EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1684

Kommissionens förordning (EU) 2020/1684 av den 12 november 2020 om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (Text av betydelse för EES)

C/2020/7725

OJ L 379, 13.11.2020, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1684/oj

13.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/1684

av den 12 november 2020

om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 31.2, och

av följande skäl:

(1)

Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) konstaterade i ett yttrande av den 13 december 2019 (2) att Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate är säkert att använda som UV-filter i kosmetiska produkter vid en maximal koncentration på 3 %. Inhalationstoxiciteten bedömdes inte i SCCS yttrande eftersom det saknades uppgifter. SCCS yttrande är således inte tillämpligt på kosmetiska produkter i sprayform som skulle kunna leda till att slutanvändarens lungor exponeras genom inandning.

(2)

SCCS konstaterade också i sitt yttrande att Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate är en sekundäramin som är benägen att genomgå en nitrosering och bilda nitrosaminer. Det bör inte användas tillsammans med nitroserande ämnen. Nitrosaminhalten bör vara lägre än 50 ppb.

(3)

Mot bakgrund av SCCS yttrande och med hänsyn till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen bör Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate tillåtas för användning som UV-filter i kosmetiska produkter vid en maximal koncentration på 3 %, utom i fråga om användningar som kan leda till att slutanvändarens lungor exponeras genom inandning.

(4)

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1223/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  SCCS/1605/19.


BILAGA

I bilaga VI till förordning (EG) nr 1223/2009 ska följande post läggas till:

Referensnummer

Ämnesidentifiering

Villkor

Anvisningar för användning och varningstext

Kemiskt namn/INN/XAN

Beteckning enligt ordlistan över generiska namn på beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp, kroppsdel

Maximal koncentration i bruksklar beredning

Övrigt

a

b

c

d

e

f

g

h

i

”32

2-etoxietyl-(2Z)-2-cyano-2-[3-(3-metoxipropylamino)cyklohex-2-en-1-yliden]acetat

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

1419401-88-9

700-860-3

 

3 %

Ej för användningar som kan leda till exponering av slutanvändarens lungor genom inandning

Använd ej med nitroserande ämnen – Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare”

 


Top