Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019O0013

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2019/1034 av den 10 maj 2019 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2019/13)

OJ L 167, 24.6.2019, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/13/oj

24.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 167/79


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2019/1034

av den 10 maj 2019

om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2019/13)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen och artiklarna 5.1, 12.1, 14.3 samt 18.2, och

av följande skäl:

(1)

När det gäller artiklarna 1.3, 6.1 och 8 i riktlinje ECB/2014/31 (1) har ECB-rådet beslutat att Republiken Grekland inte längre ska anses vara en medlemsstat i euroområdet som omfattas av ett EU/IMF-program (2).

(2)

När det gäller artikel 8 i riktlinje ECB/2014/31 har ECB-rådet beslutat att Republiken Cypern inte längre ska anses vara en medlemsstat i euroområdet som omfattas av ett EU-/IMF-program (3).

(3)

Ett upphävande av kraven avseende kreditkvalitetströsklar för vissa omsättningsbara instrument bör omfattas av ett explicit beslut från ECB-rådet.

(4)

Riktlinje ECB/2014/31 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje ECB/2014/31 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska punkt 3 utgå.

2.

Artikel 6 ska utgå.

3.

Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2.   Med stöd av ett specifikt beslut från ECB-rådet ska Eurosystemets kreditkvalitetströsklar inte gälla för omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av staten i en av euroområdets medlemsstater som omfattas av ett EU/IMF-program så länge som ECB-rådet anser att denna medlemsstat uppfyller villkoren för det ekonomiska stödet och/eller det makroekonomiska programmet.”

4.

I artikel 8 ska punkt 3 utgå.

5.

I artikel 9 ska punkt 3 utgå.

6.

Bilagorna I och II ska utgå.

Artikel 2

Verkan och genomförande

1.   Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

2.   De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med 5 augusti 2019. De ska senast den 21 juni 2019 informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgärder.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 10 maj 2019.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Riktlinje ECB/2014/31 av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (EUT L 240, 13.8.2014, s. 28).

(2)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2018/1148 av den 10 augusti 2018 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21) (EUT L 208, 17.8.2018, s. 91).

(3)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/457 av den 16 mars 2016 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern (ECB/2016/5) (EUT L 79, 30.3.2016, s. 41).


Top