EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0159

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/159 av den 21 januari 2021 om antagande av en fjortonde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen [delgivet med nr C(2021) 19]

C/2021/19

OJ L 51, 15.2.2021, p. 187–302 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/159/oj

15.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 51/187


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/159

av den 21 januari 2021

om antagande av en fjortonde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen

[delgivet med nr C(2021) 19]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (1), särskilt artikel 4.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Den biogeografiska Medelhavsregion som avses i artikel 1 c iii i direktiv 92/43/EEG omfattar inom unionens territorium Grekland, Cypern, i enlighet med artikel 1 i protokoll nr 10 till 2003 års anslutningsakt, och Malta, delar av Spanien, Frankrike, Italien, Portugal och Kroatien samt, i enlighet med artikel 355.3 i fördraget, territoriet Gibraltar vars utrikes angelägenheter omhändertas av Förenade kungariket. Detta framgår av den biogeografiska karta som fastställdes den 20 april 2005 av den kommitté som inrättats genom artikel 20 i direktivet (nedan kallad habitatkommittén).

(2)

Den första listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen, i den mening som avses i direktiv 92/43/EEG, antogs genom kommissionens beslut 2006/613/EG (2). Listan uppdaterades senast genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/96 (3).

(3)

De områden som är upptagna i listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen ingår i Natura 2000-nätverket som har stor betydelse för skyddet av den biologiska mångfalden i unionen. För att gå vidare med uppbyggnaden av Natura 2000-nätverket, och som ett led i en dynamisk anpassning av nätverket, sker en regelbunden översyn av listorna över områden av gemenskapsintresse.

(4)

Mellan den 21 maj 2019 och den 22 januari 2020 har medlemsstaterna föreslagit ytterligare områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen. Medlemsstaterna har också lämnat in ändringar av den områdesrelaterade information som finns i listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen.

(5)

Kommissionen har i samförstånd med varje berörd medlemsstat utarbetat ett utkast till lista där det också anges inom vilka områden det finns prioriterade livsmiljötyper eller arter. Detta utkast bör ligga till grund för antagandet av en uppdaterad lista över de områden som valts ut som områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen. Artiklarna 4.4 och 6 i direktiv 92/43/EEG är tillämpliga på de nya områdena på listan.

(6)

Kunskapen om livsmiljötypers och arters förekomst och utbredning utvecklas ständigt genom den övervakning som sker i enlighet med artikel 11 i direktiv 92/43/EEG. Bedömningen och urvalet av områden på unionsnivå har därför grundats på bästa tillgängliga information.

(7)

Några medlemsstater har inte föreslagit områden i tillräcklig utsträckning för att uppfylla kraven i direktiv 92/43/EEG beträffande vissa livsmiljötyper och arter. Vidare är kunskaperna fortfarande ofullständiga om förekomsten och utbredningen av vissa av de livsmiljötyper och arter som anges i bilaga I respektive II till direktiv 92/43/EEG. När det gäller dessa livsmiljötyper och arter kan man därför inte dra slutsatsen att Natura 2000-nätverket är fullständigt.

(8)

För att skapa tydlighet och överskådlighet bör genomförandebeslut (EU) 2020/96 upphävas.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med habitatkommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den fjortonde uppdateringen av listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen, som återfinns i bilagan, antas härmed.

Artikel 2

Genomförandebeslut (EU) 2020/96 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 januari 2021.

På kommissionens vägnar

Virginijus SINKEVIČIUS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

(2)  Kommissionens beslut 2006/613/EG av den 19 juli 2006 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en förteckning över områden av gemenskapsintresse i den mediterrana biogeografiska regionen (EUT L 259, 21.9.2006, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/96 av den 28 november 2019 om antagande av en trettonde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen (EUT L 28, 31.1.2020, s. 1).


BILAGA

Fjortonde uppdateringen av listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen

Varje område av gemenskapsintresse (SCI) identifieras genom de uppgifter som har lämnats i Natura 2000-formuläret, inklusive en karta över området. Uppgifterna har lämnats av de behöriga nationella myndigheterna i enlighet med artikel 4.1 andra stycket i direktiv 92/43/EEG.

I nedanstående tabell ges följande uppgifter:

A

:

Områdeskoden, bestående av nio tecken, av vilka de två första utgörs av medlemsstatens ISO-kod.

B

:

Områdets namn.

C

:

* = Förekomst i området av minst en prioriterad livsmiljötyp och/eller prioriterad art enligt artikel 1 i direktiv 92/43/EEG.

D

:

Områdets areal (ha) eller längd (km).

E

:

Områdets geografiska koordinater (latitud och longitud) i decimalgrader.

All information i nedanstående unionslista grundas på de uppgifter som Grekland, Kroatien, Spanien, Frankrike, Cypern, Italien, Malta, Portugal och Förenade kungariket föreslagit, överlämnat och bekräftat.

A

B

C

D

E

Områdeskod

Områdets namn

*

Områdets areal (ha)

Områdets längd (km)

Områdets geografiska koordinater

 

 

 

 

 

Longitud

Latitud

CY2000001

MAMMARI - DENEIA

*

108,25

9,23

33,1833

35,1806

CY2000002

ALYKOS POTAMOS - AGIOS SOZOMENOS

*

409,36

71,31

33,4

35,05

CY2000003

PERIOCHI MITSEROU - AGROKIPIAS

*

612,73

18,4

33,1361

35,0528

CY2000004

DASOS MACHAIRA

*

4 428,09

65,46

33,2139

34,9264

CY2000005

MADARI - PAPOUTSA

*

4 578,16

,

,

34,9583

CY2000009

FOUNTOUKODASI PITSILIAS

*

127,27

50,04

33,0372

34,9486

CY2000010

KOILADA POTAMOU MAROULLENAS

*

72,21

13,83

33,1614

35,0219

CY2000011

POTAMOS PERISTERONAS

*

37,76

6,75

33,0772

35,0517

CY2000012

KOILADA KARGOTI

*

106,99

31,57

32,8953

35,0328

CY2000016

DASOS PAFOU

*

45 219,058

,

32,607

35,014

CY3000001

ETHNIKO DASIKO PARKO POTAMOS LIOPETRIOU

*

74,54

,

33,894

34,9693

CY3000005

KAVO GKREKO

*

1 875,86

63,35

34,0643

34,9697

CY3000006

THALASSIA PERIOCHI NISIA

*

191,01

9,09

34,0833

35,0028

CY3000008

LIMNI PARALIMNIOU

*

272,56

10,06

33,9683

35,0383

CY4000001

PERIOCHI POLIS - GIALIA

*

1 750,08

41,12

32,4639

35,0764

CY4000002

CHA - POTAMI

*

2 626,55

49,88

32,65

34,7208

CY4000003

KOILADA DIARIZOU

*

1 357,99

72,67

32,7083

34,8

CY4000004

VOUNI PANAGIAS

*

946,91

18,99

32,6322

34,9017

CY4000005

EPISKOPI MOROU NEROU

*

419,3

25,68

32,5375

34,825

CY4000006

THALASSIA PERIOCHI MOULIA

*

,

,

32,4347

34,7258

CY4000007

XEROS POTAMOS

*

4 110,82

75,03

32,6114

34,7928

CY4000008

KOILI - MAVROKOLYMPOS

*

296,76

37,88

32,4361

34,8625

CY4000009

PERIOCHI SKOULLI

*

100,15

14,59

32,4306

35,0111

CY4000010

CHERSONISOS AKAMA

*

17 914,35

281,17

32,2983

35,0433

CY4000013

FAROS KATO PAFOU

*

87,7

5,37

32,4006

34,7675

CY4000014

PERIOCHI DRYMOU

 

7,92

2,78

32,5008

34,9247

CY4000015

PERIOCHI KRITOU MAROTTOU

 

4,93

1,79

32,5661

34,9211

CY4000024

OCEANID

*

832 622,66

538,97

32,1967

34,7925

CY5000001

DASOS LEMESOU

*

4 832,39

53,86

33,0875

34,7972

CY5000004

ETHNIKO DASIKO PARKO TROODOUS

*

9 008,79

81,87

32,8667

34,9333

CY5000005

AKROTIRIO ASPRO - PETRA ROMIOU

*

2 488,63

51,93

32,6833

34,6667

CY5000006

KOILADA LIMNATI

*

438,93

20,26

32,95

34,8

CY5000007

PERIOCHI ASGATAS

 

106,9

11,37

33,2583

34,7686

CY6000002

ALYKES LARNAKAS

*

1 560,22

30,41

33,6222

34,8833

CY6000003

PERIOCHI LYMPION - AGIAS ANNAS

*

516,67

14,8

33,4889

34,9639

CY6000004

DASOS STAVROVOUNIOU

*

1 928,06

25,45

33,4278

34,8806

CY6000005

PERIOCHI LEFKARON

*

,

12,71

33,3

34,8611

CY6000006

ETHNIKO DASIKO PARKO RIZOELIAS

*

123,77

5,21

33,5714

34,9407

CY6000011

LIMNI OROKLINIS

 

53,47

2,87

33,6528

34,9669

ES0000013

Tablas de Daimiel

*

2 345,79

,

– 3,7075

39,14944

ES0000019

Aiguamolls de l'Alt Empordà

*

10 827,93

0

3,1364

42,1959

ES0000020

Delta de l'Ebre

*

48 531,97

0

0,7717

40,6121

ES0000023

L'Albufera

*

27 538

0

– 0,3131

39,3053

ES0000024

Doñana

*

128 267,85

0

– 6,4469

37,0522

ES0000025

Marismas del Odiel

*

6 618,09

0

– 6,9788

37,2517

ES0000026

Complejo Endorreico de Espera

 

519,14

0

– 5,8636

36,8662

ES0000027

Laguna de Medina

 

