EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0231

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/231 av den 16 februari 2022 om antagande av en femtonde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2022) 854]

C/2022/854

EUT L 39, 21.2.2022, p. 14–367 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2023; upphävd genom 32023D0244 Sista giltighetsdagen utgår från datumet för offentliggörande av rättsakten om upphävande, som får verkan samma dag som den anmäls. Rättsakten har anmälts, men datumet för anmälan finns inte i EUR-Lex. I stället används datumet för offentliggörandet.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/231/oj

21.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/231

av den 16 februari 2022

om antagande av en femtonde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen

[delgivet med nr C(2022) 854]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (1), särskilt artikel 4.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Den kontinentala biogeografiska region som avses i artikel 1 c iii i direktiv 92/43/EEG omfattar inom unionens territorium Luxemburg samt delar av Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike, Polen, Rumänien, Slovenien, Kroatien och Sverige, såsom framgår av den biogeografiska karta som fastställdes den 20 april 2005 av den kommitté som inrättats enligt artikel 20 i direktivet (nedan kallad habitatkommittén).

(2)

Den första listan över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen enligt direktiv 92/43/EEG antogs genom kommissionens beslut 2004/798/EG (2). Listan uppdaterades senast genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/161 (3).

(3)

De områden som är upptagna i listan över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen ingår i Natura 2000-nätverket som har stor betydelse för skyddet av den biologiska mångfalden i unionen. För att gå vidare med uppbyggnaden av Natura 2000-nätverket, och som ett led i en dynamisk anpassning av nätverket, sker en regelbunden översyn av listorna över områden av gemenskapsintresse.

(4)

Mellan den 10 augusti 2020 och den 11 februari 2021 har medlemsstaterna föreslagit ytterligare områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen. Medlemsstaterna har också lämnat in ändringar av den områdesrelaterade information som finns i listan över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen.

(5)

Kommissionen har i samförstånd med varje berörd medlemsstat utarbetat ett utkast till lista där det också anges inom vilka områden det finns prioriterade livsmiljötyper eller arter. Detta utkast bör ligga till grund för antagandet av en uppdaterad lista över de områden som valts ut som områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen. Artiklarna 4.4 och 6 i direktiv 92/43/EEG är tillämpliga på de nya områdena i listan.

(6)

Kunskapen om livsmiljötypers och arters förekomst och utbredning utvecklas ständigt genom den övervakning som sker i enlighet med artikel 11 i direktiv 92/43/EEG. Bedömningen och urvalet av områden på unionsnivå har därför grundats på bästa tillgängliga information.

(7)

Några medlemsstater har inte föreslagit områden i tillräcklig utsträckning för att uppfylla kraven i direktiv 92/43/EEG beträffande vissa livsmiljötyper och arter. Vidare är kunskaperna fortfarande ofullständiga om förekomsten och utbredningen av vissa av de livsmiljötyper och arter som anges i bilaga I respektive II till direktiv 92/43/EEG. Natura 2000-nätverket kan därför inte anses vara fullständigt för dessa livsmiljötyper och arter.

(8)

För att skapa tydlighet och överskådlighet bör genomförandebeslut (EU) 2021/161 upphävas.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med habitatkommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den femtonde uppdateringen av listan över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen, som återfinns i bilagan, antas härmed.

Artikel 2

Genomförandebeslut (EU) 2021/161 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 2022.

På kommissionens vägnar

Virginijus SINKEVIČIUS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

(2)  Kommissionens beslut 2004/798/EG av den 7 december 2004 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en förteckning över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen (EUT L 382, 28.12.2004, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/161 av den 21 januari 2021 om antagande av en fjortonde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen (EUT L 51, 15.2.2021, s. 330).


BILAGA

DEL 1

Femtonde uppdateringen av listan över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen

Varje område av gemenskapsintresse (SCI) identifieras genom de uppgifter som har lämnats i Natura 2000-formuläret, inklusive en karta över området. Uppgifterna har lämnats av de behöriga nationella myndigheterna i enlighet med artikel 4.1 andra stycket i direktiv 92/43/EEG.

I nedanstående tabell ges följande uppgifter:

A

:

Områdeskoden, bestående av nio tecken, av vilka de två första utgörs av medlemsstatens ISO-kod.

B

:

Områdets namn.

C

:

* = Förekomst i området av minst en prioriterad livsmiljötyp och/eller prioriterad art enligt artikel 1 i direktiv 92/43/EEG.

D

:

Områdets areal (ha) eller längd (km).

E

:

Områdets geografiska koordinater (latitud och longitud) i decimalgrader.

All information i nedanstående unionslista grundas på de uppgifter som Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Österrike, Polen, Rumänien, Slovenien och Sverige föreslagit, överlämnat och bekräftat.

A

B

C

D

E

Områdeskod

Områdets namn

*

Områdets areal (ha)

Områdets längd (km)

Områdets geografiska koordinater

 

 

 

 

 

Longitud

Latitud

DEL 2

Områdeskod

Områdets namn

Prioritering

Områdets areal (ha)

Områdets längd (km)

Longitud

Latitud

AT1101112

Nickelsdorfer Haidel

*

12,1

0

17,0508

47,9556

AT1102112

Zurndorfer Eichenwald und Hutweide

*

153,4

0

17,0039

47,96

AT1103112

Parndorfer Heide

*

7,38

0

16,8694

47,9969

AT1104212

Fronwiesen und Johannesbach

*

47,88

0

16,5158

47,9331

AT1106218

Siegendorfer Pußta und Heide

*

27,86

0

16,5833

47,7806

AT1108813

Bernstein - Lockenhaus - Rechnitz

*

24 586,2097

0

16,3556

47,3792

AT1110137

Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge

*

57 124,56

0

16,7725

47,8433

AT1114813

Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland

*

13 999,1

0

16,4206

47,0678

AT1115415

Naturwaldreservat Lange Leitn, Neckenmarkt

 

28,95

0

16,5294

47,6392

AT1122916

Lafnitztal

*

590,57

0

16,1053

47,0664

AT1123323

Mattersburger Hügelland

*

3 074,44

0

16,4

47,7

AT1127119

Burgenländische Leithaauen

*

117,3

 

16,9178

48,061

AT1201A00

Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft

*

13 715,7

0

15,1389

48,7986

AT1202000

March-Thaya-Auen

*

8 879,95

0

16,9458

48,5417

AT1204000

Donau-Auen östlich von Wien

*

9 516,26

0

16,7667

48,1306

AT1205A00

Wachau

*

18 045,1

0

15,4069

48,3583

AT1206A00

Weinviertler Klippenzone

*

3 389,21

0

16,3861

48,5722

AT1207A00

Kamp- und Kremstal

*

14 493,26

0

15,675

48,5306

AT1208A00

Thayatal bei Hardegg

*

4 428,6

0

15,8389

48,8417

AT1209A00

Westliches Weinviertel

*

2 994,41

0

15,825

48,7153

AT1210A00

Steinfeld

*

3 018,33

0

16,2972

47,9

AT1213000

Pannonische Sanddünen

*

2 523,63

0

16,7458

48,2972

AT1214000

Hundsheimer Berge

*

2 135,1

0

16,9778

48,1236

AT1215000

Bisamberg

*

360,5

0

16,375

48,3208

AT1216000

Tullnerfelder Donau-Auen

*

17 533,32

0

15,9556

48,3528

AT1217A00

Strudengau - Nibelungengau

*

4 821,74

0

15,0417

48,2167

AT1218000

Machland Süd

*

1 670,15

0

14,7819

48,1694

AT1219000

Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse

*

7 024,54

0

15,2694

48,1833

AT1220000

Feuchte Ebene - Leithaauen

*

5 086,32

0

16,4611

48,0083

AT1301000

Nationalpark Donau-Auen (Wiener Teil)

*

2 258

0

16,5317

48,1728

AT1302000

Naturschutzgebiet Lainzer Tiergarten

*

2 259

0

16,2258

48,1767

AT1303000

Landschaftsschutzgebiet Liesing (Teil A, B und C)

*

639

0

16,2383

48,1469

AT1304000

Bisamberg (Wiener Teil)

*

381

0

16,4039

48,3164

AT1305000

Leopoldsberg

 

5,8

0

16,3414

48,2801

AT2208000

Lafnitztal - Neudauer Teiche

*

1 162,64

0

16,0703

47,2067

AT2211000

Hartberger-Gmoos

 

61,04

0

15,976111

47,273056

AT2213000

Steirische Grenzmur mit Gamlitzbach und Gnasbach

*

2 185,7

0

15,8834

46,702

AT2214000

Deutschlandsberger Klause

*

22,68

0

15,1965

46,8147

AT2218000

Feistritzklamm/Herberstein

*

124,89

0

15,803889

47,218056

AT2222000

Feistritz- und Krumbachgraben

 

41,72

 

15,1011

46,6742

AT2225000

Demmerkogel-Südhänge, Wellinggraben mit Sulm-, Saggau- und Laßnitzabschnitten und Pößnitzbach

*

2 092,63

0

15,4653

46,7759

AT2229001

Oberlauf der Pinka

*

37,25

0

16,055

47,468056

AT2230000

Teile des südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche

*

15 653,49

0

15,9129

46,8285

AT2242000

Schwarze und Weiße Sulm

*

220,22

0

15,12

46,786111

AT2245000

Schloss Eggenberg

 

