EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0563

Rådets beslut (Gusp) 2020/563 av den 23 april 2020 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

ST/6888/2020/INIT

EUT L 130, 24.4.2020, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/563/oj

24.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 130/25


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2020/563

av den 23 april 2020

om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 april 2013 antog rådet beslut 2013/184/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma.

(2)

På grundval av en översyn av beslut 2013/184/Gusp bör de restriktiva åtgärderna förlängas till och med den 30 april 2021.

(3)

Uppdaterad information har mottagits avseende en post på förteckningen.

(4)

Beslut 2013/184/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2013/184/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

Artikel 12

Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 april 2021. Det ska ses över fortlöpande. Det ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att dess mål inte har uppfyllts.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 april 2020.

På rådets vägnar

G. GRLIĆ RADMAN

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/184/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av beslut 2010/232/Gusp (EUT L 111, 23.4.2013, s. 75).


BILAGA

Post 3 i förteckningen över personer och enheter i bilagan till beslut 2013/184/Gusp ska ersättas med följande post:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”3.

Than Oo

Födelsedatum: den 12 oktober 1973

Kön: man

Militärt id-nummer: BC 25723

Brigadgeneral Than Oo var befälhavare för 99:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) till och med maj 2018. I det sammanhanget är han ansvarig för de övergrepp och de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 99:e lätta infanteridivisionen begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017. Dessa inkluderar olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018”


Top