351,07

0

– 6,0481

36,6148

ES0000028

Complejo Endorreico de Chiclana

*

782,26

0

– 6,0755

36,4456

ES0000029

Complejo Endorreico del Puerto de Santa María

*

255,04

0

– 6,2309

36,6433

ES0000030

Complejo Endorreico de Puerto Real

*

887,79

0

– 6,0442

36,5268

ES0000031

Sierra de Grazalema

*

53 411,27

0

– 5,386

36,7334

ES0000032

Torcal de Antequera

*

2 182,14

0

– 4,5453

36,9657

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

*

8 667,39

0

– 4,7784

37,0997

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

*

1 501,78

0

– 4,6921

37,4817

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

*

209 929,92

0

– 2,7468

38,1125

ES0000037

Es Trenc - Salobrar de Campos

*

1 441,58

0

2,9881

39,3558

ES0000045

Sierra Alhamilla

*

8 099,82

0

– 2,3477

36,9945

ES0000046

Cabo de Gata-Níjar

*

49 512,2

0

– 2,0666

36,866

ES0000047

Desierto de Tabernas

*

11 448,49

0

– 2,5026

37,0651

ES0000048

Punta Entinas-Sabinar

*

1 971,72

0

– 2,6705

36,7029

ES0000049

Los Alcornocales

*

173 619,52

0

– 5,5757

36,386

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

*

60 031,04

0

– 5,2719

37,9332

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

*

186 795,53

0

– 6,583

37,9556

ES0000052

Sierra Pelada y Rivera del Aserrador

*

12 234,37

0

– 6,9771

37,8607

ES0000053

Sierra Norte de Sevilla

*

177 476,3

0

– 5,7773

37,9194

ES0000058

el Fondo d'Elx-Crevillent

*

2 374,65

0

– 0,7494

38,1872

ES0000059

Llacunes de la Mata i Torrevieja

*

3 709,2

0

– 0,7025

38,0103

ES0000060

Prat de Cabanes i Torreblanca

*

1 939,98

0

0,1825

40,1697

ES0000061

Àrees emergides de les Illes Columbretes

 

19,4076

0

0,6837

39,895

ES0000062

Obarenes-Sierra de Cantabria

 

5 165,6911

0

– 2,9625

42,6319

ES0000063

Sierra de Alcarama y Valle del Alhama

*

10 216,7865

0

– 1,9889

41,9694

ES0000064

Peñas de Iregua, Leza y Jubera

*

8 409,6516

0

– 2,3778

42,3153

ES0000065

Peñas de Arnedillo. Peñalmonte y Peña Isasa

*

3 436,6323

0

– 2,1597

42,1736

ES0000067

Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros

*

138 606,8842

0

– 2,8205

42,2083

ES0000068

Embalse de Orellana y Sierra de Pela

*

42 668,25

0

– 5,3561

39,0464

ES0000069

Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja

*

13 039,07

0

– 6,2244

39,0333

ES0000070

Sierra de San Pedro

*

115 178,25

0

– 6,7781

39,3308

ES0000072

Sierra Grande de Hornachos

*

12 469,54

0

– 6,0319

38,5789

ES0000074

Cap de cala Figuera

*

790,46

0

2,5013

39,4633

ES0000078

Es Vedrà - Es Vedranell

*

635,73

0

1,2059

38,8701

ES0000079

La Victòria

*

994,52

0

3,1794

39,8672

ES0000080

Cap Vermell

 

76,31

0

3,4539

39,6626

ES0000082

Tagomago

*

554,23

0

1,6435

39,0385

ES0000083

Arxipèlag de Cabrera

*

20 529,95

0

2,9422

39,1588

ES0000084

Ses Salines d'Eivissa i Formentera

*

16 435,1

0

1,4141

38,7975

ES0000090

Sierra Morena

*

134 308,27

0

– 4,028889

38,47833

ES0000115

Hoces del Río Duratón

*

5 041,9

0

– 3,8442

41,3026

ES0000116

Valle de Iruelas

*

8 603,9

0

– 4,5834

40,3816

ES0000120

Salinas de Santa Pola

*

2 503,93

0

– 0,6206

38,1842

ES0000123

Larra-Aztaparreta

*

3 922,85

0

– 0,7914

42,9392

ES0000124

Sierra de Illón y Foz de Burgui

*

4 700,76

0

– 1,084

42,7003

ES0000125

Sierra de Leire y Foz de Arbaiun

*

8 895,51

0

– 1,1709

42,6537

ES0000127

Peña Izaga

 

2 809,65

0

– 1,4386

42,7069

ES0000128

Sierra de San Miguel

*

3 113,52

0

– 0,9294

42,7633

ES0000129

Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta

*

19 530,14

0

– 1,3317

42,842

ES0000130

Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre

*

6 377,99

0

– 0,886

42,8305

ES0000132

Arabarko

*

1 717,78

0

– 1,0536

42,7975

ES0000133

Laguna de Pitillas

*

523,76

0

– 1,5794

42,4153

ES0000134

Embalse de las Cañas

*

178,82

0

– 2,4023

42,4849

ES0000135

Estanca de los Dos Reinos

*

31,79

0

– 1,367

42,3299

ES0000140

Bahía de Cádiz

*

10 522,05

0

– 6,1908

36,4012

ES0000145

Mondragó

*

748,4

0

3,1757

39,3382

ES0000146

Delta del Llobregat

*

935,05

0

0,9858

41,2769

ES0000147

Marjal de Pego-Oliva

*

1 255

0

– 0,0619

38,8736

ES0000148

Marjal dels Moros

*

619,449

0

– 0,2561

39,6258

ES0000160

Hoz del río Gritos y páramos de Las Valeras

*

1 792,27

0

– 2,156111

39,80472

ES0000161

Laguna de El Hito

*

954,93

0

– 2,69

39,87222

ES0000164

Sierra de Ayllón

*

91 356,7

0

– 3,273611

41,115

ES0000165

Valle y salinas del Salado

*

11 585,19

0

– 2,7525

41,08

ES0000166

Barranco del Dulce

*

8 347,94

0

– 2,636389

41,00861

ES0000168

Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas

*

14 798,04

0

– 5,282778

39,93722

ES0000169

Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azután

 

1 971,66

0

– 4,283333

39,85167

ES0000173

Sierra Espuña

*

17 692,95

0

– 1,5578

37,865

ES0000175

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

*

828,95

0

– 0,7603

37,8089

ES0000205

Lagunas del Canal de Castilla

 

82,03

0

– 4,5494

42,1377

ES0000210

Alto Sil

*

43 768,18

0

– 6,3641

42,9171

ES0000211

Desembocadura del riu Millars

*

345,85

0

– 0,0522

39,928

ES0000213

Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja

*

19 946

0

– 0,5489

38,7097

ES0000214

Espacio marino de Tabarca

*

14 261,598

0

– 0,4851

38,1898

ES0000221

Sa Dragonera

*

1 272,42

0

2,3256

39,5842

ES0000222

La Trapa

*

429,58

0

2,3774

39,6085

ES0000225

Sa Costera

*

787,83

0

2,7367

39,8166

ES0000226

L'Albufereta

*

442,75

0

3,0847

39,8658

ES0000227

Muntanyes d'Artà

*

14 705,3

0

3,3778

39,7619

ES0000228

Cap de ses Salines

*

3 726,25

0

3,0587

39,292

ES0000229

Costa Nord de Ciutadella

 

676,16

0

3,8386

40,0494

ES0000231

Dels Alocs a Fornells

*

2 696,27

0

4,0579

40,0501

ES0000232

La Mola i s'Albufera de Fornells

*

1 510,81

0

4,1436

40,0399

ES0000233

D'Addaia a s'Albufera

*

2 814,61

0

4,239

39,985

ES0000234

S'Albufera des Grau

*

2 538,1

0

4,2605

39,9486

ES0000235

De s'Albufera a la Mola

*

2 035,32

0

4,2745

39,9161

ES0000236

Illa de l'Aire

 

30,51

0

4,2902

39,8027

ES0000237

Des Canutells a Llucalari

*

1 805,95

0

4,1379

39,8987

ES0000238

Son Bou i barranc de sa Vall

*

1 174,73

0

4,0721

39,9026

ES0000239

De Binigaus a cala Mitjana

*

1 837,95

0

3,9724

39,9455

ES0000240

Costa Sud de Ciutadella

*

1 123,51

0

3,9017

39,9334

ES0000241

Costa dels Amunts

*

685,66

0

1,3521

39,062

ES0000242

Illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà

*

70,19

0

1,5802

38,9844

ES0000337

Estrecho

*

19 177,29

0

– 5,7187

36,0654

ES0000369

Llanos de Alcantara y Brozas

*

46 579,77

0

– 6,859722

39,58944

ES0000447

Espacio marino de Orpesa y Benicàssim

*

1 317,554

0

0,0913

40,0437

ES0000462

Clot de Galvany

*

271,8676

0

– 0,534

38,2451

ES1120001

Ancares - Courel

*

102 634,51

0

– 6,9657

42,8758

ES1120014

Canón do Sil

*

5 914,12

0

– 7,6292

42,4198

ES1120016

Río Cabe

*

1 786,92

0

– 7,4006

42,6441

ES1130001

Baixa Limia

*

33 921,45

0

– 7,9855

41,9004

ES1130002

Macizo Central

*

46 985,65

0

– 7,2858

42,2175

ES1130005

Río Támega

*

630,46

0

– 7,4149

41,9235

ES1130006

Veiga de Ponteliñares

*

159,75

0

– 7,8504

42,0423

ES1130007

Pena Trevinca

*

24 896,2

0

– 6,857

42,2507

ES1130008

Pena Maseira

*

5 738,82

0

– 7,0134

41,9833

ES1130009

Serra da Enciña da Lastra

*

1 787,14

0

– 6,8389

42,4773

ES2110004

Arkamu-Gibillo-Arrastaria

*

11 648,9

0

– 2,9733

42,9068

ES2110005

Omecillo-Tumecillo ibaia / Río Omecillo-Tumecillo

*

132,64

27,46

– 3,0841

42,8402

ES2110006

Baia ibaia / Río Baia

*

448,44

48,03

– 2,8796

42,926

ES2110007

Caicedo Yuso eta Arreoko lakua / Lago de Caicedo Yuso y Arreo

*

148,31

0

– 2,991

42,7783

ES2110008

Ebro ibaia / Río Ebro

*

549,8

79,02

– 2,5917

42,4729

ES2110010

Zadorra ibaia / Río Zadorra

*

334,08

60,08

– 2,7206

42,8609

ES2110011

Zadorraren sistemako urtegiak / Embalses del sistema del Zadorra

*

2 716,78

0

– 2,5697

42,9223

ES2110012

Ihuda ibaia / Río Ihuda (Ayuda)