17,9

0

15,2357

47,0441

AT2246000

Wildoner Buchkogel

*

329,81

0

15,3027

46,5217

AT2247000

Wundschuh-Neuteich

 

3,1

0

15,4281

46,9275

AT2248000

Südsteirische Teichlandschaft

 

8,7

0

15,7154

46,7544

AT2250000

Koralpe

*

749,15

0

15,012048

46,792299

AT2252000

Oberlauf des Schirningbaches mit Zubringerbächen sowie Unterlauf des Enzenbaches

 

29,31

0

15,2702

47,1069

AT2255000

Raabtalbäche

 

21,48

 

15,9103

46,9533

AT3105000

Unterer Inn

*

864

0

13,25

48,2917

AT3106000

Reinthaler Moos

*

16

0

13,5264

47,9167

AT3107000

Tanner Moor

*

120

0

14,8653

48,5069

AT3108000

Tal der Kleinen Gusen

*

346

0

14,475

48,3972

AT3109000

Heißländen und Auwälder an der Traun

*

123,8

0

14,2113

48,2038

AT3110000

Ettenau

*

625

0

12,7917

48,0569

AT3114000

Traun-Donau-Auen

*

664

0

14,35

48,2653

AT3115000

Maltsch

*

353

0

14,5833

48,6167

AT3118000

Salzachauen

*

337

0

12,8442

48,0242

AT3119000

Auwälder am Unteren Inn

*

579,26

0

13,2411

48,2864

AT3120000

Waldaist und Naarn

*

3 838

0

14,6667

48,4167

AT3121000

Böhmerwald und Mühltäler

*

9 351

0

13,9333

48,6667

AT3122000

Oberes Donau- und Aschachtal

*

7 119

0

13,7667

48,4833

AT3123000

Wiesengebiete und Seen im Alpenvorland

*

1 263

0

13,1833

48,0333

AT3125000

Rannatal

*

226

0

13,775

48,5028

AT3127000

Eferdinger Becken

*

1 355,9

0

14,0752

48,3171

AT3129000

Wiesengebiete im Mühlviertel

*

574,4

0

14,7384

48,538

AT3131000

Leitenbach

*

110,69

0

13,8272

48,3624

AT3132000

Machland Nord

*

1 136,5

0

14,7703

48,1877

AT3137000

Unteres Steyr- und Ennstal

*

371,65

0

14,3628

48,047

AT3139000

Unteres Traun- und Almtal

*

1 250,64

0

13,9121

48,0818

AT3140000

Gerlhamer Moor

 

11,81

0

13,5583

47,9517

AT3141000

Mooswiesen am Irrsee

*

31,9

0

13,3072

47,8906

AT3147000

Hangwälder Ritzlhof

*

23,7

0

14,2458

48,1806

AT3149000

Amesschlag

*

28,4

0

14,254

48,548

AT3150000

Wallfahrtskirche Maria Schmolln

 

0,117

0

13,217

48,139

AT3152000

Kalktuffquelle Wanghausen

*

4,87

 

12,80268

48,1466

AT3201014

Wallersee-Wengermoor

*

298,47

0

13,1817

47,9267

AT3223000

Salzachauen, Salzburg

*

741,38

0

12,96

47,9

AT3228000

Bürmooser Moor

*

55,82

0

12,9239

47,9989

AT3229000

Nordmoor am Mattsee

 

3,7

0

13,15

47,99

AT3233000

Pfarrkirche St. Georgen bei Salzburg

 

0,066

0

12,88

47,99

AT3247000

Fraham-Aag-Zellhof

 

45,06

0

13,0875

47,9793

BE2200039

Voerstreek

*

1 592

0

5,8333

50,7333

BE32021C0

Haute-Sambre en aval de Thuin

*

718,7647

0

4,315143

50,377468

BE32022B0

Trou des Sarrazins à Loverval

 

0,0812

0,12

4,459874

50,362393

BE32023C0

Vallée du Ruisseau d'Acoz

*

19,136

0

4,525656

50,380717

BE32024C0

Basse-Sambre

*

89,9055

0

4,599266

50,418641

BE32026C0

Haute-Sambre en amont de Thuin

*

394,1453

0

4,230636

50,320283

BE32027C0

Vallée de la Biesmelle

*

267,2123

0

4,307054

50,321816

BE32029C0

Haute vallée de la Thure

*

505,4877

0

4,199068

50,179279

BE32030C0

Vallée de la Hante

*

459,0451

0

4,285763

50,190264

BE32031C0

Bois de Vieux Sart et de Montbliart

*

985,6293

0

4,170914

50,142515

BE32032C0

Forêts de Rance

*

988,4682

0

4,2498

50,157639

BE32033C0

Sources de la Hante

*

569,6576

0

4,360816

50,145459

BE32034C0

Bois Massart et forêts de Sivry-Rance

*

689,4979

0

4,261604

50,12503

BE32035C0

La Fagne entre Bailièvre et Robechies

*

321,0967

0

4,247997

50,071939

BE32036C0

Vallée de l'Eau Blanche à Virelles

*

1 454,6446

0

4,347692

50,075663

BE32037C0

Massifs forestiers entre Momignies et Chimay

*

1 871,7004

0

4,23478

50,019867

BE32038C0

Bois de Bourlers et de Baileux

*

1 392,5645

0

4,375943

50,014047

BE32039C0

Vallées de l'Oise et de la Wartoise

*

797,0834

0

4,257832

49,979852

BE32040C0

Haute vallée de l'Eau Noire

*

950,1811

0

4,422573

49,966119

BE32041B0

Trou aux Feuilles

 

0,0308

0,03

4,150636

50,265203

BE32042B0

Vallée du Ruisseau d'Erpion

 

6,281

0

4,374105

50,220294

BE32047C0

Vallée de la Thure

*

16,4563

0

4,153357

50,284039

BE33003C0

Montagne Saint-Pierre

*

241,912

0

5,674985

50,781551

BE33004C0

Basse Meuse et Meuse mitoyenne

*

221,8805

0

5,690618

50,723977

BE33005C0

Vallée du Ruisseau de Bolland

*

50,0807

0

5,756217

50,660577

BE33006C0

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis

*

570,6366

0

5,940098

50,719504

BE33007C0

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis

*

460,2904

0

6,031608

50,699056

BE33010C0

Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solières

*

491,5381

0

5,191712

50,50764

BE33011C0

Vallées du Hoyoux et du Triffoy

*

1 307,1423

0

5,273366

50,45927

BE33012C0

Affluents de la Meuse entre Huy et Flémalle

*

532,3503

0

5,389355

50,552821

BE33013C0

Bois de la Neuville et de la Vecquée

*

381,4561

0

5,505255

50,563186

BE33014C0

Vallée de l'Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur

*

704,4757

0

5,582425

50,544559

BE33015C0

Bois d'Anthisnes et d'Esneux

*

884,4318

0

5,508788

50,505772

BE33016C0

Basse vallée de la Vesdre

*

340,373

0

5,669556

50,586141

BE33017C0

Basse vallée de l'Amblève

*

353,9518

0

5,651534

50,481531

BE33018C0

Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux

*

69,2051

0

5,809451

50,535853

BE33019C0

Vallée de la Vesdre entre Eupen et Verviers

*

553,532

0

5,994387

50,606362

BE33020C0

Affluents du lac d'Eupen

*

507,8631

0

6,104563

50,618625

BE33021C0

Osthertogenwald autour de Raeren

*

404,0479

0

6,124749

50,6695

BE33022C0

La Gileppe

*

1 173,7307

0

5,994757

50,575576

BE33023C0

Vallée de la Soor

*

451,3481

0

6,055922

50,582059

BE33024C0

Vallée de la Helle

*

761,9617

0

6,115364

50,573919

BE33025C0

Fagnes du Nord-Est

*

2 363,1508

0

6,188335

50,59793

BE33026C0

Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont

*

571,5976

0

5,557376

50,457894

BE33027C0

Vallée de la Lembrée et affluents

*

771,9236

0

5,636623

50,406055

BE33028C0

Vallée de l'Amblève du Pont de Targnon à Remouchamps

*

1 798,1548

0

5,743787

50,437799

BE33029C0

Basse vallée de la Lienne

*

389,7972

0

5,7458

50,391495

BE33030C0

Vallée de l'Amblève de Chêneu au Pont de Targnon

*

239,477

0

5,796095

50,404541

BE33031C0

Bois de la Géronstère

*

457,8375

0

5,8791

50,4727

BE33032C0

Fagnes de Malchamps et de Stoumont

*

985,9817

0

5,865957

50,449673

BE33033C0

Vallée du Wayai et affluents

*

87,3197

0

5,939036

50,490831

BE33034C0

Vallée de la Hoëgne

*

613,3163

0

5,973045

50,529376

BE33035C0

Plateau des Hautes-Fagnes

*

4 003,9463

0

6,088984

50,526195

BE33036C0

Fagnes de la Roer

*

1 303,6591

0

6,162618

50,502391

BE33037C0

Camp militaire d'Elsenborn

*

2 561,4697

0

6,231675

50,474053

BE33038C0

Vallée de la Schwalm

*

662,5643

0

6,285771

50,482194

BE33039C0

Vallée de l'Olefbach

*

725,2158

0

6,337295

50,460363

BE33040C0

Fagnes de Stavelot et vallée de l'Eau Rouge

*

1 264,0021

0

6,010024

50,480967

BE33041C0

Fagnes de la Polleur et de Malmedy

*

1 096,4779

0

6,059692

50,486075

BE33042C0

Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville

*

468,222

0

6,08066

50,454802

BE33043C0

Vallée de la Warche entre Butgenbach et Robertville

*

225,9156

0

6,171106

50,44484

BE33044C0

Sources de l'Amblève

*

55,1996

0

6,184989

50,405771

BE33045C0

Sources de la Warchenne

 

