EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0556

Rådets beslut (EU) 2020/556 av den 21 april 2020 om förlängning av det tillfälliga undantag från rådets arbetsordning som infördes genom beslut (EU) 2020/430 mot bakgrund av de reseproblem som orsakas av covid-19-pandemin i unionen

ST/7337/2020/INIT

EUT L 128I, 23.4.2020, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/556/oj

23.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 128/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2020/556

av den 21 april 2020

om förlängning av det tillfälliga undantag från rådets arbetsordning som infördes genom beslut (EU) 2020/430 mot bakgrund av de reseproblem som orsakas av covid-19-pandemin i unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 240.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut (EU) 2020/430 (1) infördes ett undantag på en månad från artikel 12.1 första stycket i rådets arbetsordning (2) vad gäller beslut om tillämpning av vanligt skriftligt förfarande, om de besluten fattas av Ständiga representanternas kommitté (Coreper). Detta undantag upphör att gälla den 23 april 2020.

(2)

I beslut (EU) 2020/430 föreskrivs att rådet får förnya det beslutet om det är motiverat på grund av fortsatta exceptionella omständigheter.

(3)

Mot bakgrund av att de exceptionella omständigheter som orsakats av covid-19-pandemin fortsätter, och att ett antal extraordinära förebyggande åtgärder och åtgärder för att förhindra spridning fortsatt tillämpas av medlemsstaterna, är det nödvändigt att förlänga det undantag som föreskrivs i artikel 1 i beslut (EU) 2020/430 med ytterligare en period på en månad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det undantag som föreskrivs i artikel 1 i beslut (EU) 2020/430 förlängs härmed med en period på en månad från och med den 23 april 2020.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 april 2020.

På rådets vägnar

G. GRLIĆ RADMAN

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2020/430 av den 23 mars 2020 om ett tillfälligt undantag från rådets arbetsordning mot bakgrund av de reseproblem som orsakas av covid-19-pandemin i unionen (EUT L 88 I, 24.3.2020, s. 1).

(2)  Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).


Top