*

67,23

10,76

– 2,85

42,6888

ES2110013

Arabako lautadako irla-hariztiak / Robledales isla de la llanada alavesa

 

246,01

0

– 2,3502

42,8689

ES2110016

Aldaiako mendiak / Montes de Aldaia

*

1 121,03

0

– 2,4742

42,8971

ES2110018

Arabako hegoaldeko mendilerroak / Sierras meridionales de Álava

*

18 515,02

0

– 2,6672

42,6162

ES2110020

Ega-Berron ibaia / Río Ega-Berron

*

226,45

40,3

– 2,4348

42,734

ES2110021

Guardiako aintzirak / Lagunas de Laguardia

*

79,72

0

– 2,5649

42,5388

ES2110024

Valderejo-Sobrón-Árcenako mendilerroa / Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena

*

6 815,71

0

– 3,2319

42,8768

ES2200012

Río Salazar

*

414,55

0

– 1,2477

42,6566

ES2200013

Río Areta

*

349,56

0

– 1,2538

42,7265

ES2200020

Sierra de Aralar

*

14 648,9

0

– 1,9119

42,9576

ES2200021

Urbasa y Andia

*

27 857,68

0

– 2,079

42,8409

ES2200022

Sierra de Lokiz

*

13 145,69

0

– 2,1962

42,7255

ES2200024

Ríos Ega-Urederra

*

531,49

0

– 2,1746

42,6504

ES2200025

Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro

*

1 101,04

0

– 1,3701

42,7438

ES2200026

Sierra de Ugarra

*

5 087,4

0

– 1,1924

42,7357

ES2200027

Ríos Eska y Biniés

*

288,67

0

– 0,8651

42,9241

ES2200029

Sierra de Codés

*

5 055,97

0

– 2,3135

42,6316

ES2200030

Tramo medio del río Aragón

*

2 699,75

0

– 1,3428

42,542

ES2200031

Yesos de la Ribera Estellesa

*

19 081,54

0

– 1,8784

42,4239

ES2200032

Montes de la Valdorba

 

1 728,62

0

– 1,5618

42,5634

ES2200033

Laguna del Juncal

*

60,49

0

– 1,7112

42,516

ES2200035

Tramos Bajos del Aragón y del Arga

*

2 499,91

0

– 1,7234

42,3166

ES2200037

Bardenas Reales

*

58 442,54

0

– 1,4747

42,1653

ES2200039

Badina Escudera

*

157,99

0

– 1,7023

42,2662

ES2200040

Río Ebro

*

2 120,37

0

– 1,6036

42,0891

ES2200041

Balsa del Pulguer

*

304,07

0

– 1,7094

42,0558

ES2200042

Peñadil, Montecillo y Monterrey

*

3 072,78

0

– 1,6073

41,9586

ES2300006

Sotos y Riberas del Ebro

*

1 704,2752

0

– 1,7333

42,2

ES2410001

Los Valles - Sur

*

22 913,2699

0

– 0,7686

42,7439

ES2410004

San Juan de La Peña

*

1 670,0111

0

– 0,65

42,51

ES2410005

Guara Norte

*

12 763,0054

0

– 0,23

42,29

ES2410012

Foz de Biniés

*

166,5945

0

– 0,79

42,65

ES2410015

Monte Peiró - Arguis

 

1 549,2148

0

– 0,5

42,31

ES2410016

Santa María de Ascaso

 

191,3012

0

0,036944

42,47

ES2410017

Río Aragón (Jaca)

 

59,9355

0

– 0,63

42,55

ES2410018

Río Gallego (Ribera de Biescas)

 

250,1903

0

– 0,319167

42,6

ES2410024

Telera - Acumuer

*

5 552,7853

0

– 0,3311

42,6394

ES2410025

Sierra y Cañones de Guara

*

34 662,6323

0

– 0,1667

42,2603

ES2410026

Congosto de Sopeira

*

270,4077

0

0,7275

42,32111

ES2410029

Tendeñera

*

12 814,6592

0

– 0,2108

42,6608

ES2410030

Serreta Negra

*

14 062,599

0

0,076667

41,37583

ES2410042

Sierra de Mongay

*

3 193,2846

0

0,6525

42,08806

ES2410045

Sobrepuerto

*

3 468,9089

0

– 0,2356

42,5678

ES2410048

Río Ara

*

2 019,0368

0

– 0,1056

42,6308

ES2410049

Río Isábena

*

1 992,6647

0

0,5742

42,3236

ES2410050

Cuenca del Río Yesa

*

5 599,8123

0

0,0478

42,5256

ES2410051

Cuenca del Río Airés

*

3 741,9992

0

0,1056

42,5667

ES2410054

Sierra Ferrera

*

8 023,2371

0

0,2669

42,4808

ES2410055

Sierra de Arro

*

1 459,8995

0

0,2303

42,4219

ES2410056

Sierra de Chía - Congosto de Seira

*

8 666,8584

0

0,4161

42,51

ES2410057

Sierras de Los Valles, Aísa y Borau

*

10 769,3166

0

– 0,826389

42,72028

ES2410058

Río Veral

 

280,2154

0

– 0,856111

42,61056

ES2410059

El Turbón

*

2 822,036

0

0,5067

42,4194

ES2410060

Río Aragón-Canal de Berdún

 

981,7503

0

– 0,880278

42,60083

ES2410061

Sierras de San Juan de La Peña y Peña Oroel

*

18 186,1313

0

– 0,636667

42,52944

ES2410062

Río Gas

 

42,7898

0

– 0,524722

42,56444

ES2410064

Sierras de Santo Domingo y Caballera

*

30 875,1109

0

– 0,774444

42,40361

ES2410067

La Guarguera

*

516,6016

0

– 0,234167

42,41444

ES2410068

Silves

*

2 150,4758

0

0,0175

42,44972

ES2410069

Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel

*

5 414,0113

0

0,4694

42,3086

ES2410070

Sierra del Castillo de Laguarres

*

3 687,0795

0

0,496944

42,15806

ES2410071

Congosto de Olvena

*

1 882,7839

0

0,276111

42,10556

ES2410072

Lagunas de Estaña

 

505,9174

0

0,529167

42,02944

ES2410073

Ríos Cinca y Alcanadre

*

6 207,9913

0

0,147778

41,69139

ES2410074

Yesos de Barbastro

*

13 771,1307

0

0,313333

41,92333

ES2410075

Basal de Ballobar y Balsalet de Don Juan

*

228,6126

0

0,139444

41,61389

ES2410076

Sierras de Alcubierre y Sigena

*

47 049,6092

0

– 0,421111

41,71667

ES2410084

Liberola-Serreta Negra

*

4 918,4651

0

0,143333

41,43111

ES2420030

Sabinares del Puerto de Escadón

*

11 605,6286

0

– 0,997222

40,22444

ES2420036

Puertos de Beceite

*

4 664,5321

0

– 0,201389

40,79556

ES2420037

Sierra de Javalambre

*

11 569,0035

0

– 0,994167

40,07028

ES2420038

Castelfrío - Mas de Tarín

*

2 206,3701

0

– 0,975

40,47056

ES2420039

Rodeno de Albarracín

*

3 235,8642

0

– 1,386667

40,37028

ES2420092

Barranco de Valdemesón - Azaila

*

617,5399

0

– 0,454444

41,28111

ES2420093

Salada de Azaila

*

56,4648

0

– 0,497778

41,26472

ES2420099

Sierra de Vizcuerno

*

2 541,0591

0

– 0,071944

41,145

ES2420111

Montes de La Cuenca de Gallocanta

*

5 328,0279

0

– 1,471667

41,00889

ES2420112

Las Planetas-Claverías

*

2 724,4874

0

– 0,497222

41,16083

ES2420113

Parque Cultural del Río Martín

*

25 389,3283

0

– 0,628611

41,02222

ES2420114

Saladas de Alcañiz

*

650,8087

0

– 0,203889

41,04361

ES2420115

Salada de Calanda

*

32,8695

0

– 0,211944

40,99222

ES2420116

Río Mezquín y Oscuros

*

453,6176

0

– 0,085

40,91333

ES2420117

Río Bergantes

*

241,061

0

– 0,166111

40,82417

ES2420118

Río Algars

*

472,4013

0

0,211111

41,14028

ES2420119

Els Ports de Beseit

*

10 159,2051

0

0,110833

40,75444

ES2420120

Sierra de Fonfría

*

11 338,7006

0

– 1,107778

40,99083

ES2420121

Yesos de Barrachina y Cutanda

*

1 534,7175

0

– 1,158889

40,89194

ES2420122

Sabinar de El Villarejo

*

1 500,3352

0

– 1,215556

40,89306

ES2420123

Sierra Palomera

*

4 409,4641

0

– 1,245556

40,77194

ES2420124

Muelas y Estrechos del Río Guadalope

*

19 175,3814

0

– 0,551111

40,61556

ES2420125

Rambla de Las Truchas

 

2 397,4842

0

– 0,339444

40,45722

ES2420126

Maestrazgo y Sierra de Gúdar

*

81 048,4791

0

– 0,649167

40,37583

ES2420128

Estrechos del Río Mijares

 

1 255,337

0

– 0,673889

40,12944

ES2420129

Sierra de Javalambre II

*

53 259,0791

0

– 1,033333

40,03333

ES2420131

Los Yesares y Laguna de Tortajada

*

2 772,2809

0

– 1,044722

40,40667

ES2420132

Altos de Marimezquita, Los Pinarejos y Muela de Cascante

*

3 272,4029

0

– 1,129722

40,23639

ES2420133

Loma de Centellas

*

917,4847

0

– 1,188056

40,12972

ES2420134

Sabinar de San Blas

*

5 029,2951

0

– 1,275556

40,34528

ES2420135

Cuenca del Ebrón

*

21 837,0863

0

– 1,354444

40,22778

ES2420136

Sabinares de Saldón y Valdecuenca

*

9 217,575

0

– 1,441111

40,34111

ES2420137

Los Cuadrejones - Dehesa del Saladar

 