17,2282

0

6,1593

50,403538

BE33046C0

Vallée de la Warche en amont de Butgenbach

*

308,5845

0

6,280818

50,397185

BE33047C0

Vallée de la Holzwarche

*

350,7901

0

6,325564

50,410096

BE33048C0

Vallée de la Lienne et affluents entre Les Trous de Bras et Habiémont

*

228,4133

0

5,754956

50,3565

BE33049C0

Mardelles d'Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse

*

219,3604

0

5,854904

50,3388

BE33050C0

Fagne de la Gotale et affluents du Ruisseau de Chavanne

*

177,8536

0

5,707536

50,324843

BE33051C0

Vallée de l'Amblève entre Wanne et Coo

*

220,8501

0

5,908424

50,371504

BE33052C0

Ma Campagne au sud de Malmedy

*

49,0942

0

6,025255

50,408575

BE33053C0

Noir Ru et Vallée du Rechterbach

*

693,7729

0

6,013689

50,334151

BE33054C0

Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné

*

234,9554

0

6,088551

50,384055

BE33055C0

Vallée de l'Emmels

*

313,4987

0

6,119355

50,335504

BE33056C0

Haute vallée de l'Amblève entre Heppenbach et Montenau

*

391,3853

0

6,202785

50,349595

BE33057C0

Vallée du Kolvenderbach

*

193,4138

0

6,270359

50,33478

BE33058C0

Vallée du Medemberbach

*

252,4815

0

6,306636

50,348226

BE33059C0

Sources de l'Our et de l'Ensebach

*

318,1597

0

6,363435

50,342777

BE33060C0

Haute vallée de la Lienne

*

394,4351

0

5,772808

50,307992

BE33061C0

Affluents de l'Our entre Setz et Schoenberg

*

244,661

0

6,20793

50,295891

BE33062C0

Vallée supérieure de l'Our et ses affluents

*

400,1905

0

6,24215

50,27799

BE33063C0

Vallée et affluents du Braunlauf

*

291,716

0

6,062219

50,252863

BE33064C0

Vallée de l'Ulf

*

284,2875

0

6,054581

50,211151

BE33065C0

Vallée inférieure de l'Our et ses affluents

*

640,2938

0

6,141521

50,177372

BE33066B0

Grotte Jaminon

 

0,0812

0,33

5,800834

50,57081

BE33067C0

Bois de Staneux

*

651,9021

0

5,848355

50,510679

BE34001C0

Vallée et affluents du Néblon

*

135,2028

0

5,446957

50,40957

BE34002C0

Vallée de l'Ourthe entre Bomal et Hamoir

*

614,7155

0

5,525561

50,404338

BE34003C0

Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe

*

1 526,017

0

5,414802

50,336315

BE34004C0

Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe

*

1 756,0412

0

5,4554

50,31486

BE34005C0

La Calestienne entre Barvaux et Bomal

*

363,9974

0

5,516309

50,359021

BE34006C0

La Calestienne entre Oppagne et Barvaux

*

258,6145

0

5,501832

50,322645

BE34007C0

Basse vallée de l'Aisne

*

1 901,279

0

5,609417

50,342156

BE34008C0

Camp militaire de Marche-en-Famenne

*

2 866,6693

0

5,386505

50,271047

BE34009C0

La Calestienne entre Marenne et Hotton

*

292,9094

0

5,434848

50,254209

BE34011C0

La Calestienne entre Hotton et Oppagne

*

108,8841

0

5,486101

50,284343

BE34012C0

Vallée de l'Ourthe entre La Roche et Hotton

*

603,8583

0

5,504853

50,235194

BE34013C0

Haute vallée de l'Aisne

*

1 858,5381

0

5,607021

50,262457

BE34014C0

Fagne de la Crépale et prairies de Malempré

*

180,3078

0

5,710326

50,27736

BE34015C0

Fanges des sources de l'Aisne

*

600,141

0

5,693077

50,24222

BE34016C0

Fagnes de Samrée et de Tailles

*

856,0445

0

5,708482

50,22363

BE34017C0

Fagnes de Bihain

*

703,9751

0

5,783059

50,235417

BE34018C0

Sources de la Lienne

*

200,3948

0

5,808751

50,256236

BE34019C0

Ennal et Grand Fond

*

177,7103

0

5,96241

50,321814

BE34020C0

Bassin supérieur de la Salm

*

789,0222

0

5,944593

50,244585

BE34021B0

La Calestienne à Marche en Famenne

*

38,2733

0

5,353144

50,224714

BE34022C0

Basse vallée de la Wamme

*

78,8077

0

5,329843

50,175409

BE34023C0

Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche

*

1 991,9937

0

5,623788

50,179298

BE34024C0

Bassin inférieur de l'Ourthe orientale

*

2 381,2603

0

5,764412

50,168144

BE34025C0

Haute-Wimbe

*

3 095,0022

0

5,024234

50,038788

BE34026C0

Massif forestier de Daverdisse

*

4 503,8714

0

5,127141

50,029431

BE34027C0

Bassin de la Lomme de Poix-Saint-Hubert à Grupont

*

3 606,5329

0

5,259413

50,045917

BE34028C0

Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort

*

154,2507

0

5,272237

50,132201

BE34029C0

Haute-Wamme et Masblette

*

7 365,674

0

5,388407

50,096554

BE34030C0

Forêt de Freyr

*

3 102,7566

0

5,448065

50,054899

BE34031C0

Bassin moyen de l'Ourthe occidentale

*

437,2778

0

5,5502

50,0119

BE34032C0

Bassin inférieur de l'Ourthe occidentale

*

830,7926

0

5,628778

50,102779

BE34033C0

Etangs de Longchamps et de Noville

*

390,2498

0

5,698932

50,049021

BE34034C0

Sources du Ruisseau de Tavigny

*

256,2386

0

5,85848

50,087068

BE34035C0

Bassin supérieur de la Wiltz

*

286,3461

0

5,796185

50,011943

BE34036C0

Haute-Lesse

*

408,4791

0

5,217576

49,955736

BE34037C0

Haute-Lomme

*

2 055,2076

0

5,337247

49,956928

BE34038C0

Bassin supérieur de l'Ourthe occidentale

*

1 522,9393

0

5,452507

49,953279

BE34039C0

Haute-Sûre

*

2 901,7764

0

5,62082

49,867657

BE34040C0

Vallée de Villers-la-Bonne-Eau

*

173,1769

0

5,748071

49,946058

BE34041C0

Sûre frontalière

*

156,4064

0

5,754495

49,866598

BE34042C0

Bassin de la Semois de Bouillon à Alle

*

1 667,9444

0

5,021176

49,824766

BE34043C0

Bassin de la Semois du Maka à Bouillon

*

890,2965

0

5,118887

49,78577

BE34044C0

Vallée du Ruisseau des Aleines

*

751,5597

0

5,165822

49,835203

BE34045C0

Forêts de Muno

*

574,6571

0

5,186111

49,733791

BE34046C0

Bassin de la Semois de Florenville à Auby

*

5 375,7664

0

5,263977

49,76619

BE34047C0

Haute-Vierre

*

743,4369

0

5,345034

49,850349

BE34048C0

Bassin de la Semois de Jamoigne à Chiny

*

2 239,8448

0

5,34626

49,735414

BE34049C0

Basse-Vierre

*

2 909,0752

0

5,407039

49,768453

BE34050C0

Bassin de la Semois entre Tintigny et Jamoigne

*

3 064,3325

0

5,478867

49,723475

BE34051C0

Vallées du Ruisseau de Mellier et de la Mandebras

*

1 570,0859

0

5,540266

49,765539

BE34052C0

Forêt d'Anlier

*

7 615,9154

0

5,644579

49,78032

BE34053C0

Bassin de l'Attert

*

1 341,9896

0

5,769212

49,754581

BE34054C0

Bassin de la Marche

*

2 457,5766

0

5,352031

49,657535

BE34055C0

Vallée du Ruisseau de Breuvanne

*

794,5404

0

5,443665

49,669002

BE34056C0

Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny

*

2 170,022

0

5,565684

49,691767

BE34057C0

Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch

*

2 027,2802

0

5,703905

49,692833

BE34058C0

Camp militaire de Lagland

*

2 276,1798

0

5,720902

49,66034

BE34059C0

Vallées de l'Eisch et de Clairefontaine

*

167,9495

0

5,877856

49,668425

BE34060C0

Bassin supérieur de la Chevratte

*

1 356,9879

0

5,491871

49,632968

BE34061C0

Vallées de Laclaireau et du Rabais

*

2 829,9673

0

5,598605

49,62338

BE34062C0

Bassin du Ruisseau du Messancy

*

501,1061

0

5,787413

49,626537

BE34063C0

Vallées de la Chevratte

*

447,6181

0

5,466432

49,586827

BE34064C0

Vallées de la Vire et du Ton

*

304,1297

0

5,562379

49,558909

BE34065C0

Bassin supérieur de la Vire et du Ton

*

2 708,8726

0

5,690984

49,59052

BE34066C0

Vallée du Ton et Côte bajocienne de Montquintin à Ruette

*

3 088,3079

0

5,525238

49,531488

BE34067C0

Forêts et marais bajociens de Baranzy à Athus

*

846,1166

0

5,765347

49,554991

BE34068C0

Bois de Famenne à Humain et Aye

*

539,1296

0

5,259716

50,222756

BE34069B0

Mare de Frassem

 

