EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0702

Rådets beslut (EU) 2020/702 av den 20 maj 2020 om ytterligare förlängning av det tillfälliga undantag från rådets arbetsordning som infördes genom beslut (EU) 2020/430 och förlängdes genom beslut (EU) 2020/556 mot bakgrund av de reseproblem som orsakas av covid-19-pandemin i unionen

ST/8059/2020/INIT

OJ L 165, 27.5.2020, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/702/oj

27.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/38


RÅDETS BESLUT (EU) 2020/702

av den 20 maj 2020

om ytterligare förlängning av det tillfälliga undantag från rådets arbetsordning som infördes genom beslut (EU) 2020/430 och förlängdes genom beslut (EU) 2020/556 mot bakgrund av de reseproblem som orsakas av covid-19-pandemin i unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 240.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut (EU) 2020/430 (1) infördes ett undantag på en månad från artikel 12.1 första stycket i rådets arbetsordning (2) vad gäller beslut om tillämpning av vanligt skriftligt förfarande, om de besluten fattas av Ständiga representanternas kommitté (Coreper). Det undantaget gällde till och med den 23 april 2020.

(2)

I beslut (EU) 2020/430 föreskrivs att rådet får förnya det beslutet om det är motiverat på grund av fortsatta exceptionella omständigheter. Den 21 april 2020 förlängde rådet genom beslut (EU) 2020/556 (3) det undantag som föreskrivs i artikel 1 i beslut (EU) 2020/430 med ytterligare en period på en månad från och med den 23 april 2020. Denna förlängning av undantaget upphör att gälla den 23 maj 2020.

(3)

Mot bakgrund av att de exceptionella omständigheter som orsakats av covid-19-pandemin fortsätter, och att ett antal extraordinära förebyggande åtgärder och åtgärder för att förhindra spridning fortsatt tillämpas av medlemsstaterna, är det nödvändigt att förlänga det undantag som föreskrivs i artikel 1 i beslut (EU) 2020/430, förlängt genom beslut (EU) 2020/556, med ytterligare en begränsad period till och med den 10 juli 2020.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det undantag som föreskrivs i artikel 1 i beslut (EU) 2020/430, förlängt genom beslut (EU) 2020/556, förlängs härmed ytterligare till och med den 10 juli 2020.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 maj 2020.

På rådets vägnar

Ordförande

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Rådets beslut (EU) 2020/430 av den 23 mars 2020 om ett tillfälligt undantag från rådets arbetsordning mot bakgrund av de reseproblem som orsakas av covid-19-pandemin i unionen (EUT L 88 I, 24.3.2020, s. 1).

(2)  Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).

(3)  Rådets beslut (EU) 2020/556 av den 21 april 2020 om förlängning av det tillfälliga undantag från rådets arbetsordning som infördes genom beslut (EU) 2020/430 mot bakgrund av de reseproblem som orsakas av covid-19-pandemin i unionen (EUT L 128 I, 23.4.2020, s. 1).


Top