EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1278

Rådets beslut (Gusp) 2021/1278 av den 30 juli 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2019/1720 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua

ST/11024/2021/INIT

OJ L 277I , 2.8.2021, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1278/oj

2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 277/24


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2021/1278

av den 30 juli 2021

om ändring av beslut (Gusp) 2019/1720 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 oktober 2019 antog rådet beslut (Gusp) 2019/1720 (1) om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua.

(2)

Den 10 juni 2021 gjorde unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) ett uttalande på unionens vägnar där han fördömde de nicaraguanska myndigheternas åtgärder mot oppositionspartier, medier, journalister och andra mediearbetare, människorättsförsvarare och det civila samhället, inbegripet genom det systematiska frihetsberövandet och gripandet av potentiella presidentkandidater och oppositionsledare. Den höga representanten uppgav att unionen är redo att använda alla instrument mot bakgrund av situationen i Nicaragua, inbegripet införandet av ytterligare restriktiva åtgärder.

(3)

Med tanke på den fortsatt allvarliga situationen i Nicaragua bör åtta personer inkluderas i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut (Gusp) 2019/1720.

(4)

Bilagan till beslut (Gusp) 2019/1720 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut (Gusp) 2019/1720 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 juli 2021.

På rådets vägnar

G. DOVŽAN

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2019/1720 av den 14 oktober 2019 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua (EUT L 262, 15.10.2019, s. 58).


BILAGA

Följande personer ska läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ i bilagan till beslut (Gusp) 2019/1720:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Befattning(ar): vicepresident i Republiken Nicaragua (sedan 2017), hustru till president Daniel Ortega

Födelsedatum: 22 juni 1951

Födelseort: Managua, Nicaragua

Kön: kvinna

Nationalitet: nicaraguansk

Passnummer: A00000106 (Nicaragua)

Vicepresident i Nicaragua, hustru till Nicaraguas president och ledare för ungsandinisterna. Enligt president Daniel Ortega delar han och Rosario María Murillo Zambrana makten lika mellan sig. Hon spelade en avgörande roll i att uppmuntra och rättfärdiga förtrycket av oppositionsdemonstrationer under ledning av Nicaraguas nationella polis 2018. I juni 2021 hotade hon den nicaraguanska oppositionen offentligt och uttalade sig nedvärderande om oberoende journalister.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin i Nicaragua.

2.8.2021

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS

Befattning(ar): talman för Republiken Nicaraguas nationalförsamling (sedan januari 2017)

Födelsedatum: 11 oktober 1954

Födelseort: Managua, Nicaragua

Kön: man

Nationalitet: nicaraguansk

Talman för Nicaraguas nationalförsamling sedan januari 2017 och medlem i den nationella ledningen för Sandinistiska nationella befrielsefronten (FSLN) sedan 1996. Som talman för Nicaraguas nationalförsamling är han ansvarig för främjande av antagandet av flera repressiva rättsakter, bland annat en amnestilag som hindrar alla utredningar mot de ansvariga för de massiva kränkningarna av de mänskliga rättigheterna 2018, och lagar som undergräver friheten och den demokratiska processen i Nicaragua.

Han är därmed ansvarig för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt för att allvarligt undergräva demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua.

2.8.2021

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Befattning(ar): chef i Nicaraguas nationella polis

Grad: polischef/polisdirektör

Födelsedatum: 4 maj 1963

Födelseort: Matagalpa, Nicaragua

Kön: man

Nationalitet: nicaraguansk

Som chef i graden polisdirektör (den näst högsta graden) i Nicaraguas nationella polis och i en ledande befattning i polisen i Managua är Juan Antonio Valle Valle ansvarig för upprepad polisbrutalitet och användning av övervåld, vilket har resulterat i hundratals civila dödsfall, för godtyckliga gripanden och frihetsberövanden, för kränkningar av yttrandefriheten och för hindrande av demonstrationer mot regeringen.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Nicaragua.

2.8.2021

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Alias: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Befattning(ar): Attorney General i Republiken Nicaragua

Födelsedatum: 16 februari 1959

Födelseort: Matagalpa, Nicaragua

Kön: kvinna

Nationalitet: nicaraguansk

Som Attorney General, den högsta tjänstebefattningen vid åklagarmyndigheten, är Ana Julia Guido Ochoa, som är lojal mot Ortegaregimen, ansvarig för den politiskt motiverade lagföringen av flera demonstranter och medlemmar av den politiska oppositionen. Hon har inrättat en särskild enhet som har fabricerat anklagelser mot demonstranter och väckt åtal mot dem. Hon är dessutom ansvarig för ett förbud mot att inneha en offentlig tjänst för den huvudsakliga oppositionskandidaten i de allmänna valen.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua.

2.8.2021

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Befattning(ar): polismästare i Leon, polischef vid den nationella polisen

Födelsedatum: 21 mars 1960

Kön: man

Nationalitet: nicaraguansk

Som polischef i Leon sedan den 23 augusti 2018 är Fidel de Jesús Domínguez Alvarez ansvarig för flera allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt godtyckliga gripanden och frihetsberövanden, inbegripet kidnappningen av en oppositionspolitikers familjemedlemmar, användningen av övervåld och kränkningar av yttrandefriheten och mediefriheten.

Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

2.8.2021

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Befattning(ar): ordförande i Högsta domstolen i Republiken Nicaragua

Födelsedatum: 3 juni 1949

Kön: kvinna

Nationalitet: nicaraguansk

Passnummer: A0009864 (Nicaragua)

Som ordförande i Högsta domstolen i Nicaragua är hon ansvarig för att ha gjort rättsväsendet till ett verktyg till förmån för Ortegaregimens intressen, genom att selektivt kriminalisera oppositionell verksamhet, befästa mönstret av kränkningar av rätten till rättssäkerhet, godtyckliga gripanden samt förbud av politiska partier och oppositionskandidater.

Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt för att allvarligt undergräva rättsstatsprincipen i Nicaragua.

2.8.2021

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Befattning(ar): direktör vid Canal 8 och Difuso Comunicaciones. Ledare för 4th of May Sandinista Movement, son till presidenten och vicepresidenten i Republiken Nicaragua.

Födelsedatum: 17 oktober 1982

Nationalitet: nicaraguansk

Son till president Daniel Ortega och dennes hustru tillika vicepresident Rosario Murillo. Direktör för en av de främsta tv-kanalerna för propaganda, Canal 8, och ledare för 4th of May Sandinista Movement. Han har genom sin ställning bidragit till att begränsa yttrandefriheten och mediefriheten. Han har offentligt hotat nicaraguanska affärsmän som motsätter sig Ortegaregimen. Han är därför ansvarig för undergrävande av demokratin och förtryck av det civila samhället i Nicaragua. Eftersom han är son till vicepresident Rosario Murillo har han samröre med personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och förtryck av det civila samhället i Nicaragua.

2.8.2021

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Befattning(ar): ekonomisk rådgivare till Republiken Nicaraguas president

Födelsedatum: 21 mars 1950

Kön: man

Nationalitet: nicaraguansk

Som ekonomisk rådgivare till president Daniel Ortega har Bayardo Arce Castano betydande inflytande över Ortegaregimens politik. Han har därför samröre med personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Nicaragua.

Han stödde utarbetandet av lagstiftning som hindrar oppositionskandidater från att delta i val. Han är därmed ansvarig för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Nicaragua.

2.8.2021”


Top