6,7028

0

5,830422

49,697569

BE35002C0

Vallée de l'Orneau

*

324,6002

0

4,686552

50,505895

BE35003C0

Vallée de la Sambre en aval de la confluence avec l'Orneau

*

82,9925

0

4,756368

50,435465

BE35004C0

Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames

*

491,5109

0

4,91942

50,46883

BE35005C0

Bassin du Samson

*

1 236,3576

0

5,035384

50,42174

BE35006C0

Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne

*

353,9865

0

5,093562

50,480813

BE35007C0

Forêts et lac de Bambois

*

357,9239

0

4,670534

50,357317

BE35008C0

Vallée du Burnot

*

149,3896

0

4,838056

50,359892

BE35009C0

Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave

*

637,1949

0

4,911991

50,384394

BE35010C0

Vallée du Bocq

*

437,7448

0

4,919036

50,334081

BE35011C0

Vallée de la Molignée

*

881,1645

0

4,776

50,299099

BE35012C0

Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir

*

725,1933

0

4,911702

50,280004

BE35013C0

Bois calcaires de Nettinne

*

210,922

0

5,260136

50,287799

BE35014C0

Bois de Famenne à Waillet

*

458,7565

0

5,320733

50,251077

BE35015C0

Vallée du Flavion

*

678,0704

0

4,7776

50,254114

BE35016C0

Vallée de la Chinelle

*

918,8256

0

4,64723

50,206264

BE35017C0

Vallée du Ruisseau de Féron

*

211,4047

0

4,767312

50,220029

BE35018C0

Bassin de l'Hermeton en aval de Vodelée

*

987,5643

0

4,761247

50,196803

BE35019C0

Vallée de la Meuse en amont d'Hastière

*

1 447,086

0

4,818517

50,165463

BE35020C0

Vallée de la Meuse d'Hastière à Dinant

*

818,9054

0

4,874547

50,216909

BE35021C0

Vallée de la Lesse en aval de Houyet

*

1 658,0369

0

4,95463

50,203837

BE35022C0

Bassin de l'Iwène

*

919,1293

0

5,069217

50,214056

BE35023C0

Vallée de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Houyet

*

557,442

0

5,041997

50,184882

BE35024C0

Vallées des Ruisseaux de Fenffe et du Vachau

*

2 259,5836

0

5,124974

50,193962

BE35025C0

La Famenne entre Eprave et Havrenne

*

2 518,4032

0

5,185505

50,17559

BE35026C0

Massif forestier de Cerfontaine

*

3 018,96

0

4,416636

50,121369

BE35027C0

Vallée de l'Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg

*

1 371,9072

0

4,443308

50,073441

BE35028C0

Bassin fagnard de l'Eau Blanche en aval de Mariembourg

*

1 869,8678

0

4,545574

50,126847

BE35029C0

Bassin fagnard de l'Hermeton

*

3 905,3109

0

4,64748

50,150619

BE35030C0

La Calestienne entre Frasnes et Doische

*

2 870,7093

0

4,618964

50,093958

BE35031C0

Bassin ardennais de l'Eau Noire

*

220,5294

0

4,524871

50,018387

BE35032C0

Bassin ardennais du Viroin

*

573,8656

0

4,632478

50,053586

BE35033B0

Vallée du Ruisseau d'Alisse

*

23,7133

0

4,652861

49,99272

BE35034C0

Vallées des Ruisseaux de Rempeine et de la Scheloupe

*

656,8364

0

4,906733

50,133882

BE35035C0

Vallée de l'Ilèwe

*

846,2328

0

4,97556

50,143435

BE35036C0

Vallée du Biran

*

556,3893

0

5,043755

50,124545

BE35037C0

Vallée de la Wimbe

*

2 216,5493

0

5,096931

50,107551

BE35038C0

Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly

*

2 581,6235

0

5,1946

50,114083

BE35039C0

Vallée de la Houille en aval de Gedinne

*

3 431,5901

0

4,88694

50,043828

BE35040C0

Vallée de la Hulle

*

1 517,4167

0

4,822362

49,978446

BE35041C0

Bassin de la Houille en amont de Gedinne

*

1 439,157

0

4,890987

49,96141

BE35042C0

Vallée de l'Almache en amont de Gembes

*

1 284,6048

0

5,028664

49,976801

BE35043C0

Vallée du Ruisseau de Saint-Jean

*

451,2983

0

4,875482

49,939293

BE35044C0

Bassin du Ruisseau du Ru au Moulin

*

510,7517

0

4,93593

49,902697

BE35045C0

Vallée de la Semois en aval d'Alle

*

1 796,9198

0

4,899416

49,859932

BE35046C0

Vallée du Ruisseau de Gros Fays

*

88,33

0

4,997941

49,869379

BE35047C0

Vallée du Ruisseau de Rebais

*

518,7935

0

4,942064

49,824628

BE35048C0

Vallée du Ruisseau de la Goutelle

*

99,2527

0

4,879794

49,816063

BE35049C0

Vallée du Ruisseau de Fairoul

 

55,764

0

4,523775

50,258102

BG0000104

Provadiysko - Royaksko plato

*

50 158,5877

0

27,233

43,173

BG0000106

Harsovska reka

*

36 756,7004

0

27,321

43,855

BG0000107

Suha reka

*

62 528,73

0

27,6594

43,7469

BG0000113

Vitosha

*

27 102,1062

0

23,2542

42,5467

BG0000117

Kotlenska planina

*

69 058,9177

0

26,428333

42,888611

BG0000119

Trite bratya

*

1 021,99

0

27,288333

42,711667

BG0000130

Kraymorska Dobrudzha

*

6 657,4945

0

28,2845

43,6587

BG0000132

Pobitite kamani

*

231,35

0

27,6971

43,2506

BG0000133

Kamchiyska i Emenska planina

*

63 678,468

0

27,5081

42,9231

BG0000134

Choklyovo blato

*

280,86

0

22,816389

42,393611

BG0000136

Reka Gorna Luda Kamchia

*

2 276,93

0

26,6693

42,82216

BG0000137

Reka Dolna Luda Kamchia

*

2 460,6974

0

27,0786

42,8413

BG0000138

Kamenitsa

*

1 455,71

0

26,993611

43,397222

BG0000139

Luda Kamchia

*

6 111,06

0

26,6025

42,77

BG0000141

Reka Kamchia

 

158,84

0

27,480654

43,039602

BG0000149

Rishki prohod

*

11 861,5

0

26,955833

42,928889

BG0000151

Aytoska planina

*

29 379,4

0

27,441389

42,689167

BG0000164

Sinite kamani

*

12 288,91

0

26,3744

42,7225

BG0000165

Lozenska planina

*

1 294,42

0

23,4725

42,588056

BG0000166

Vrachanski Balkan

*

35 981,25

0

23,460833

43,170833

BG0000167

Belasitsa

*

11 587,7677

0

23,113611

41,349167

BG0000168

Ludogorie

*

59 447,4621

0

26,7772

43,8081

BG0000169

Ludogorie - Srebarna

*

5 223,8

0

27,093

43,976

BG0000171

Ludogorie - Boblata

*

4 836,45

0

26,5764

43,8883

BG0000173

Ostrovche

*

6 749,1852

0

26,4714

43,43

BG0000178

Ticha

*

2 706,93

0

26,778889

43,135278

BG0000180

Boblata

*

3 216,87

0

26,590556

44,004444

BG0000181

Reka Vit

*

5 717,17

0

24,6243

43,5269

BG0000182

Orsoya

*

2 949,4139

0

23,0506

43,785

BG0000190

Vitata stena

*

2 630,19

0

25,249444

42,940833

BG0000192

Reka Tundzha 1

*

9 502,9987

0

26,245

42,617

BG0000194

Reka Chaya

 

650,62

0

24,856

42,09

BG0000195

Reka Tundzha 2

*

5 953,32

0

26,5372

42,1473

BG0000196

Reka Mochuritsa

*

8 702,8302

0

26,9266

42,6298

BG0000198

Sredetska reka

*

707,78

0

27,047

42,3156

BG0000199

Tsibar

*

2 971,73

0

23,5122

43,8119

BG0000203

Tulovo

 

