Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0450

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/450 av den 19 mars 2019 om offentliggörande av de europeiska bedömningsdokument för byggprodukter som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (Text av betydelse för EES.)

C/2019/2026

OJ L 77, 20.3.2019, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj

20.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/78


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/450

av den 19 mars 2019

om offentliggörande av de europeiska bedömningsdokument för byggprodukter som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG (1), särskilt artikel 22, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 ska tekniska bedömningsorgan använda de metoder och kriterier som anges i europeiska bedömningsdokument, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, för bedömning av prestanda hos de byggprodukter som omfattas av dessa dokument i förhållande till deras väsentliga egenskaper.

(2)

Efter flera begäranden från tillverkare om europeiska tekniska bedömningar upprättade och antog de tekniska bedömningsorganens organisation flera europeiska bedömningsdokument, i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 305/2011.

(3)

Kommissionen har bedömt huruvida de europeiska bedömningsdokument som har utarbetats av de tekniska bedömningsorganens organisation uppfyller de krav som ska uppfyllas när det gäller de grundläggande kraven för byggnadsverk som fastställts i bilaga I till förordning (EU) nr 305/2011.

(4)

De europeiska bedömningsdokument som har utarbetats av de tekniska bedömningsorganens organisation uppfyller de krav som ska uppfyllas när det gäller de grundläggande kraven för byggnadsverk som fastställts i bilaga I till förordning (EU) nr 305/2011. Det är därför lämpligt att offentliggöra hänvisningarna till dessa europeiska bedömningsdokument i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Hänvisningarna till de europeiska bedömningsdokument för byggprodukter som utarbetats till stöd för förordning (EU) nr 305/2011 och som förtecknas i bilagan till detta beslut offentliggörs härmed i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.


BILAGA

Beteckning och titel på det europeiska bedömningsdokumentet

040427-00-0404

Byggsatser för externa kompositsystem för värmeisolering (ETICS) med murbruk som värmeisolerande produkt och putslager eller diskontinuerlig beklädnad som ytterskikt

060012-00-0802

Sats bestående av rökkanalfoder, tillverkat av glasfiber, mineral- och organiska beståndsdelar, och tillbehör

090119-00-0404

Satser för externa väggbeklädnader av mineralplattor med putsbeklädnader pålagda på plats

090120-00-0404

Satser för ickebelastad mineralbaserad bärplatta för externa väggsystem

130031-00-0304

Bjälkar och pelare av metallfackverk

130082-00-0603

Beslag för fastsättning av träbaserade fasadelement

260014-00-0301

Tillsatsämne Typ II av kalcinerat skiktsilikat


Top