54,7671

0

– 1,518611

40,37444

ES2420138

Valdecabriel - Las Tejeras

*

11 846,4059

0

– 1,608889

40,28417

ES2420139

Alto Tajo y Muela de San Juan

 

6 887,8848

0

– 1,746667

40,39722

ES2420140

Estrechos del Guadalaviar

*

2 246,5659

0

– 1,610556

40,40278

ES2420141

Tremedales de Orihuela

*

12 854,9093

0

– 1,668889

40,465

ES2420142

Sabinar de Monterde de Albarracín

*

14 018,8402

0

– 1,464444

40,48944

ES2420145

Cueva de Baticambras

 

0,5279

0

– 0,458889

40,78778

ES2420146

Cueva de La Solana

*

0,0506

0

– 0,577222

40,72889

ES2420147

Cueva del Húmero

 

1

0

– 0,713333

40,14028

ES2420148

Cueva del Recuenco

 

0,0466

0

– 0,585556

40,75861

ES2420149

Sima del Polo

 

0,0554

0

– 0,500278

40,75139

ES2430007

Foz de Salvatierra

*

530,7189

0

– 1,01

42,69

ES2430028

Moncayo

*

9 937,0986

0

– 1,759722

41,74361

ES2430032

El Planerón

*

1 139,1007

0

– 0,616667

41,37167

ES2430033

Efesa de La Villa

*

1 270,1912

0

– 0,06

41,2275

ES2430034

Puerto de Codos - Encinacorba

*

1 239,3623

0

– 1,327222

41,30167

ES2430035

Sierra de Santa Cruz - Puerto de Used

*

636,7212

0

– 1,563889

41,1225

ES2430041

Complejo Lagunar de La Salada de Chiprana

*

154,8267

0

– 0,180556

41,23889

ES2430043

Laguna de Gallocanta

*

2 813,4621

0

– 1,55

40,96667

ES2430047

Sierras de Leyre y Orba

*

6 908,6769

0

– 1,023056

42,64611

ES2430063

Río Onsella

*

442,7762

0

– 1,037222

42,48361

ES2430065

Río Arba de Luesia

 

328,6564

0

– 1,050278

42,34278

ES2430066

Río Arba de Biel

*

583,7601

0

– 0,9375

42,28611

ES2430077

Bajo Gállego

 

1 309,1298

0

– 0,775278

41,84861

ES2430078

Montes de Zuera

*

17 273,4197

0

– 0,893889

41,93694

ES2430079

Loma Negra

*

7 015,2748

0

– 1,311111

42,08056

ES2430080

El Castellar

*

12 957,6697

0

– 1,035

41,81417

ES2430081

Sotos y Mejanas del Ebro

 

1 842,6875

0

– 0,932222

41,70417

ES2430082

Monegros

*

35 670,4576

0

– 0,189167

41,42056

ES2430083

Montes de Alfajarín - Saso de Osera

*

11 693,1685

0

– 0,6025

41,59806

ES2430085

Laguna de Plantados y Laguna de Agón

*

54,1015

0

– 1,409444

41,84528

ES2430086

Monte Alto y Siete Cabezos

*

3 728,5749

0

– 1,393056

41,79139

ES2430087

Maderuela

 

690,9278

0

– 1,717778

41,80278

ES2430088

Barranco de Valdeplata

*

1 030,3556

0

– 1,682222

41,68861

ES2430089

Sierra de Nava Alta - Puerto de La Chabola

*

9 904,8831

0

– 1,505

41,63472

ES2430090

Dehesa de Rueda - Montolar

*

3 944,9394

0

– 1,2286

41,6444

ES2430091

Planas y Estepas de La Margen derecha del Ebro

*

43 146,7048

0

– 0,813889

41,45556

ES2430094

Meandros del Ebro

 

1 106,4894

0

– 0,36

41,31778

ES2430095

Bajo Martín

 

267,5615

0

– 0,336389

41,24528

ES2430096

Río Guadalope, Val de Fabara y Val de Pilas

*

5 643,387

0

0,077778

41,24333

ES2430097

Río Matarranya

*

1 990,9846

0

0,139444

41,14583

ES2430098

Cueva Honda

 

0,9944

0

– 1,714722

41,64194

ES2430100

Hoces del Jalón

*

5 199,3623

0

– 1,606111

41,41472

ES2430101

Muelas del Jiloca: El Campo y La Torreta

*

9 431,1309

0

– 1,546944

41,27556

ES2430102

Sierra de Vicort

*

10 409,6016

0

– 1,489167

41,36889

ES2430103

Sierras de Algairén

*

4 214,3217

0

– 1,376111

41,34389

ES2430104

Riberas del Jalón (Bubierca - Ateca)

*

174,312

0

– 1,814444

41,31972

ES2430105

Hoces del Río Mesa

*

5 299,5179

0

– 1,894444

41,18

ES2430106

Los Romerales - Cerropozuelo

*

7 899,4216

0

– 1,746944

41,14528

ES2430107

Sierras de Pardos y Santa Cruz

*

5 671,6174

0

– 1,585556

41,105

ES2430108

Balsa Grande y Balsa Pequeña

*

16,1775

0

– 1,540833

41,01889

ES2430109

Hoces de Torralba - Río Piedra

*

3 036,6303

0

– 1,7075

41,055

ES2430110

Alto Huerva - Sierra de Herrera

*

22 192,4421

0

– 1,154444

41,22194

ES2430127

Sima del Árbol

 

0,06

0

– 1,426667

41,46278

ES2430143

Cueva del Mármol

 

0,0636

0

– 1,4275

41,48083

ES2430144

Cueva del Sudor

 

0,0303

0

– 1,46

41,47389

ES2430151

Cueva del Muerto

 

0,0854

0

– 1,428056

41,48167

ES2430152

Reserva Natural de Los Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro

 

804,8359

0

– 0,765

41,59778

ES2430153

La Lomaza de Belchite

*

1 192,9406

0

– 0,705278

41,38972

ES3110001

Cuencas de los ríos Jarama y Henares

*

36 064

0

– 3,4292

40,6164

ES3110002

Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte

*

50 231

0

– 3,7078

40,9453

ES3110003

Cuenca del río Guadalix

*

2 477,2

0

– 3,6448

40,7104

ES3110004

Cuenca del río Manzanares

*

62 999,8

0

– 3,8339

40,6361

ES3110005

Cuenca del río Guadarrama

*

33 936,8

0

– 4,0056

40,5028

ES3110006

Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid

*

51 008,7

0

– 3,5797

40,1789

ES3110007

Cuencas de los ríos Alberche y Cofio

*

82 856,6

0

– 4,2683

40,3756

ES4110002

Sierra de Gredos

*

86 944,46

0

– 5,3385

40,2794

ES4110020

Pinar de Hoyocasero

*

367,56

0

– 4,9814

40,3894

ES4110034

Sierra de la Paramera y Serrota

*

22 586,82

0

– 4,9817

40,4885

ES4110078

Riberas del Río Alberche y afluentes

*

710,12

0

– 4,6484

40,4171

ES4110097

Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos

*

25 941,73

0

– 4,3361

40,6827

ES4110103

Encinares de los ríos Adaja y Voltoya

*

23 059,16

0

– 4,6272

40,7499

ES4110112

Encinares de la Sierra de Ávila

*

13 370,66

0

– 4,8776

40,6946

ES4110113

Cerro de Guisando

*

3 458,02

0

– 4,4843

40,3595

ES4110114

Pinares del Bajo Alberche

*

49 853,71

0

– 4,4706

40,515

ES4110115

Valle del Tiétar

*

63 308,23

0

– 4,8759

40,2362

ES4120025

Ojo Guareña

*

13 010,16

0

– 3,6202

43,047

ES4120028

Monte Santiago

*

2 646,45

0

– 3,0407

42,9632

ES4120030

Montes Obarenes

*

43 073,59

0

– 3,2339

42,7299

ES4120049

Bosques del Valle de Mena

*

6 480,6

0

– 3,3851

43,1259

ES4120051

Riberas del Zadorra

*

175,62

0

– 2,8372

42,7564

ES4120052

Riberas del Ayuda

*

507,49

0

– 2,6886

42,6829

ES4120059

Riberas del Río Ebro y afluentes

*

194,01

0

– 3,0088

42,7292

ES4120066

Riberas del Río Nela y afluentes

*

763,52

0

– 3,5195

42,9155

ES4120068

Riberas del Río Riaza

 

94,27

0

– 3,8794

41,6723

ES4120071

Riberas del Río Arlanza y afluentes

*

1 215,79

0

– 3,3551

42,0543

ES4120072

Riberas del Río Arlanzón y afluentes

 

1 118,51

0

– 3,9373

42,4465

ES4120073

Riberas del Río Oca y afluentes

*

568,54

0

– 3,4337

42,663

ES4120075

Riberas del Río Tirón y afluentes

*

456,78

0

– 3,0695

42,4075

ES4120089

Hoces del Alto Ebro y Rudrón

*

46 275,62

0

– 3,7817

42,791

ES4120091

Sabinares del Arlanza

*

37 689,55

0

– 3,443

41,9826

ES4120092

Sierra de la Demanda

*

70 744,79

0

– 3,1876

42,1611

ES4120093

Humada-Peña Amaya

*

36 839,3

0

– 4,0545

42,641

ES4120094

Sierra de la Tesla-Valdivielso

*

25 424,47

0

– 3,5326

42,8032

ES4120095

Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo

*

3 641,34

0

– 2,9723

42,6408

ES4130010

Sierra de los Ancares

*

55 408,48

0

– 6,7167

42,8166

ES4130038

Sierra de la Encina de la Lastra

 

288,45

0

– 6,844

42,4977

ES4130065

Riberas del Río Órbigo y afluentes

*

1 269,65

0

– 5,7697

42,1005

ES4130076

Riberas del Río Sil y afluentes

*

361,1

0

– 6,9982

42,533

ES4130079

Riberas del Río Esla y afluentes

 