161,71

0

25,555556

42,561389

BG0000205

Straldzha

*

882,02

0

26,780556

42,611667

BG0000206

Sadievo

*

516,67

0

26,018056

42,555278

BG0000211

Tvardishka planina

*

38 649,5295

0

26,06

42,840278

BG0000212

Sakar

*

132 117,761

0

26,304722

41,950833

BG0000213

Tarnovski visochini

*

4 434,61

0

25,623

43,103

BG0000214

Dryanovski manastir

*

2 987,89

0

25,4136

42,9589

BG0000216

Emen

*

490,37

0

25,373056

43,145

BG0000217

Zhdreloto na reka Tundzha

*

7 856,99

0

26,539167

41,961944

BG0000218

Derventski vazvishenia 1

*

38 696,5012

0

26,714167

42,037222

BG0000219

Derventski vazvishenia 2

*

55 036,13

0

27,0536

42,1297

BG0000224

Ograzhden - Maleshevo

*

27 373,5031

0

23,093056

41,509167

BG0000230

Fakiyska reka

*

4 104,72

0

27,2388

42,2678

BG0000231

Belenska gora

*

5 041,85

0

25,773056

43,382222

BG0000232

Batin

*

2 691,05

0

25,7064

43,6828

BG0000233

Studena reka

*

5 301,57

0

25,53

43,575

BG0000239

Obnova - Karaman dol

*

10 750,81

0

25,078

43,4549

BG0000240

Studenets

*

27 946,0774

0

24,498

43,301

BG0000241

Srebarna

*

1 448,2177

0

27,0781

44,1128

BG0000247

Nikopolsko plato

*

18 503,18

0

24,9628

43,6111

BG0000254

Besaparski vazvishenia

*

6 743,06

0

24,405556

42,098611

BG0000255

Gradinska gora

 

439,9

0

25,176667

42,155278

BG0000261

Yazovir Koprinka

*

876,33

0

25,2522

42,6706

BG0000263

Skalsko

*

2 189,47

0

25,2741

42,9704

BG0000266

Peshtera Mandrata

 

1,8159

0

24,525793

43,062443

BG0000269

Peshtera Lyastovitsata

 

0,5108

0

24,1757

43,0306

BG0000275

Yazovir Stamboliyski

*

9 355,55

0

25,106389

43,091111

BG0000279

Stara reka

*

146,17

0

26,0607

43,0923

BG0000280

Zlatarishka reka

*

67,69

0

25,9105

43,0832

BG0000281

Reka Belitsa

*

117,26

0

25,6385

42,918

BG0000282

Dryanovska reka

*

183,16

0

25,5256

42,9963

BG0000287

Merichlerska reka

 

509,9

0

25,497

42,147

BG0000289

Trilistnik

 

616,95

0

24,871944

42,221111

BG0000291

Gora Shishmantsi

 

373,99

0

25,014444

42,2525

BG0000294

Karshalevo

*

6 307,08

0

22,586111

42,351944

BG0000295

Dolni Koriten

*

461,69

0

22,58

42,465

BG0000298

Konyavska planina

*

9 671,95

0

22,881667

42,366389

BG0000301

Cherni rid

*

858,45

0

23,71583

42,41306

BG0000304

Golak

*

10 930,5064

0

23,950278

42,286667

BG0000308

Verila

*

6 443,4218

0

23,291111

42,384722

BG0000313

Ruy

*

6 236,2059

0

22,570833

42,855

BG0000314

Rebro

*

213,39

0

22,766389

42,745

BG0000322

Dragoman

*

21 357,18

0

23,067222

42,923889

BG0000334

Ostrov

*

3 918,6003

0

24,0764

43,69

BG0000335

Karaboaz

*

13 659,862

0

24,5969

43,7078

BG0000336

Zlatia

*

3 194,78

0

23,518889

43,717222

BG0000339

Rabrovo

*

910,82

0

22,623333

44,022222

BG0000340

Tsar Petrovo

*

1 908,744

0

22,6825

43,961111

BG0000365

Ovchi halmove

*

1 309,66

0

24,375556

42,330278

BG0000366

Kresna - Ilindentsi

*

48 596,428

0

23,1647

41,7553

BG0000372

Tsigansko gradishte

*

9 555,741

0

24,875

41,400833

BG0000374

Bebresh

*

6 821,91

0

23,822222

43,004444

BG0000377

Kalimok - Brashlen

*

7 550,18

0

26,4344

44,0256

BG0000382

Shumensko plato

*

4 490,62

0

26,880556

43,260278

BG0000393

Ekokoridor Kamchia - Emine

*

28 054,7924

0

26,8776

43,045

BG0000396

Persina

*

25 684,1996

0

25,0953

43,6636

BG0000399

Bulgarka

*

24 009,0341

0

25,3974

42,7638

BG0000401

Sveti Iliyski vazvishenia

*

8 464,27

0

26,1276

42,4231

BG0000402

Bakadzhitsite

*

4 504,87

0

26,7197

42,4382

BG0000418

Kermenski vazvishenia

*

2 107,8131

0

26,220278

42,499722

BG0000420

Grebenets

*

9 884,53

0

26,553889

42,681389

BG0000421

Preslavska planina

*

14 060,01

0

26,645556

43,154167

BG0000424

Reka Vacha - Trakia

 

550,32

0

24,5067

42,0884

BG0000425

Reka Sazliyka

 

991,77

0

25,874

42,295

BG0000426

Reka Luda Yana

*

474,08

0

24,3875

42,277

BG0000427

Reka Ovcharitsa

 

1 163,72

0

26,0375

42,22

BG0000429

Reka Stryama

*

4 078,38

86

24,8187

42,2962

BG0000432

Golyama reka

*

7 451,74

0

26,161667

43,209167

BG0000434

Banska reka

 

77,3

0

25,5345

42,0261

BG0000435

Reka Kayaliyka

 

71,4

0

25,3595

42,073

BG0000436

Reka Mechka

*

3 310,7

0

25,092778

41,945278

BG0000437

Reka Cherkezitsa

 

144,75

0

25,0044

42,0838

BG0000438

Reka Chinardere

*

1 155,56

0

25,0459

41,9539

BG0000440

Reka Sokolitsa

 

141,54

15

26,0197

42,1385

BG0000441

Reka Blatnitsa

*

1 079,1

36

26,1305

42,4941

BG0000442

Reka Martinka

 

722,68

0

25,611

42,1494

BG0000443

Reka Omurovska

*

532,31

90

25,2193

42,3592

BG0000444

Reka Pyasachnik

*

1 879,97

0

24,653333

42,315556

BG0000487

Bozhite mostove

*

33,12

0

23,547778

43,313889

BG0000497

Archar

*

808,653

0

22,9522

43,7994

BG0000498

Vidbol

*

1 305,14

0

22,715

43,797

BG0000500

Voynitsa

*

3 107,1381

0

22,6792

43,9154

BG0000501

Golyama Kamchia

*

216,69

0

27,0348

43,1075

BG0000503

Reka Lom

*

1 441,13

0

23,0522

43,6956

BG0000507

Deleyna

*

2 257,54

0

22,6975

44,061944

BG0000508

Reka Skat

*

408,59

0

23,845

43,584

BG0000509

Tsibritsa

*

962,68

0

23,4196

43,6519

BG0000513

Voynishki Bakadzhik

*

1 138,94

0

26,844444

42,358889

BG0000516

Chernata mogila

*

13,07

0

25,289722

43,483611

BG0000517

Portitovtsi - Vladimirovo

*

664,38

0

23,4247

43,522

BG0000518

Vartopski dol

*

987,42

0

22,8056

43,7997

BG0000519

Mominbrodsko blato

 

26,61

0

23,2275

43,783333

BG0000521

Makresh

*

2 061,25

0

22,670278

43,762778

BG0000522

Vidinski park

*

1 578,79

0

22,735

43,884167

BG0000523

Shishentsi

*

572,85

0

22,557778

43,940556

BG0000524

Orizishteto

*

475,74

0

22,850833

44,010556

BG0000525

Timok

*

494,97

0

22,6436

44,1883

BG0000526

Dolno Linevo

*

17,6261

0

23,321955

43,834294

BG0000527

Kozloduy

*

125,38

0

23,6097

43,7849

BG0000528

Ostrovska step - Vadin

*

301,29

0

24,1577

43,674

BG0000529

Marten - Ryahovo

*

1 172,74

0

26,1358

43,9667

BG0000530

Pozharevo - Garvan

*

6 304,9234

0

26,7619

44,0705

BG0000532

Ostrov Bliznatsi

*

606,245

0

22,8522

43,8485

BG0000533

Ostrovi Kozloduy

*

909,035

0

23,78

43,7718

BG0000534

Ostrov Chayka

*

504,166

0

27,1464

44,13

BG0000539

Gora Topolyane

 

67,55

0

25,854444

42,308333

BG0000552

Ostrov Kutovo

*

118,3348

0

22,9945

44,0138

BG0000553

Gora Topolchane

 

66,58

0

26,448889

42,645278

BG0000554

Gora Zhelyu Voyvoda

 

71,99

0

26,469167

42,624722

BG0000567

Gora Blatets

 

47,85

0

26,506944

42,629167

BG0000569

Kardam

*

918,92

0

28,0898

43,7595

BG0000570

Izvorovo - Kraishte

*

1 082,27

0

27,944444

43,838611

BG0000572

Rositsa - Loznitsa

*

1 811,98

0

27,9001

43,9514

BG0000576

Svishtovska gora

*

1 917,2

0

25,306944

43,591389

BG0000578

Reka Maritsa

*

14 693,1

0

25,7753

42,0039

BG0000587

Varkan

 

