EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0837

Rådets beslut (Gusp) 2022/837 av den 30 maj 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2016/1693 om restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem

ST/8617/2022/INIT

OJ L 147I , 30.5.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/837/oj

30.5.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 147/3


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/837

av den 30 maj 2022

om ändring av beslut (Gusp) 2016/1693 om restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 september 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/1693 (1).

(2)

Med hänsyn till det fortsatta hot som Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem utgör bör två personer och en grupp läggas till i förteckningarna över personer, grupper, företag och enheter i bilagan till beslut (Gusp) 2016/1693.

(3)

Beslut (Gusp) 2016/1693 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut (Gusp) 2016/1693 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2016/1693 av den 20 september 2016 om restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2002/402/Gusp (EUT L 255, 21.9.2016, s. 25).


BILAGA

Bilagan till beslut (Gusp) 2016/1693 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande poster ska läggas till under rubriken ”A. Personer som avses i artiklarna 2 och 3”:

”10.

Faruq AL-SURI (alias Samir Hijazi, Samir ‘Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami, Abu Hammam Al-‘Askari); födelsedatum: 1977; födelseort: Damaskus, Syrien; kön: man; nationalitet: syriskt medborgarskap (förmodat).

11.

Sami AL-ARIDI (alias Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Shejk Dr Sami Al-Uraydi); födelsedatum: 1973; kön: man; nationalitet: jordanskt medborgarskap (förmodat).”

2.

Följande post ska läggas till under rubriken ”B. Grupper, företag och enheter som avses i artikel 3”:

”3.

Hurras AL-DIN (HaD) (alias Hurras al-Deen, Huras-al-Din, Guardians of Religion (Religionens väktare), Tanzim Hurras Al-Din, Tandhim Hurras Al-Deen, Sham Al-Ribat, al-Qaida in Syria (al-Qaida i Syrien), AQ-S).”


Top