EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2033

Rådets beslut (Gusp) 2021/2033 av den 19 november 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2019/97 till stöd för konventionen om biologiska vapen och toxinvapen inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

ST/13392/2021/INIT

OJ L 415, 22.11.2021, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2033/oj

22.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 415/29


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2021/2033

av den 19 november 2021

om ändring av beslut (Gusp) 2019/97 till stöd för konventionen om biologiska vapen och toxinvapen inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28.1 och 31.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 januari 2019 antog rådet beslut (Gusp) 2019/97 (1), som föreskriver en genomförandeperiod på 36 månader, från och med dagen för ingåendet av den finansieringsöverenskommelse som avses i artikel 3.3 i det beslutet, för de projekt som avses i artikel 1 i det beslutet.

(2)

Genomförandeperioden för finansieringsöverenskommelsen löper ut den 4 februari 2022.

(3)

Den 8 juli 2021 begärde FN:s kontor för nedrustningsfrågor (Unoda), som ansvarar för det tekniska genomförandet av de projekt som avses i artikel 1 i beslut (Gusp) 2019/97, en förlängning på tolv månader utan kostnad av beslutets genomförandeperiod. Denna förlängning gör det möjligt för Unoda att genomföra flera av de projekt som avses i artikel 1 i beslut (Gusp) 2019/97 vars genomförande försenades på grund av covid-19-pandemin.

(4)

Förlängningen av genomförandeperioden för de projekt som avses i artikel 1 i beslut (Gusp) 2019/97 till och med den 4 februari 2023 medför inte några konsekvenser vad gäller de finansiella resurserna.

(5)

Beslut (Gusp) 2019/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5.2 i beslut (Gusp) 2019/97 ska ersättas med följande:

”2.   Detta beslut upphör att gälla den 4 februari 2023.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 19 november 2021.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2019/97 av den 21 januari 2019 till stöd för konventionen om biologiska vapen och toxinvapen inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 19, 22.1.2019, s. 11).


Top