1 946,67

0

– 5,6125

42,025

ES4130117

Montes Aquilanos y Sierra de Teleno

*

31 788,78

0

– 6,4667

42,3695

ES4130137

Rebollares del Cea

*

13 280,41

0

– 5,0994

42,6333

ES4130145

Lagunas de los Oteros

*

4 118

0

– 5,3253

42,2668

ES4130149

Omaña

*

20 054,98

0

– 6,184

42,8134

ES4140011

Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina

*

78 224,61

0

– 4,5759

42,937

ES4140026

Las Tuerces

*

1 599,17

0

– 4,2416

42,7461

ES4140027

Covalagua

*

2 381,81

0

– 4,1202

42,7707

ES4140053

Montes del Cerrato

*

12 161,63

0

– 4,0958

41,8815

ES4140077

Riberas del Río Carrión y afluentes

*

926,25

0

– 4,5577

42,186

ES4140080

Canal de Castilla

 

149,76

0

– 4,3067

42,4051

ES4140082

Riberas del Río Pisuerga y afluentes

 

2 277,95

0

– 4,1198

42,3517

ES4140129

Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo

*

22 999,93

0

– 4,7973

41,7972

ES4140136

Laguna de La Nava

*

1 016,99

0

– 4,7454

42,0637

ES4150032

El Rebollar

*

49 669,94

0

– 6,6213

40,3549

ES4150064

Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes

*

5 244,55

0

– 6,4067

40,7877

ES4150085

Riberas del Río Tormes y afluentes

*

1 876,23

0

– 5,5262

40,7977

ES4150096

Arribes del Duero

*

106 178,29

0

– 6,5353

41,1843

ES4150098

Campo de Argañán

*

9 304,27

0

– 6,759

40,6092

ES4150100

Campo de Azaba

*

36 158,61

0

– 6,7073

40,513

ES4150101

Candelario

*

8 165,91

0

– 5,7625

40,3398

ES4150107

Las Batuecas-Sierra de Francia

*

31 786,33

0

– 6,12

40,4775

ES4150108

Quilamas

*

10 547,78

0

– 5,9905

40,563

ES4150121

Riberas del Río Alagón y afluentes

*

1 840,05

0

– 5,949

40,5035

ES4150125

Riberas del Río Agadón

*

111,64

0

– 6,4586

40,4971

ES4150126

Valle del Cuerpo de Hombre

*

6 508,73

0

– 5,9037

40,3567

ES4150127

Riberas del Río Águeda

*

945,96

0

– 6,6592

40,7137

ES4160019

Sierra de Ayllón

*

14 348,96

0

– 3,372

41,2719

ES4160043

Cueva de los Murciélagos

 

1

0

– 4,0368

41,0835

ES4160058

Sabinares de Somosierra

*

2 155,42

0

– 3,6651

41,1711

ES4160062

Lagunas de Coca y Olmedo

*

1 225,94

0

– 4,5807

41,2002

ES4160063

Lagunas de Santa María la Real de Nieva

*

630,87

0

– 4,3984

41,0114

ES4160084

Riberas del Río Duratón

*

310,12

0

– 3,6437

41,2556

ES4160104

Hoces del Río Riaza

*

5 180,84

0

– 3,5745

41,5289

ES4160106

Lagunas de Cantalejo

*

10 769,5

0

– 4,0353

41,2609

ES4160109

Sierra de Guadarrama

*

69 678,7

0

– 3,9513

40,96

ES4160111

Valles del Voltoya y el Zorita

*

39 653,05

0

– 4,3725

40,8518

ES4160122

Sierra de Pradales

*

1 333,46

0

– 3,8028

41,4497

ES4170029

Sabinares Sierra de Cabrejas

*

32 670,86

0

– 2,8104

41,7546

ES4170054

Oncala-Valtajeros

*

7 379,32

0

– 2,3162

41,9567

ES4170055

Cigudosa-San Felices

*

6 752,28

0

– 2,0189

41,9134

ES4170056

Sabinares de Ciria-Borobia

*

2 788,26

0

– 1,9492

41,6309

ES4170057

Sabinares del Jalón

*

19 052,34

0

– 2,1781

41,132

ES4170083

Riberas del Río Duero y afluentes

*

6 266,22

0

– 3,8108

41,6718

ES4170116

Sierras de Urbión y Cebollera

*

43 005,22

0

– 2,6347

41,9971

ES4170119

Sierra del Moncayo

*

7 046,4

0

– 1,8535

41,7737

ES4170120

Páramo de Layna

*

6 253,48

0

– 2,3681

41,1121

ES4170135

Cañón del Río Lobos

*

12 212,77

0

– 3,1061

41,786

ES4170138

Quejigares y encinares de Sierra del Madero

*

3 830,26

0

– 2,0891

41,7909

ES4170139

Quejigares de Gómara-Nájima

*

6 208,27

0

– 2,1717

41,5114

ES4170140

Robledales del Berrún

*

492,36

0

– 2,661

41,8672

ES4170141

Pinar de Losana

*

800,53

0

– 3,0513

41,2863

ES4170142

Encinares de Tiermes

*

1 149,08

0

– 3,1312

41,3716

ES4170143

Encinares de Sierra del Costanazo

*

2 064,37

0

– 2,0833

41,5907

ES4170144

Riberas del Río Cidacos y afluentes

*

195,94

0

– 2,3205

42,108

ES4170148

Altos de Barahona

*

43 988,31

0

– 2,7448

41,3185

ES4180017

Riberas de Castronuño

*

8 597,19

0

– 5,2079

41,444

ES4180069

Riberas del Río Cea

 

876,85

0

– 5,1666

42,2412

ES4180070

Riberas del Río Cega

*

536,28

0

– 4,7145

41,4974

ES4180081

Riberas del Río Adaja y afluentes

 

1 524,89

0

– 4,6304

41,3321

ES4180124

Salgüeros de Aldeamayor

*

1 181,57

0

– 4,6711

41,5257

ES4180130

El Carrascal

*

5 420,42

0

– 4,3531

41,5895

ES4180147

Humedales de Los Arenales

*

3 286,48

0

– 4,8591

41,2853

ES4190033

Sierra de la Culebra

*

61 314,03

0

– 6,359

41,9196

ES4190060

Tejedelo

*

136,08

0

– 6,7923

42,0204

ES4190061

Quejigares de la Tierra del Vino

*

366,35

0

– 5,7318

41,294

ES4190067

Riberas del Río Tera y afluentes

*

2 276,8

0

– 5,7908

41,9594

ES4190074

Riberas del Río Aliste y afluentes

*

1 748,85

0

– 6,083

41,676

ES4190102

Cañones del Duero

*

13 514,16

0

– 5,9656

41,4525

ES4190105

Lago de Sanabria y alrededores

*

32 508,74

0

– 6,8197

42,1491

ES4190110

Sierra de la Cabrera

*

18 783,58

0

– 6,5624

42,2043

ES4190131

Riberas del Río Tuela y afluentes

*

497,62

0

– 6,8998

42,0333

ES4190132

Riberas del Río Manzanas y afluentes

*

422,98

0

– 6,4141

41,7049

ES4190133

Campo Alto de Aliste

*

2 278,77

0

– 6,3667

41,8229

ES4190134

Lagunas de Tera y Vidriales

*

2 291,45

0

– 5,9812

42,0158

ES4190146

Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila

*

4 207,9

0

– 5,5927

41,8373

ES4210001

Hoces del río Júcar

*

17 447

0

– 1,296389

39,20556

ES4210002

La Encantada, El Moral y Los Torreones

 

855

0

– 2,671944

39,13167

ES4210004

Lagunas saladas de Pétrola y Salobrejo y complejo lagunar de Corral Rubio

*

2 415,6

0

– 1,559444

38,84361

ES4210005

Laguna de Los Ojos de Villaverde

*

339,74

0

– 2,368611

38,80861

ES4210006

Laguna del Arquillo

*

522

0

– 2,3625

38,74722

ES4210008

Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo

*

174 881,13

0

– 2,246389

38,40583

ES4210010

Sierra de Abenuj

*

1 044,66

0

– 1,730278

38,62222

ES4210011

Saladares de Cordovilla y Agramón y laguna de Alboraj

*

1 390

0

– 1,614167

38,54556

ES4210016

Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz

*

30 677,89

0

– 2,695833

38,57361

ES4210017

Lagunas de Ruidera

*

34 452

0

– 2,825

38,93667

ES4220001

Navas de Malagón

*

466,14

0

– 3,911667

39,18417

ES4220002

Sierra de Picón

*

7 825,38

0

– 4,115833

39,06056

ES4220003

Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes

*

23 483,92

0

– 4,405

39,02972

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

*

1 862,28

0

– 3,840833

38,80528

ES4220007

Ríos Quejigal, Valdeazogues y Alcudia

 

1 214,53

0

– 4,54

38,73917

ES4220013

Sierra de Los Canalizos

*

24 564,21

0

– 4,618056

38,87389

ES4220015

Sierras de Almadén - Chillón - Guadalmez

*

6 612,07

0

– 4,886667

38,74361

ES4220017

Alcornocal de Zumajo

*

3 180,53

0

– 4,837222

39,11444

ES4220018

Túneles de Ojailén

 

77,16

0

– 3,874167

38,58556

ES4220019

Bonales de la comarca de Los Montes del Guadiana

*

285,53

0

– 4,575278

39,11472

ES4220020

Lagunas de Alcoba y Horcajo de Los Montes

*

20,01

0

– 4,458333

39,28333

ES4230001

Rentos de Orchova y vertientes del Turia

*

4 765,48

0

– 1,194167

39,96639

ES4230002

Sierras de Talayuelas y Aliaguilla

*

7 763

0

– 1,288611

39,80028

ES4230005

Sabinares de Campillos - Sierra y Valdemorillo de la Sierra

*

13 654

0

– 1,712778

40,06111

ES4230006

Hoces de Alarcón

*

2 778,52

0

– 2,076389

39,52917

ES4230008

Complejo lagunar de Arcas

*

275,03

0

– 2,138889

39,99611

ES4230009

Cueva de La Judía

 

