EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0099

Rådets beslut (EU) 2021/99 av den 25 januari 2021 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2020

OJ L 34, 1.2.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/99/oj

1.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 34/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2021/99

av den 25 januari 2021

om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2020

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.6 andra stycket a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2020/1704 (2), undertecknades avtalet genom skriftväxling mellan Europiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2020 (avtalet genom skriftväxling), den 15 november 2020.

(2)

Syftet med avtalet genom skriftväxling är att göra det möjligt för unionen och Islamiska republiken Mauretanien att fortsätta att samarbeta för att främja en hållbar fiskeripolitik och ett ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i Mauretaniens vatten, och göra det möjligt för unionens fartyg att bedriva fiskeverksamhet i dessa vatten.

(3)

Avtalet genom skriftväxling bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2020 godkänns härmed på unionens vägnar. (3)

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i punkt 6 i avtalet genom skriftväxling (4).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 25 januari 2021.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Godkännande av den 14 december 2020 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslut (EU) 2020/1704 av den 23 oktober 2020 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2020 (EUT L 383, 16.11.2020, s. 1).

(3)  Texten till avtalet genom skriftväxling offentliggörs i EUT L 383 av den 16 november 2020.

(4)  Dagen för ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


Top