0,6938

0

22,6769

43,9878

BG0000589

Marina dupka

 

2,6592

0

26,4952

43,1995

BG0000591

Sedlarkata

 

0,8029

0

24,2972

43,2897

BG0000593

Bilernitsite

*

64,51

0

23,339722

43,281389

BG0000594

Bozhia most - Ponora

*

227,9

0

23,564722

43,313889

BG0000601

Kalenska peshtera

*

377,38

0

23,776111

43,2425

BG0000602

Kabiyuk

*

286,87

0

26,96

43,346111

BG0000605

Bozhkova dupka

 

1,5988

0

26,3484

43,6556

BG0000608

Lomovete

*

32 488,93

0

26,141111

43,634167

BG0000609

Reka Rositsa

*

1 440,86

0

25,4125

43,215

BG0000610

Reka Yantra

*

13 900,41

0

25,665

43,292

BG0000611

Yazovir Gorni Dabnik

*

2 539,29

0

24,291944

43,347222

BG0000612

Reka Blyagornitsa

*

1 522,94

16

25,946111

42,668056

BG0000613

Reka Iskar

*

9 458

0

24,246

43,4794

BG0000614

Reka Ogosta

*

1 365,7376

0

23,8661

43,7277

BG0000615

Devetashko plato

*

14 997,07

0

24,930278

43,195833

BG0000616

Mikre

*

15 447,16

0

24,689722

43,020556

BG0000617

Reka Palakaria

*

3 006,7334

0

23,3881

42,3767

BG0000618

Vidima

*

1 823,05

0

24,9592

42,9665

BG0000622

Varnensko - Beloslavski kompleks

 

178,1966

0

27,638889

43,181944

BG0000623

Taushan tepe

*

305,2559

0

27,310833

43,291389

BG0000624

Lyubash

*

1 267,0432

0

22,7269

42,79434

BG0000627

Konunski dol

*

779,0628

0

24,1644

43,5517

BG0000628

Chirpanski vazvishenia

*

12 321,417

0

25,3276

42,3105

BG0000631

Novo selo

 

815,9082

0

22,7897

44,1664

BG0000635

Devnenski halmove

*

297,108

0

27,6323

43,2127

BG0000636

Niska Rila

*

37 191,67

 

23,4255

42,2611

BG0001011

Osogovska planina

*

34 513,2448

0

22,648

42,1592

BG0001012

Zemen

*

17 758,0428

0

22,709167

42,4675

BG0001013

Skrino

*

12 755,4599

0

22,935556

42,146111

BG0001014

Karlukovo

*

28 841,93

0

24,036667

43,221111

BG0001017

Karvav kamak

*

17 680,3729

0

22,525

42,666944

BG0001022

Oranovski prolom - Leshko

*

13 245,47

0

22,9961

41,9135

BG0001023

Rupite - Strumeshnitsa

*

10 458,7438

0

23,251944

41,427222

BG0001028

Sreden Pirin - Alibotush

*

68 934,385

0

23,566667

41,510556

BG0001030

Rodopi - Zapadni

*

272 851,406

0

24,229444

41,752778

BG0001031

Rodopi - Sredni

*

155 107,6837

0

25,0531

41,83

BG0001032

Rodopi - Iztochni

*

217 446,8895

0

25,846

41,505

BG0001033

Brestovitsa

*

2 670,58

0

24,628333

42,058889

BG0001034

Ostar kamak

*

15 994,31

0

25,823611

41,886389

BG0001036

Balgarski izvor

*

2 618,99

0

24,3092

43,0434

BG0001037

Pastrina

*

3 551,58

0

23,329444

43,426111

BG0001039

Popintsi

*

20 906,7154

0

24,249722

42,445556

BG0001040

Zapadna Stara planina i Predbalkan

*

219 753,2598

0

22,9183

43,3411

BG0001042

Iskarski prolom - Rzhana

*

22 693,26

0

23,496944

43,028611

BG0001043

Etropole - Baylovo

*

27 448,2536

0

23,88

42,722778

BG0001307

Plana

*

2 785,72

0

23,45

42,518333

BG0001375

Ostritsa

*

4 429,5

0

23,065833

42,535833

BG0001386

Yadenitsa

*

17 016,2128

0

24,006389

42,105

BG0001389

Sredna gora

*

110 373,64

0

24,280833

42,586389

BG0001493

Tsentralen Balkan - bufer

*

138 363,8244

0

24,740556

42,800833

BG0002018

Ostrov Vardim

*

1 167,5509

0

25,4803

43,6294

CZ0110040

Chuchelské háje

*

74,8212

 

14,386111

50,019722

CZ0110049

Havránka a Salabka

 

2,7348

 

14,421389

50,119444

CZ0110050

Prokopské údolí

*

126,7728

 

14,369167

50,041944

CZ0110142

Blatov a Xaverovský háj

 

213,885

 

14,637222

50,093056

CZ0110154

Kaňon Vltavy u Sedlce

*

34,7508

 

14,395833

50,133889

CZ0113001

Obora Hvězda

 

1,9125

 

14,323611

50,084444

CZ0113002

Milíčovský les

 

11,4163

 

14,544722

50,027222

CZ0113005

Lochkovský profil

*

34,3074

 

14,335278

50,000833

CZ0113773

Praha - Petřín

 

52,5905

 

14,401667

50,081111

CZ0113774

Praha - Letňany

 

64,9455

 

14,525556

50,131944

CZ0114001

Radotínské údolí

*

109,4444

 

14,314167

49,998611

CZ0210003

Na pramenech

 

3,0355

 

14,944444

49,6025

CZ0210008

Zámecký park Liblice

 

33,675

 

14,583056

50,308889

CZ0210010

Housina

*

211,509

 

14,036389

49,868333

CZ0210011

Lounín

 

18,95

 

14,014444

49,909722

CZ0210022

Kozí hůra

 

230,5823

 

15,313611

50,121667

CZ0210023

Pustá seč

 

6,8873

 

13,910278

50

CZ0210027

Voděradské bučiny

 

317,4222

 

14,799167

49,957778

CZ0210028

Posázavské bučiny

*

154,4442

 

14,883611

49,895

CZ0210029

Zadní Hrádek

 

12,835

 

14,758056

50,431667

CZ0210034

Všetatská černava

*

10,9578

 

14,573889

50,272778

CZ0210043

Hradec a Kuchyňka

*

151,6753

 

14,121944

49,822778

CZ0210044

Na horách u Křešína

*

4,7059

 

13,9525

49,802222

CZ0210047

Třemšín a Hřebence

*

167,9784

 

13,779722

49,576667

CZ0210053

Střední Povltaví u Drbákova

*

268,8791

 

14,405833

49,7425

CZ0210054

Tok

*

156,6008

 

13,886944

49,700556

CZ0210056

Trokavecké louky

 

11,0499

 

13,703056

49,661389

CZ0210058

Louky u Budenína

*

28,6073

 

14,678889

49,644722

CZ0210062

Teslíny

*

41,5688

 

13,750278

49,623333

CZ0210064

Písečný přesyp u Píst

 

3,6418

 

14,997222

50,162222

CZ0210066

Žerka

 

17,0048

 

14,504444

50,415278

CZ0210100

Bílichovské údolí

*

115,2204

 

13,897778

50,248611

CZ0210101

Dymokursko

*

4 309,2394

 

15,195278

50,288611

CZ0210105

Kalivodské bučiny

*

181,9896

 

13,833611

50,211944

CZ0210107

Krnčí a Voleška

*

73,329

 

14,085

50,156667

CZ0210109

Chlum u Nepřevázky

 

223,3384

 

14,923333

50,385278

CZ0210111

Paterovské stráně

 

31,3982

 

14,835278

50,494722

CZ0210113

Louky u rybníka Proudnice

 

27,6541

 

15,401389

50,118611

CZ0210114

Radouč

 

31,0088

 

14,901944

50,433333

CZ0210118

V jezírkách

 

2,9351

 

15,112778

50,083056

CZ0210150

Čtvrtě

*

112,0008

 

15,061389

50,297778

CZ0210152

Polabí u Kostelce

*

387,8208

 

14,564167

50,237222

CZ0210153

Zvolská homole

*

49,6128

 

14,398611

49,943056

CZ0210172

Hrabanovská černava

*

54,9573

 

14,834167

50,2175

CZ0210173

Slaná louka u Újezdce

*

1,3434

 

14,423056

50,282222

CZ0210175

Žlunice - Skochovice

*

1 093,7455

 

15,371389

50,244444

CZ0210186

Úpor - Černínovsko

*

873,8382

 

14,495833

50,327778

CZ0210409

Kulivá hora

*

37,7404

 

14,285

49,965

CZ0210421

Mramor

*

127,4599

 

14,123333

49,8975

CZ0210704

Čertova skála

*

3,8899

 

13,792222

49,997778

CZ0210708

Stříbrný luh

*

105,0578

 

13,888889

50,016944

CZ0210713

Polabské hůry

 

24,8473

 

14,837778

50,161944

CZ0210714

Lžovické tůně

*

69,654

 

15,330556

50,030833

CZ0210719

Milčice

*

3,8604

 

14,98

50,108333

CZ0210720

Loučeňské rybníčky

 