196,62

0

– 2,145833

39,72528

ES4230010

Cueva de Los Morciguillos

*

45,96

0

– 2,151111

39,92861

ES4230012

Estepas yesosas de La Alcarria conquense

*

11 481,79

0

– 2,664444

40,21889

ES4230013

Hoces del Cabriel, Guadazaón y ojos de Moya

*

63 296,2

0

– 1,638611

39,96528

ES4230014

Serranía de Cuenca

*

185 318

0

– 1,954444

40,29222

ES4230015

Sierra del Santerón

*

2 609

0

– 1,405833

40,04611

ES4230016

Río Júcar sobre Alarcón

*

699,77

0

– 1,523333

39,94361

ES4240003

Riberas del Henares

*

1 249,77

0

– 3,090278

40,83806

ES4240004

Rañas de Matarrubia, Villaseca y Casas de Uceda

 

1 315,86

0

– 3,339722

40,85889

ES4240005

Lagunas de Puebla de Beleña

*

210,07

0

– 3,252778

40,89056

ES4240007

Sierra de Pela

*

11 972,28

0

– 3,113611

41,26222

ES4240008

Cerros volcánicos de Cañamares

 

707

0

– 2,949444

41,20611

ES4240009

Valle del río Cañamares

*

1 827,39

0

– 2,942778

41,03583

ES4240012

Rebollar de Navalpotro

*

1 059,83

0

– 2,587778

40,945

ES4240013

Cueva de La Canaleja

 

163

0

– 2,463889

40,90722

ES4240014

Quejigares de Barriopedro y Brihuega

*

4 382

0

– 2,790833

40,78556

ES4240015

Valle del Tajuña en Torrecuadrada

*

2 825

0

– 2,536111

40,88083

ES4240016

Alto Tajo

*

140 068

0

– 2,075278

40,68083

ES4240017

Parameras de Maranchón, hoz del Mesa y Aragoncillo

*

49 442

0

– 2,140556

41,03917

ES4240018

Sierra de Altomira

*

29 493

0

– 2,828889

40,29667

ES4240019

Laderas yesosas de Tendilla

*

259

0

– 2,986389

40,54083

ES4240020

Montes de Picaza

*

15 103

0

– 1,831111

40,70083

ES4240021

Riberas de Valfermoso de Tajuña y Brihuega

 

107

0

– 2,955278

40,63556

ES4240022

Sabinares rastreros de Alustante - Tordesilos

*

7 376

0

– 1,606111

40,61056

ES4240023

Lagunas y parameras del Señorío de Molina

*

6 163,8

0

– 1,786667

41,01333

ES4240024

Sierra de Caldereros

*

2 368,04

0

– 1,728056

40,85361

ES4250001

Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche

*

117 539,01

0

– 4,896111

40,11028

ES4250003

Barrancas de Talavera

 

1 182,72

0

– 4,078056

39,94389

ES4250005

Montes de Toledo

*

218 003,17

0

– 4,237778

39,45806

ES4250006

Rincón del Torozo

 

202,07

0

– 5,042222

39,48167

ES4250008

Estepas salinas de Toledo

*

679

0

– 3,617222

39,84583

ES4250009

Yesares del valle del Tajo

*

28 033

0

– 3,273611

40,01639

ES4250010

Humedales de La Mancha

*

14 492,77

0

– 3,277778

39,50361

ES4250011

Complejo lagunar de La Jara

*

768,7

0

– 4,446944

39,70528

ES4250012

Mina de la nava de Ricomalillo

 

1,19

0

– 4,953889

39,66167

ES4250013

Rios de la margen izquierda del Tajo y berrocales del Tajo

*

13 472,79

0

– 4,846389

39,75278

ES4250014

Sotos del río Alberche

*

751,4

0

– 4,493611

40,08528

ES4310003

Complejo Lagunar de la Albuera

*

1 924,17

0

– 6,7633

38,6969

ES4310004

Dehesas de Jerez

*

47 537,38

0

– 7,033889

38,36917

ES4310008

Estena

*

7 866,06

0

– 4,777222

39,36583

ES4310009

Puerto Peña - los Golondrinos

*

35 322,91

0

– 5,0622

39,2333

ES4310010

La Serena

*

148 159,26

0

– 5,388056

38,87389

ES4310015

Río Alcarrache

*

1 336,95

0

– 6,913333

38,46917

ES4310017

Río Aljucén Bajo

*

426,27

0

– 6,376944

39,00222

ES4310019

Río Ardila Alto

*

1 047,83

0

– 6,460833

38,20667

ES4310020

Río Ardila Bajo

*

964,82

0

– 6,867222

38,23972

ES4310022

Río Gevora Alto

*

2 826,35

0

– 7,131667

39,24972

ES4310023

Río Guadalemar

*

373,22

0

– 4,921389

39,08667

ES4310024

Río Guadamez

*

2 236,8

0

– 5,870278

38,68278

ES4310026

Río Guadiana Alto - Zujar

*

3 080,88

0

– 5,943611

38,95833

ES4310027

Río Guadiana Internacional

*

654,84

0

– 7,0972

38,8136

ES4310028

Río Matachel

*

1 440,85

0

– 5,897222

38,42444

ES4310032

Rivera de los Limonetes - Nogales

*

389,69

0

– 6,7803

38,7056

ES4310036

Sierra de Escorial

 

663,3

0

– 5,105278

39,10694

ES4310040

Sierra de Moraleja

 

1 913,41

0

– 5,0078

38,7778

ES4310042

Sierra de Siruela

*

6 677,91

0

– 5,0208

38,9278

ES4310043

Sierra de Villares - Balbueno

*

500,91

0

– 5,005833

39,07389

ES4310045

Valdecigüeñas

*

3 734,88

0

– 5,948056

38,0525

ES4310048

Corredor del Lacara

 

648,7

0

– 6,399167

39,0675

ES4310049

Cueva del Valle de Santa Ana

 

3,14

0

– 6,7925

38,36583

ES4310050

Cuevas de Alconera

 

3,14

0

– 6,481667

38,40694

ES4310055

Refugio de Sierra Pascuala

 

3,14

0

– 6,543333

38,4575

ES4310059

Río Gevora Bajo

*

374,68

0

– 6,939167

38,96694

ES4310060

Corredores de Siruela

*

2 709,08

0

– 4,944444

38,8875

ES4310061

Laguna temporal de Murtales

*

29,93

0

– 6,603611

39,06889

ES4310062

Laguna temporal de Tres Arroyos

*

7,77

0

– 6,907778

38,84556

ES4310063

Río Bembezar

*

1 102,35

0

– 5,624167

38,22056

ES4310064

Río Ortiga

*

1 080,46

31,12

– 5,705278

38,70111

ES4310065

Río Palomillas

*

463,42

0

– 6,102778

38,67639

ES4310066

Sierra de Maria Andres

*

4 008,89

0

– 6,663611

38,53139

ES4310067

Sierras de Alor y Monte Longo

*

6 683,26

0

– 7,051389

38,55694

ES4310068

Sierras de Bienvenida y la Capitana

*

480,58

0

– 6,151944

38,27028

ES4310069

Cueva del Agua

 

3,13

0

– 6,49

38,02167

ES4310070

Mina las Marias

 

3,12

0

– 7,196944

38,49417

ES4310071

Mina los Castillejos

 

3,14

0

– 6,5

38,46083

ES4310072

Mina Mariquita

 

3,14

0

– 6,185833

38,3575

ES4310073

Mina los Novilleros

 

3,12

0

– 7,238889

38,58

ES4310074

Arroyos Cabriles y Friegamuñoz

 

121,5

0

– 7,2192

38,4744

ES4310075

Rivera de Taliga

 

120,82

0

– 7,2339

38,6069

ES4320001

Canchos de Ramiro

*

7 040,96

0

– 6,753056

39,92417

ES4320002

Cedillo y Río Tajo Internacional

*

22 697,91

0

– 7,236111

39,60556

ES4320005

Dehesas del Ruecas y Cubilar

*

7 442,74

0

– 5,5069

39,2

ES4320011

Las Hurdes

*

26 269,09

0

– 6,2597

40,3969

ES4320013

Granadilla

*

24 211,2

0

– 6,061667

40,27556

ES4320016

Río Aljucen Alto

 

527,89

0

– 6,189722

39,14778

ES4320018

Río Almonte

*

9 409,48

0

– 5,9764

39,5433

ES4320021

Río Erjas

*

1 457,19

0

– 6,9183

40,0267

ES4320029

Río Ruecas Alto

*

878,36

0

– 5,391389

39,37528

ES4320030

Río Salor

*

391,15

0

– 6,674722

39,44333

ES4320031

Río Tietar

*

4 321,03

0

– 5,6783

40,0339

ES4320033

Rivera de los Molinos y la Torre

*

520,52

0

– 6,968889

39,48139

ES4320035

Sierra de Cabezas de Aguila

*

5 315,22

0

– 5,553333

39,39667

ES4320037

Sierra de Gata

*

17 510,89

0

– 6,645556

40,27333

ES4320038

Sierra de Gredos y Valle del Jerte

*

69 528,61

0

– 5,7211

40,1928

ES4320039

Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque

*

77 495,83

0

– 5,3206

39,5567

ES4320046

Regato Guadalto

 

261,73

0

– 6,861667

39,44167

ES4320047

Sierras de Risco Viejo

*

11 951,6

0

– 6,3222

40,2403

ES4320051

Mina de la Aurora

 

3,14

0

– 6,698056

40,14778

ES4320052

Mina de la Rivera de Acebo

*

4,88

0

– 6,6819

40,1697

ES4320057

Refugio del Alto de San Blas

 

