Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1136

Europeiska rådets beslut (EU) 2019/1136 av den 2 juli 2019 om att föreslå Europaparlamentet en kandidat till befattningen som Europeiska kommissionens ordförande

ST/15/2019/INIT

OJ L 179I , 3.7.2019, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1136/oj

3.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 179/2


EUROPEISKA RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1136

av den 2 juli 2019

om att föreslå Europaparlamentet en kandidat till befattningen som Europeiska kommissionens ordförande

EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 17.7, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 17.7 i fördraget om Europeiska unionen föreskrivs det att Europeiska rådet, med hänsyn till valen till Europaparlamentet och efter lämpligt samråd, ska föreslå Europaparlamentet en kandidat till befattningen som Europeiska kommissionens ordförande.

(2)

Valen till Europaparlamentet hölls den 23–26 maj 2019 i enlighet med rådets beslut (EU, Euratom) 2018/767 (1).

(3)

I enlighet med förklaring nr 11 som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antog Lissabonfördraget, har företrädare för Europaparlamentet och Europeiska rådet hållit de nödvändiga samråden.

(4)

En kandidat till befattningen som Europeiska kommissionens ordförande bör därför föreslås Europaparlamentet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ursula VON DER LEYEN föreslås härmed Europaparlamentet som kandidat till befattningen som Europeiska kommissionens ordförande.

Artikel 2

Detta beslut ska översändas till Europaparlamentet.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 juli 2019.

På Europeiska rådets vägnar

D. TUSK

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/767 av den 22 maj 2018 om fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet (EUT L 129, 25.5.2018, s. 76).


Top