EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1537

Rådets beslut (Gusp) 2020/1537 av den 22 oktober 2020 om ändring av beslut (Gusp) 2019/797 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater

OJ L 351I , 22.10.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1537/oj

22.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 351/5


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2020/1537

av den 22 oktober 2020

om ändring av beslut (Gusp) 2019/797 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 maj 2019 antog rådet beslut (Gusp) 2019/797 (1).

(2)

Riktade restriktiva åtgärder mot cyberattacker med betydande effekt, som utgör ett externt hot mot unionen eller dess medlemsstater är bland de åtgärder som ingår i unionens ram för en gemensam diplomatisk respons mot skadlig it-verksamhet (verktygslådan för cyberdiplomati) och är ett viktigt instrument för att avskräcka och reagera på sådan verksamhet.

(3)

För att förebygga, avskräcka, motverka och bemöta fortsatta och ökande skadliga ageranden i cyberrymden bör två fysiska personer och ett organ föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder som anges i bilagan till beslut (Gusp) 2019/797. Dessa personer och detta organ är ansvariga för eller har varit involverade i cyberattacker med betydande effekt som utgör ett externt hot mot unionen eller dess medlemsstater, särskilt cyberattacken mot Tysklands förbundsdag (Deutscher Bundestag) som ägde rum i april och maj 2015.

(4)

Beslut (Gusp) 2019/797 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut (Gusp) 2019/797 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 oktober 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2019/797 av den 17 maj 2019 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater (EUT L 129I, 17.5.2019, s. 13).


BILAGA

Följande poster ska läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ i bilagan till beslut (Gusp) 2019/797:

A.

Fysiska personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”7.

Dmitry Sergeyevich BADIN

Дмитрий Сергеевич БАДИН

Födelsedatum: 15.11.1990

Födelseort: Kursk, Ryska SFSR (numera Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Dmitry Badin deltog i en cyberattack med betydande effekt mot Tysklands förbundsdag (Deutscher Bundestag).

I egenskap av militär underrättelseofficer vid 85th Main Centre for Special Services (GTsSS) (huvudcentrum för specialtjänsten) vid huvuddirektoratet vid generalstaben inom Ryska federationens försvarsmakt (GU/GRU), ingick Dmitry Badin i en grupp bestående av ryska militära underrättelseofficerare som genomförde en cyberattack mot Tysklands förbundsdag (Deutscher Bundestag) i april och maj 2015. Denna cyberattack riktade sig mot förbundsdagens informationssystem och påverkade dess funktion under flera dagar. En stor mängd data stals och flera parlamentsledamöters liksom Tysklands förbundskansler Angela Merkels e-postkonton påverkades.

22.10.2020

8.

Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Födelsedatum: 21.2.1961

Nationalitet: rysk

Kön: man

Igor Kostyukov är för närvarande chef för huvuddirektoratet vid generalstaben inom Ryska federationens försvarsmakt (GU/GRU), där han tidigare var förste biträdande chef. En enhet underställd honom är 85th Main Centre for Special Services (GTsSS) (huvudcentrum för specialtjänsten), även kallad militär enhet 26165 (inom branschen också kallad APT28, Fancy Bear, Sofacy Group, Pawn Storm och Strontium).

I denna egenskap är Igor Kostyukov ansvarig för de cyberattacker som genomförts av GTsSS, även cyberattacker med betydande effekt som utgör ett externt hot mot unionen eller dess medlemsstater.

I synnerhet deltog militära underrättelseofficerare vid GTsSS i cyberattacken mot Tysklands förbundsdag (Deutscher Bundestag) som ägde rum i april och maj 2015 och försöket till cyberattack då man skulle hacka sig in i OPCW:s (Organisationen för förbud mot kemiska vapen) trådlösa nätverk i Nederländerna i april 2018.

Cyberattacken mot Tysklands förbundsdag riktade sig mot förbundsdagens informationssystem och påverkade dess funktion under flera dagar. En stor mängd data stals och flera parlamentsledamöters liksom Tysklands förbundskansler Angela Merkels e-postkonton påverkades.

22.10.2020”

B.

Juridiska personer, enheter och organ

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”4.

85th Main Centre for Special Services (GTsSS) (huvudcentrum för specialtjänsten) vid huvuddirektoratet vid generalstaben inom Ryska federationens försvarsmakt (GU/GRU)

Adress: Komsomol’skiy Prospekt, 20, Moscow, 119146, Russian Federation

85th Main Centre for Special Services (GTsSS) (huvudcentrum för specialtjänsten) vid huvuddirektoratet vid generalstaben inom Ryska federationens försvarsmakt (GU/GRU), även kallad militär enhet 26165 (inom branschen också kallad APT28, Fancy Bear, Sofacy Group, Pawn Storm och Strontium) är ansvarigt för cyberattacker med betydande effekt som utgör ett externt hot mot unionen eller dess medlemsstater.

I synnerhet deltog militära underrättelseofficerare vid GTsSS i cyberattacken mot Tysklands förbundsdag (Deutscher Bundestag) som ägde rum i april och maj 2015 och försöket till cyberattack då man skulle hacka sig in i OPCW:s (Organisationen för förbud mot kemiska vapen) trådlösa nätverk i Nederländerna i april 2018.

Cyberattacken mot Tysklands förbundsdag riktade sig mot förbundsdagens informationssystem och påverkade dess funktion under flera dagar. En stor mängd data stals och flera parlamentsledamöters liksom Tysklands förbundskansler Angela Merkels e-postkonton påverkades.

22.10.2020”


Top