4,9

0

– 5,519167

39,33806

ES4320060

Arroyos Barbaon y Calzones

*

2 055,7

0

– 6,069167

39,94194

ES4320061

Arroyos Patana y Regueros

*

1 039,65

0

– 6,5619

40,0525

ES4320062

Cañada del Venero

*

2 295,02

0

– 5,428889

39,93111

ES4320063

Embalse Arce de Abajo

*

54,03

0

– 6,686667

39,59167

ES4320064

Embalse de Lancho

*

163,71

0

– 6,510556

39,4775

ES4320065

Embalse de Petit I

*

154,63

0

– 6,560833

39,54

ES4320066

Laguna temporal de Corrales

*

5,94

0

– 6,629167

39,87806

ES4320067

Laguna temporal de Valdehornos

*

4,24

0

– 6,602222

40,18194

ES4320068

Márgenes de Valdecañas

*

132,8

0

– 5,3647

39,8261

ES4320069

Río Esperaban

*

777,2

0

– 6,2944

40,3311

ES4320070

Río Guadalupejo

*

547,93

0

– 5,265833

39,42778

ES4320071

Ríos Alagon y Jerte

*

3 131,7

0

– 6,1833

40,0794

ES4320072

Ríos Arrago y Tralgas

*

827,01

0

– 6,485

40,2292

ES4320073

Rivera de Aurela

*

1 068,57

0

– 7,285833

39,60111

ES4320074

Rivera de Membrio

*

638,82

0

– 7,052222

39,54861

ES4320075

Riveras de Carbajo y Calatrucha

 

1 065,96

0

– 7,149167

39,62972

ES4320076

Riveras de Gata y Acebo

*

1 199,2

0

– 6,6553

40,16

ES4320077

Monfragüe

*

114 818,53

0

– 5,963056

39,79639

ES4320078

Monasterio de Yuste

 

13,81

0

– 5,736111

40,11472

ES4320079

Mina la Paloma

 

3,75

0

– 6,85

39,84056

ES4320080

Tunel de Cañamero

*

6,27

0

– 5,405278

39,36

ES5110001

Massís del Montseny

*

29 033,69

0

2,3458

41,7757

ES5110004

Serra de Catllaràs

*

6 130,45

0

1,9444

42,2025

ES5110005

Sistema Transversal català

*

28 554,04

0

2,3379

42,1304

ES5110007

Riu i Estanys de Tordera

*

338,33

28

2,7108

41,7048

ES5110008

Gallifa-Cingles de Bertí

*

7 206,46

0

2,2167

41,7155

ES5110009

Riera de Merlès

*

3 013,2

0

1,9847

41,9722

ES5110010

Sant Llorenç del Munt i l'Obac

*

16 084,57

0

1,973

41,6659

ES5110011

Serres del Litoral Septentrional

*

22 161,89

0

2,6364

41,664

ES5110012

Montserrat-Roques Blanques-riu Llobregat

*

7 263,19

0

1,8423

41,5876

ES5110013

Serres del Litoral central

*

25 051,47

0

1,8967

41,2944

ES5110014

Serra de Castelltallat

*

4 961,4

0

1,6686

41,8072

ES5110015

Sistema Prelitoral Central

*

19 649,18

0

1,4156

41,4514

ES5110016

Riera de Sorreigs

*

286,6

0

2,1769

42,0075

ES5110017

Costes del Maresme

 

2 906,4

0

2,4878

41,5281

ES5110018

Valls de l'Anoia

*

4 097,5

0

1,7061

41,4951

ES5110019

Carbassí

*

242,79

0

1,4336

41,6181

ES5110020

Costes del Garraf

*

26 472,92

0

1,857

41,198

ES5110021

Riera de la Goda

*

38,01

0

1,4588

41,5627

ES5110022

Capçaleres del Foix

*

2 176,7

0

1,5864

41,4406

ES5110023

Riera de Clariana

*

463,3

0

1,49

41,6056

ES5110024

Serra de Collserola

*

8 170,65

0

2,0476

41,4141

ES5110025

Riu Congost

*

356,73

30

2,2403

41,5455

ES5120001

Alta Garrotxa - Massís de les Salines

*

38 181,29

0

2,5956

42,3065

ES5120004

Zona Volcànica de la Garrotxa

*

15 276,41

0

2,4839

42,0911

ES5120005

Riu Llobregat d'Empordà

*

338,37

25

2,9473

42,3317

ES5120007

Cap de Creus

*

13 834,12

0

3,2296

42,3036

ES5120008

Estany de Banyoles

*

1 064

0

2,7422

42,1264

ES5120009

Basses de l'Albera

*

759,52

0

2,9248

42,4001

ES5120010

Les Gavarres

*

28 694,9

0

2,97

41,9242

ES5120011

Riberes del Baix Ter

*

1 217,89

74

2,8533

42,0161

ES5120012

Les Guilleries

*

12 404,04

0

2,4983

41,9364

ES5120013

Massís de les Cadiretes

*

9 196,96

0

2,9303

41,768

ES5120014

L'Albera

*

16 314,01

0

3,0329

42,4159

ES5120015

Litoral del Baix Empordà

*

3 390,08

0

3,1689

41,8645

ES5120016

El Montgrí- Les Medes - El Baix Ter

*

6 463,68

0

3,1696

42,082

ES5120017

Estany de Sils-Ribera de Santa Coloma

*

452,23

23

2,7338

41,7957

ES5120018

Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc

*

3 426,1

0

2,6931

42,0656

ES5120019

Riberes de l'Alt Ter

*

409,83

41

2,294

42,2324

ES5120020

Riu Llémena

*

193,99

32

2,6057

42,0705

ES5120021

Riu Fluvià

*

1 258,62

96

2,9369

42,1545

ES5120023

Rieres de Xuclà i Riudelleques

*

51,29

0

2,8021

42,0238

ES5120025

Garriga d'Empordà

*

547,7

0

2,9111

42,2686

ES5120027

Rasos de Tubau

 

644,53

0

2,0472

42,2239

ES5120029

Riu Brugent

*

68,38

0

2,5723

42,0376

ES5130001

Els Bessons

*

424,85

0

0,8478

41,4678

ES5130003

Alt Pallars

*

77 183,2

0

1,034

42,7159

ES5130007

Riberes de l'Alt Segre

*

216,62

23

1,8499

42,3915

ES5130008

Serra d'Aubenç i Roc de Cogul

*

6 779,1

0

1,2758

42,0847

ES5130009

Serra de Turp i Mora Condal-Valldan

*

3 709,28

0

1,3536

42,1178

ES5130010

Serra de Boumort-Collegats

*

18 414,83

0

1,1003

42,2367

ES5130012

Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs

*

12 920,99

0

0,8124

42,2305

ES5130013

Aiguabarreig Segre-Cinca

*

761

37

0,4153

41,4644

ES5130014

Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa

*

10 101,1

0

0,8439

41,9294

ES5130015

Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana

*

32 423,71

0

0,8722

42,0303

ES5130016

Valls del Sió-Llobregós

*

26 581,43

0

1,1978

41,8172

ES5130017

Basses de Sucs i Alcarràs

 

21,19

0

0,4841

41,6447

ES5130018

Estany d'Ivars- Vilasana

*

156,6

0

0,9497

41,6836

ES5130019

Estany de Montcortès

*

45,01

0

0,9947

42,3319

ES5130020

Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana

*

339,08

19

0,7153

41,6818

ES5130021

Secans de la Noguera

*

8 928,23

0

0,7047

41,8236

ES5130024

La Faiada de Malpàs i Cambatiri

 

1 280,7

0

0,7739

42,3817

ES5130025

Bellmunt-Almenara

*

3 466,98

0

0,9528

41,7811

ES5130026

Serra de Prada-Castellàs

*

3 735,9

0

1,3044

42,2711

ES5130027

Obagues de la riera de Madrona

*

3 583,78

0

1,385

41,9706

ES5130028

Ribera Salada

*

5 520,4

0

1,4325

42,0419

ES5130029

Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora

*

8 682,94

0

1,67

42,0592

ES5130030

Estanys de Basturs

*

36,98

0

1,0189

42,1453

ES5130032

Vessants de la Noguera Ribagorçana

*

6 527,05

0

0,6394

41,8826

ES5130035

Plans de la Unilla

*

977,09

0

0,5514

41,7665

ES5130036

Plans de Sió

*

5 229,69

0

1,1269

41,7217

ES5130037

Secans de Belianes-Preixana

 

1 926,9

0

1,0128

41,5928

ES5130038

Secans del Segrià i Utxesa

*

3 798,38

0

0,4653

41,4439

ES5130039

Vall de Vinaixa

*

3 024,2

0

0,9944

41,4356

ES5130040

Secans de Mas de Melons-Alfés

*

6 420,19

0

0,6903

41,5228

ES5140001

Litoral meridional tarragoní

*

4 904,25

0

0,8256

40,8868

ES5140002

Serra de Godall

*

1 782,45

0

0,4611

40,6327

ES5140003

Ribera de l'Algars

*

2 128,34

0

0,2291

41,1172

ES5140004

Sèquia Major

*

54,64

0

1,1882

41,0887

ES5140005

Serra de Montsià

*

5 296,43

0

0,5289

40,6192

ES5140006

Serres de Cardó- El Boix

*

16 144

0

0,5819

40,9081

ES5140007

Costes del Tarragonès

*

1 111,6

0

1,3851

41,1267

ES5140008

Muntanyes de Prades

*

30 726,4

0

1,0333

41,305

ES5140009

Tivissa-Vandellòs-Llaberia

*

24 532,4

0

0,8058

41,0367

ES5140010

Riberes i Illes de l'Ebre

*

487,33

0

0,5237

41,2364

ES5140011

Sistema Prelitoral meridional

*

51 685,31

0

0,3856

40,8053

ES5140012

Tossals d'Almatret i Riba Roja

*

7 473,59

0

0,3977

41,2247

ES5140014

Massís de Bonastre

*

2 680,6

0

1,4736

41,2242

ES5140015

Riu Siurana i planes del Priorat

*

2 879,2

0

0,8064

41,1825

ES5140016

Tossal de Montagut

 

1 290,16

0

0,7136

40,9211

ES5140017

Serra de Montsant-Pas de l'Ase

*

19 531,5

0

0,7547

41,2417

ES5140018

El Montmell-Marmellar

*

9 333,3

0

1,5056

41,3375

ES5140019

Riu Gaià

 