4,688

 

15,018333

50,299722

CZ0210721

Pěnovce u rybníka Lutovník

*

0,9766

 

15,005833

50,291667

CZ0210726

Vápnomilný bor u Líského

 

4,0755

 

13,936389

50,258056

CZ0210729

Větrušické rokle

*

36,8495

 

14,378611

50,193611

CZ0210730

Písčina u Byšiček

 

0,5217

 

14,784167

50,186667

CZ0210731

Řísnice

 

4,9283

 

14,895833

49,555833

CZ0210732

Kaliště

*

6,0321

 

14,691944

49,665

CZ0210733

Pahorek u Ledčic

 

1,3074

 

14,316389

50,349722

CZ0210734

Stráně u Kochánek

 

3,8786

 

14,773056

50,288056

CZ0212001

Březinský rybník

 

4,083

 

13,781111

49,525833

CZ0212004

Malíkovická stráň

 

9,6112

 

13,985

50,207222

CZ0212006

Drhleny

 

17,091

 

15,08

50,494722

CZ0212008

Hadce u Hrnčíř

*

2,8299

 

14,851111

49,585278

CZ0212010

Hvožďanské Háje

 

3,0712

 

13,797222

49,524722

CZ0212019

Smradovna

*

159,4868

 

13,898611

50,267222

CZ0212020

Rečkov

 

29,3347

 

14,904444

50,498333

CZ0212021

Slatinná louka u Velenky

 

7,5928

 

14,903889

50,153056

CZ0212022

Slepeč

 

8,5125

 

14,788333

50,284167

CZ0212023

Písčina u Tišic

*

0,5997

 

14,551667

50,265278

CZ0212024

Červené dolíky

 

13,5937

 

13,95

50,212222

CZ0212025

Ostrov u Jedomělic

 

11,9891

 

13,935556

50,221389

CZ0213001

Nový rybník u Kačiny

 

14,2096

 

15,349444

49,967778

CZ0213004

Rybník Starý u Líchov

 

3,1127

 

14,324444

49,6925

CZ0213005

Šáchovec

 

2,3818

 

14,828889

49,951667

CZ0213006

Valcha

 

2,1997

 

14,865

50,501667

CZ0213008

Bezděkovský lom

 

1,1419

 

13,889444

49,572222

CZ0213009

Vlašimská Blanice

*

402,5722

 

14,840556

49,628333

CZ0213013

Březnice - Oblouček

 

17,0636

 

13,965833

49,542222

CZ0213015

Dobříšský park

*

38,075

 

14,18

49,776667

CZ0213016

Zákolanský potok

*

10,1023

 

14,240556

50,146944

CZ0213017

Dražská Koupě

 

8,3782

 

13,913056

49,515833

CZ0213023

Hrdlička - Žďánská hora

*

68,0736

 

14,408889

49,791944

CZ0213028

Kalivody

 

13,0829

 

13,83

50,206944

CZ0213029

Kalspot

 

4,2386

 

14,031389

50,124444

CZ0213038

Kyšice - Kobyla

 

20,3731

 

14,087778

50,089167

CZ0213039

Labe - Liběchov

 

116,9273

 

14,451111

50,376389

CZ0213042

Losinský potok

 

0,6669

 

15,018056

49,790833

CZ0213043

Třeštibok

*

29,0339

 

14,451111

49,876944

CZ0213047

Minartice

 

2,7497

 

14,538611

49,663611

CZ0213048

Mydlovarský luh

 

3,9515

 

14,916667

50,174444

CZ0213050

Ohrazenický potok

 

5,5583

 

13,954444

49,763611

CZ0213051

Oškobrh

 

94,1636

 

15,231389

50,147778

CZ0213058

Lom na Plachtě

 

0,7687

 

14,727222

50,031667

CZ0213059

Třebichovická olšinka

 

0,4477

 

14,078889

50,185833

CZ0213061

Týnecké mokřiny

 

77,0749

 

15,39

50,049167

CZ0213063

Rakovník - za koupalištěm

 

9,9976

 

13,755

50,101389

CZ0213064

Rožmitál pod Třemšínem

 

56,8823

 

13,870278

49,583889

CZ0213065

Na Babě

*

29,2094

 

13,876389

50,027222

CZ0213066

Rybník Vočert a Lazy

 

22,9898

 

13,786111

49,518333

CZ0213067

Sázava

 

72,7629

 

15,19

49,721111

CZ0213068

Dolní Sázava

 

398,0326

 

14,921111

49,863611

CZ0213069

Sedlečský potok

 

2,682

 

14,811667

49,653611

CZ0213070

Slánsko - Byseňský potok

*

26,2641

 

14,052778

50,243889

CZ0213071

Slavkov

 

4,6722

 

14,606667

49,6825

CZ0213072

Smečno

*

69,6107

 

14,022778

50,191389

CZ0213076

Štěpánovský potok

 

16,545

 

15,029722

49,736111

CZ0213077

Suchdolský rybník

 

10,8745

 

14,6425

49,506389

CZ0213078

Trhovky

 

17,7027

 

14,174444

49,583056

CZ0213081

Vápenické jezero

 

8,3853

 

14,418056

49,617778

CZ0213082

Velký Raputovský rybník

 

10,4754

 

13,841389

49,531667

CZ0213083

Veltrusy

*

297,4323

 

14,336944

50,286667

CZ0213084

Vlčkovice - Dubský rybník

 

7,8193

 

14,719722

49,631111

CZ0213086

Aglaia

 

520,822

 

14,185

49,807778

CZ0213512

Skočová - pískovna

 

3,1376

 

13,852778

49,976667

CZ0213600

Bělá pod Bezdězem - zámek

 

1,226

 

14,807222

50,501667

CZ0213601

Jungmannova škola v Berouně

 

0,2147

 

14,068611

49,962222

CZ0213602

Dobříšský zámek

 

0,4848

 

14,179167

49,781667

CZ0213610

Křivoklát - hrad

 

1,2208

 

13,872222

50,037778

CZ0213611

Ledce - hájovna

 

0,0283

 

15,078333

50,354722

CZ0213612

Loučeň - hotel Jivák

 

0,0325

 

14,991944

50,276389

CZ0213613

Malešov

 

0,0398

 

15,225278

49,924722

CZ0213615

Štola Jarnice

 

0,0399

 

14,3375

49,586111

CZ0213620

Štola Mořic

 

0,3053

 

14,822222

49,616111

CZ0213621

Štoly Velké Ameriky

 

33,5465

 

14,195278

49,958056

CZ0213626

Suchomasty - zámeček

 

0,0471

 

14,057222

49,893889

CZ0213628

Točník - hrad

 

0,4043

 

13,887222

49,890556

CZ0213629

Týnecká rotunda

 

0,0079

 

14,592778

49,830556

CZ0213630

Vysoký Újezd - kostel

 

0,0526

 

14,474444

49,813056

CZ0213631

Svatá Dobrotivá

 

0,44

 

13,841389

49,765

CZ0213776

Bezděčín

 

81,1779

 

14,894722

50,396944

CZ0213777

Bohostice

 

5,5192

 

14,131111

49,603611

CZ0213779

Břežanské údolí

*

496,5257

 

14,420556

49,9675

CZ0213783

Felbabka

 

11,3754

 

13,934722

49,8075

CZ0213784

Horní a Dolní obděnický rybník

 

31,6206

 

14,366111

49,558889

CZ0213785

Horní solopyský rybník

 

20,7986

 

14,3925

49,655

CZ0213787

Hrachoviště

 

62,829

 

13,900833

49,789722

CZ0213789

Jablonná - mokřad

 

12,8579

 

14,153056

49,658889

CZ0213790

Javůrek

 

16,4961

 

13,896944

50,064722

CZ0213791

Jezera

 

4,7252

 

14,423889

49,604722

CZ0213792

Kačina

*

196,7672

 

15,335833

49,9825

CZ0213794

Kerské rybníčky

 

9,2342

 

14,925833

50,130278

CZ0213796

Kolín - letiště

 

22,3596

 

15,173333

50,002222

CZ0213802

V hladomoří

*

146,6388

 

14,401389

49,9075

CZ0213814

Ledný potok

 

1,6146

 

13,713889

49,716389

CZ0213817

Obecnický potok

 

1,1052

 

13,952222

49,713611

CZ0213818

Octárna

 

15,0656

 

13,91

49,718611

CZ0213822

V Hlinišťatech

 

1,288

 

13,768056

49,961111

CZ0214002

Karlické údolí

*

524,9438

 

14,253333

49,946389

CZ0214003

Zlatý kůň

*

105,7205

 

14,083056

49,911667

CZ0214004

Černý Orel

 

226,7132

 

14,746111

50,198056

CZ0214005

Andělské schody

*

186,8343

 

14,231944

49,829722

CZ0214006

Milovice - Mladá

 

1 244,11

 

14,885833

50,270556

CZ0214007

Káraný - Hrbáčkovy tůně

*

348,0814

 

14,810556

50,166944

CZ0214008

Lánská obora

*

2 999,5048

 

13,918889

50,088333

CZ0214009

Libické luhy

*

1 478,7352

 

15,178056

50,104444

CZ0214010

Dománovický les

 

354,8923

 

