 1738214

Webbplats: www.slcb.com.lb

Dotterföretag till den redan på förteckningen uppförda Commercial Bank of Syria. Stöder den syriska regimen ekonomiskt.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria (Syriens centralbank)

Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria (Damaskus, Syrien)

Postadress: Altjreda al Maghrebeh square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254

Tfn: +961011 - 9985

E-post: info@cb.gov.sy

Webbplats: https://www.cb.gov.sy/

Stöder den syriska regimen ekonomiskt.

27.2.2012

56.

Baniyas Refinery Company

(även kallat Banias, Banyas)

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria

352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs

Dotterföretag till General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), en underavdelning till ministeriet för olje- och mineraltillgångar. Stöder i denna egenskap den syriska regimen ekonomiskt.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company

(även kallat Hims, General Company for Homs Refinery)

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria

Tfn: +963-3125-16401

Fax: +963-3124-70101

E-post: homs-refine@mail.sy

Dotterföretag till General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), en underavdelning till ministeriet för olje- och mineraltillgångar. Stöder i denna egenskap den syriska regimen ekonomiskt.

23.7.2014

67.

Hamsho Trading

(även kallat Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syria

Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions

E-post: info@hamsho-group.com

Tfn: +963 11 3227530

Dotterföretag till Hamsho International, som har blivit uppfört på förteckningen av rådet.

Som sådant har Hamsho Trading samröre med enheten Hamsho International som har blivit uppförd på förteckningen.

Stöder den syriska regimen genom sina dotterföretag, däribland Syria Steel. Genom sina dotterföretag har Hamsho Trading samröre med grupper som de regimvänliga Shabiha-miliserna.

7.3.2015

77.

Al Qatarji Company

(även kallat Qatarji International Group, Al-Sham and Al-Darwish Company, Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Typ av enhet: privat företag

Bransch: import och export, transport, leverans av olja och råvaror

Namn på chef/ledningen: Hussam Al Qatarji, vd (uppförd på förteckningen av rådet)

Verklig huvudman: Hussam Al Qatarji (uppförd på förteckningen av rådet)

Registrerad adress: Mazzah, Damascus, Syria

Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Framträdande företag verksamt inom flera sektorer av Syriens ekonomi. Genom att underlätta handeln med bränsle, vapen och ammunition mellan regimen och olika aktörer, däribland Isil (Daish), under förevändningen att det importerar och exporterar livsmedel, stödja miliser som strider tillsammans med regimen och utnyttja sina band till regimen för att utöka sin affärsverksamhet stödjer Al Qatarij Company – vars styrelse leds av den på förteckningen uppförda Hussam Al Qatarji, ledamot i Syriens folkförsamling – den syriska regimen och gagnas av den.

17.2.2020

78.

Damascus Cham Holding Company

(även kallat Damascus Cham Private Joint Stock Company

(القابضة الشام دمشق)

Typ av enhet: offentligägt privaträttsligt företag

Bransch: fastighetsutveckling

Namn på chef/ledningen: Adel Anwar Al-Olabi, styrelseordförande och guvernör i Damaskus (uppförd på förteckningen av rådet)

Verklig huvudman: provinsen Damaskus

Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar: Rami Makhlouf (uppförd på förteckningen av rådet); Samer Foz (uppförd på förteckningen av rådet); Mazen Tarazi (uppförd på förteckningen av rådet); Talas Group, som ägs av affärsmannen Anas Talas (uppförd på förteckningen av rådet); Khaled al-Zubaidi (uppförd på förteckningen av rådet)

Damascus Cham Holding Company bildades av regimen för att utgöra provinsen Damaskus investeringsinstrument för att förvalta provinsen Damaskus fastigheter och genomföra Marota City-projektet, ett lyxfastighetsprojekt som grundar sig på mark som exproprierats enligt framför allt förordning nr 66 och lag nr 10.

Genom att förvalta genomförandet av Marota City stöder och gagnas Damascus Cham Holding (vars ordförande är Damaskus guvernör) av den syriska regimen och ger fördelar till affärsmän med nära band till regimen som har ingått lukrativa avtal med denna enhet genom offentlig-privata partnerskap.

17.2.2020”


Top