2 990,23

0

1,3478

41,2261

ES5140020

Grapissar de la Masia Blanca

*

445,08

0

1,5114

41,1692

ES5140021

Obagues del riu Corb

*

2 270,13

0

1,2458

41,5381

ES5140022

Barranc de Santes Creus

 

48,86

0

0,7551

40,8828

ES5140023

Secans del Montsià

*

2 116,24

0

0,35

40,6331

ES5211007

Montgó

*

3 009,32

0

0,133056

38,81167

ES5211009

Penyal d'Ifac

*

83,2054

0

0,0764

38,6348

ES5212004

Riu Gorgos

 

777,36

0

– 0,0622

38,7558

ES5212005

L'Almadrava

*

2 239,127

0

0,0629

38,8771

ES5212006

Laguna de Salinas

*

282,3

0

– 0,8906

38,505

ES5212007

Salero y Cabecicos de Villena

*

717,76

0

– 0,9156

38,6358

ES5212008

Maigmó i Serres de la Foia de Castalla

*

13 823,01

0

– 0,7211

38,5567

ES5212009

Algepsars de Finestrat

*

102,65

0

– 0,2256

38,5683

ES5212010

Arenal de Petrer

 

1,02

0

– 0,7796

38,5107

ES5212011

Rambla de las Estacas

 

0,2054

0

– 0,7274

37,9296

ES5212012

Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor

*

4 781,9088

0

– 0,8325

37,9353

ES5213018

Penya-segats de la Marina

*

943,0804

0

0,1822

38,7308

ES5213019

Aitana, Serrella i Puigcampana

*

17 605,85

0

– 0,2194

38,6528

ES5213020

Serres del Ferrer i Bèrnia

*

3 449,6

0

– 0,0569

38,6781

ES5213021

Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa

*

5 552,87

0

– 0,09

38,535

ES5213022

Serra de Crevillent

*

5 083,46

0

– 0,8792

38,2658

ES5213023

Sierra de Callosa de Segura

*

663,533

0

– 0,9039

38,1278

ES5213024

Illa de Tabarca

*

43,484

0

– 0,4747

38,1648

ES5213025

Dunes de Guardamar

*

726,24

0

– 0,6478

38,0978

ES5213026

Sierra de Orihuela

*

1 677,31

0

– 0,9808

38,0972

ES5213032

Cap de les Hortes

 

1,0008

0

– 0,4206

38,35365

ES5213033

Litoral de Cabo Roig

 

7,1531

0

– 0,7359

37,9104

ES5213039

Sierra de Salinas

*

7 734,78

0

– 0,9589

38,5142

ES5213042

Valls de la Marina

*

16 061,26

0

– 0,1886

38,8006

ES5213054

Els Alforins

*

10 115,65

0

– 0,8

38,7972

ES5214001

Cueva del Perro-Cox

 

1

0

– 0,8986

38,1387

ES5214002

Tunel de Canals

 

1

0

– 0,577

38,9283

ES5214003

Cova dels Mosseguellos-Vallada

 

1

0

– 0,7372

38,9039

ES5214004

Cova Juliana

 

1

0

– 0,4644

38,6774

ES5221002

Desert de les Palmes

 

3 070,77

0

0,0431

40,0758

ES5222001

Serra d'Espadà

 

31 023,51

0

– 0,3847

39,9297

ES5222002

Marjal de Peníscola

*

105

0

0,4022

40,3714

ES5222004

Curs alt del riu Millars

*

10 015,14

0

– 0,5867

40,0664

ES5222005

Marjal de Nules

*

644,3489

0

– 0,1089

39,8358

ES5222006

Platja de Moncofa

 

1

0

– 0,149

39,776

ES5222007

Alguers de Borriana-Nules-Moncofa

*

4 081,907

0

– 0,1185

39,7877

ES5223002

L'Alt Maestrat

*

43 612,7

0

– 0,165

40,4219

ES5223004

Penyagolosa

*

31 921,4

0

– 0,39

40,2397

ES5223005

Alt Palància

*

26 267,23

0

– 0,7208

39,9308

ES5223007

Marjal d'Almenara

*

1 496,98

0

– 0,1967

39,7389

ES5223029

Riu Bergantes

*

4 402,6123

0

– 0,1758

40,705

ES5223036

Serra d'Irta

*

9 797,52

0

0,3225

40,32528

ES5223037

Litoral de Benicàssim

*

8,2173

0

0,1032

40,0573

ES5223053

Forat d'en Ferràs-Orpesa

 

1

0

0,1041

40,0876

ES5223055

Serra d'en Galceràn

*

11 319,97

0

0,0001

40,3019

ES5224001

Cova Obscura-Atzeneta del Maestrat

 

1

0

– 0,2152

40,1997

ES5232002

Serra Calderona

*

17 781,51

0

– 0,4411

39,7372

ES5232003

Curs mitjà del riu Palància

 

3 664,16

0

– 0,4717

39,8531

ES5232004

Rius del Racó d'Ademús

*

1 410,29

0

– 1,2669

40,0756

ES5232005

Lavajos de Sinarcas

*

24,7878

0

– 1,2398

39,7564

ES5232006

Alto Túria

*

14 449,34

0

– 1,145

39,8078

ES5232007

Riu Xúquer

 

370,53

0

– 0,6428

39,1164

ES5232008

Curs mitjà del riu Albaida

 

863,94

0

– 0,4664

38,9289

ES5232009

Serra del Castell de Xàtiva

 

3,29

0

– 0,5192

38,984

ES5232010

Cap de Cullera

 

0,21

0

– 0,2175

39,1868

ES5233001

Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana

*

49 597,86

0

0,105

40,6219

ES5233006

Puebla de San Miguel

*

8 853,13

0

– 1,165

40,0589

ES5233008

Sabinar de Alpuente

*

9 195,97

0

– 0,9372

39,9347

ES5233009

Sierra del Negrete

*

21 934,19

0

– 1,0275

39,5972

ES5233010

Hoces del Cabriel

*

13 224,18

0

– 1,4672

39,4172

ES5233011

Sierras de Martés y el Ave

*

35 242,05

0

– 0,8553

39,3025

ES5233012

Valle de Ayora y Sierra del Boquerón

*

16 825,15

0

– 1,1222

39,1842

ES5233013

Serra de Corbera

*

4 819,84

0

– 0,3264

39,1114

ES5233015

Serres del Montdúver i Marxuquera

*

7 582

0

– 0,3064

39,0014

ES5233030

Marjal de la Safor

*

1 244,86

0

– 0,1983

39,0336

ES5233034

Sierra del Mugrón

*

1 749

0

– 1,1275

38,9483

ES5233035

Arroyo Cerezo

*

5 402,66

0

– 1,3811

40,0758

ES5233038

Dunes de la Safor

 

66,08

0

– 0,1367

38,9706

ES5233040

Muela de Cortes y el Caroche

*

61 519,48

0

– 0,8781

39,0639

ES5233041

Serra de la Safor

*

3 514,55

0

– 0,2717

38,8703

ES5233044

Sierra de Malacara

*

15 065,8344

0

– 0,9533

39,4142

ES5233045

Serra d'Enguera

*

17 323,77

0

– 0,8372

38,8978

ES5233047

Ullals del riu Verd

*

27,94

0

– 0,5319

39,146

ES5233048

Sima de les Graelles-Tous

 

1

0

– 0,667

39,1138

ES5233049

Cova de les Rates Penades (Ròtova)

 

1

0

– 0,2744

38,9327

ES5233050

Cova de la Moneda-Cotes

*

1

0

– 0,6128

39,0575

ES5233051

Cova de les Meravelles de Llombai

 

1

0

– 0,5851

39,3131

ES5234001

Cova del Sardiner-Sagunt

 

1

0

– 0,2732

39,7102

ES5234002

Cueva Negra-Ayora

 

1

0

– 1,2089

39,074

ES5234003

Tunel del Carcalín-Buñol

 

1

0

– 0,8066

39,4156

ES5234004

Cueva del Barranco Hondo-Cheste

 

1

0

– 0,7244

39,5237

ES5234005

Sima de l'Àguila-Picassent

 

1

0

– 0,5232

39,328

ES5234006

Cova de les Meravelles d'Alzira

 

1

0

– 0,4248

39,1248

ES5234007

Cova Xurra-Gandia

 

1

0

– 0,2149

38,9742

ES5310005

Badies de Pollença i Alcúdia

*

30 747,55

0

3,2146

39,8504

ES5310008

Es Galatzó - s'Esclop

*

1 423,25

0

2,4896

39,6359

ES5310009

Es Teix

*

954,94

0

2,6526

39,7283

ES5310010

Comuna de Bunyola

 

787,39

0

2,7285

39,708

ES5310015

Puig de Sant Martí

*

225,86

0

3,0967

39,8337

ES5310023

Illots de Ponent d'Eivissa

*

2 536,92

0

1,1931

38,9732

ES5310024

La Mola

*

2 189,81

0

1,5564

38,6568

ES5310025

Cap de Barbaria

*

2 476,75

0

1,3925

38,6534

ES5310026

Fita des Ram

 

287,37

0

2,5546

39,6479

ES5310027

Cimals de la Serra

*

7 252,33

0

2,834

39,7756

ES5310028

Es Binis

*

27,9

0

2,7874

39,8323

ES5310029

Na Borges

*

3 994,15

0

3,2008

39,6377

ES5310030

Costa de Llevant

*

1 838,72

0

3,2482

39,3773

ES5310031

Porroig

 

113,28

0

1,3033

38,8775

ES5310032

Cap Llentrisca - Sa Talaia

*

3 089,72

0

1,2501

38,8938

ES5310033

Xarraca

*

777,1

0

1,4734

39,0951

ES5310034

Serra Grossa

*

1 175,53

0

1,3735

38,9231

ES5310035

Àrea marina del Nord de Menorca

*

5 095,95

0

4,0411

40,0766

ES5310036

Àrea marina del Sud de Ciutadella

*

2 239,12

0

3,9599

39,9243

ES5310037

Basses de la marina de Llucmajor

*

9,93

0

2,8416

39,3984

ES5310038

Cova des Bufador des Solleric

 

1

0

2,7986

39,7517

ES5310039

Cova de sa Bassa Blanca