15,338333

50,112222

CZ0214011

Týřov - Oupořský potok

*

1 341,2204

 

13,811111

49,969444

CZ0214012

Příhrazské skály

 

519,309

 

15,061389

50,5225

CZ0214013

Kokořínsko

*

9 679,7813

 

14,579444

50,439167

CZ0214014

Podlesí

 

9,3581

 

14,864722

49,624167

CZ0214015

Vůznice

*

397,2324

 

13,994167

50,025556

CZ0214016

Želivka

*

1 327,9465

 

15,236944

49,654722

CZ0214017

Karlštejn - Koda

*

2 658,0247

 

14,145556

49,956944

CZ0214025

Údolí Plakánek

 

90,1267

 

15,134444

50,483611

CZ0214037

Kotýz

*

29,0628

 

14,052222

49,915833

CZ0214039

Stroupínský potok

*

5,9415

 

13,865

49,903333

CZ0214040

Louky u Drahlína

 

12,6201

 

13,956667

49,733056

CZ0214041

Niva Kotelského potoka

*

186,8443

 

13,8475

49,619444

CZ0214042

Padrťsko

*

829,9154

 

13,774167

49,668333

CZ0214043

Niva Bělé u Klokočky

 

11,198

 

14,885

50,495556

CZ0214044

Kersko

 

217,1575

 

14,935556

50,145

CZ0214045

Prameny Klíčavy

*

62,6564

 

13,831111

50,144722

CZ0214046

Rybník Vidlák

 

5,8583

 

15,206111

49,841389

CZ0214047

Brda

*

66,2437

 

13,904722

49,745278

CZ0214049

Písčina u Tuháně

 

0,4236

 

14,521111

50,295833

CZ0214050

Žehuňsko

*

358,1087

 

15,310556

50,155

CZ0310001

Fabián - Homolka

 

265,636

 

14,989167

49,031389

CZ0310008

Rybník Růže

 

2,066

 

15,115

49,071944

CZ0310009

Velký Hodonický rybník

 

2,7768

 

14,555556

48,700556

CZ0310010

Klokočínské louky

 

29,7174

 

14,190556

49,223056

CZ0310014

Libín

*

132,5738

 

14,010556

48,987222

CZ0310017

Pláničský rybník-Bobovec

*

407,226

 

14,178611

48,711667

CZ0310019

Zelendárky

 

38,4527

 

14,257222

49,208056

CZ0310020

Velký a Malý Kamýk

 

447,4244

 

14,295556

49,228611

CZ0310022

Výří skály nad Otavou

 

6,007

 

14,186944

49,391944

CZ0310032

Čertova stěna-Luč

 

132,6244

 

14,269444

48,631111

CZ0310033

Údolí Lužnice a Vlásenického potoka

*

152,619

 

14,581667

49,400833

CZ0310035

Vltava Rožmberk-Větřní

 

129,5996

 

14,343056

48,711111

CZ0310057

Pohoří na Šumavě

*

156,875

 

14,681389

48,611389

CZ0310063

Pastvina u Přešťovic

*

1,2754

 

13,953611

49,277778

CZ0310067

Ryšovy

 

35,3846

 

13,893889

49,278056

CZ0310070

Hadí vrch

 

12,1119

 

15,196111

48,963056

CZ0310073

Králek

 

3,7986

 

14,896667

49,175833

CZ0310074

Osika

 

67,3814

 

15,146944

49,031111

CZ0310080

Dvořiště

 

25,5292

 

14,648611

49,068056

CZ0310084

Nerestský lom

*

5,3113

 

14,067778

49,508333

CZ0310163

Žofínský prales - Pivonické skály

 

452,5807

 

14,695278

48,661944

CZ0310605

Žofinka

*

338,0786

 

14,883611

48,826111

CZ0310610

Červené blato

*

395,3683

 

14,8075

48,869722

CZ0310611

Široké blato

*

95,5628

 

14,985556

48,905833

CZ0310615

Písečný přesyp u Vlkova

 

1,3734

 

14,714444

49,159167

CZ0310618

Rybník Motovidlo

 

11,5839

 

14,379444

48,999167

CZ0310629

Blana

 

30,6026

 

14,389444

49,079722

CZ0310630

Ďáblík

 

3,3611

 

14,595278

48,827778

CZ0312030

Čistá hora

*

0,6646

 

13,776944

49,128056

CZ0312032

Háje

*

1,5816

 

13,777778

49,109444

CZ0312033

Hroby

*

0,1437

 

14,856389

49,393333

CZ0312034

Jaroškov

*

2,1087

 

13,674722

49,111944

CZ0312035

Kladrubská hora

 

19,5649

 

14,853056

49,43

CZ0312036

Kozlovská stráň

*

1,2222

 

13,729167

49,3075

CZ0312038

Lomnický velký rybník

 

41,6304

 

14,711389

49,094444

CZ0312040

Malý Horusický rybník

 

4,9892

 

14,702778

49,153056

CZ0312045

Polná

*

0,6404

 

14,15

48,792778

CZ0312048

Štičí rybník

 

3,8105

 

14,784167

48,990278

CZ0312050

Úbislav

*

0,278

 

13,657778

49,119722

CZ0312226

Svatý Kříž

*

7,1232

 

14,199167

48,847222

CZ0313004

Terčino údolí

 

5,9199

 

14,756944

48,779444

CZ0313092

Bedřichovský potok

 

119,3572

 

14,706944

48,748333

CZ0313094

Blatná

*

44,1593

 

13,874444

49,425

CZ0313096

Čábuze

 

38,5459

 

13,712222

49,123611

CZ0313097

Cepská pískovna a okolí

 

141,1588

 

14,833056

48,917222

CZ0313098

Hliníř - Ponědrážka

 

164,3175

 

14,685

49,131944

CZ0313099

Hlubocké hráze

*

67,7903

 

14,441944

49,048611

CZ0313101

Krvavý a Kačležský rybník

 

561,6693

 

15,107222

49,111389

CZ0313103

Lom Skalka u Sepekova

 

20,7119

 

14,444444

49,436944

CZ0313106

Lužnice a Nežárka

*

859,5027

 

14,705

49,246111

CZ0313110

Moravská Dyje

 

258,6103

 

15,436944

49,011111

CZ0313113

Sokolí hnízdo a bažantnice

*

47,5879

 

14,774722

48,7975

CZ0313114

Onšovice - Mlýny

 

23,8828

 

13,757778

49,105833

CZ0313115

Boukal

 

8,1015

 

14,336944

49,465556

CZ0313116

Radomilická mokřina

 

45,4051

 

14,257778

49,128889

CZ0313119

Rašeliniště Radlice

 

3,8751

 

15,316667

49,131944

CZ0313122

Štěkeň

 

6,0222

 

14,016111

49,263333

CZ0313123

Stropnice

 

1 244,0346

 

14,727222

48,8575

CZ0313125

Tábor - Zahrádka

 

30,0786

 

14,624722

49,420833

CZ0313128

Nadějská soustava

*

612,2595

 

14,742778

49,121389

CZ0313129

Purkrabský rybník a Točník

*

7,8973

 

14,915278

48,945

CZ0313131

Třeboň

*

98,1216

 

14,777778

48,987222

CZ0313134

Újezdec

 

98,5549

 

13,818611

49,493889

CZ0313137

Veveřský potok

 

34,6414

 

14,796667

48,753333

CZ0313138

Vrbenské rybníky

*

363,2073

 

14,431944

49,001111

CZ0313140

Závišínský potok

 

30,7426

 

13,8225

49,536389

CZ0313141

Žofina Huť

 

45,0582

 

14,908333

48,811389

CZ0313513

Rašeliniště Kapličky

*

127,1044

 

14,221667

48,598889

CZ0313635

Kratochvíle - zámek

 

0,0749

 

14,168333

49,059167

CZ0313805

Blanice

 

8,3322

 

13,94

49,018611

CZ0313815

Malý Bukač

 

5,5764

 

15,1525

49,165

CZ0313820

Prachatice - kostel

 

0,087

 

13,999167

49,013056

CZ0313822

Koštěnický potok

 

29,5954

 

15,024444

49,024444

CZ0313824

Slavonické rybníky

 

9,9583

 

15,307778

49,013056

CZ0314019

Velký a Malý Tisý

*

677,6577

 

14,725556

49,060278

CZ0314021

Borkovická blata

*

677,1239

 

14,642778

49,228333

CZ0314022

Horní Malše

*

1 890,8338

 

14,475556

48,669444

CZ0314023

Třeboňsko - střed

*

4 027,6697

 

14,899722

48,920556

CZ0314024

Šumava

*

171 925,2166

 

13,640833

48,936944

CZ0314044

Opolenec

*

20,01

 

13,796944

49,086944

CZ0314109

Ruda

*

77,7623

 

14,687778

49,148333

CZ0314123

Boletice

*

20 348,7324

 

14,096111

48,840556

CZ0314124

Blanský les

*

22 211,9424

 

14,291389

48,908889

CZ0314126

Hlubocké obory

*

3 260,6464

 

14,476944

49,0975

CZ0314634

Chýnovská jeskyně

 

2,9897

 

14,834167

49,429722

CZ0314635

Mnišský rybník

 

25,7045

 

15,101667

49,009444

CZ0314636

Tejmlov - Nad Zavírkou