Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1072

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1072 av den 30 juli 2018 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

ST/10764/2018/INIT

OJ L 194, 31.7.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1072/oj

31.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/27


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1072

av den 30 juli 2018

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Som en del av unionens politik för icke-erkännande av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol betraktar rådet uppförandet av Kertjbron som ytterligare en åtgärd som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(3)

Uppförandet av denna bro och den officiella invigningen av bron den 15 maj 2018 utgör viktiga symboliska steg i konsolideringen av Ryska federationens kontroll över de olagligt annekterade Krim och Sevastopol och den fortsatta isoleringen av Krimhalvön från Ukraina.

(4)

Mot bakgrund av ovanstående bör ytterligare enheter läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(5)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De enheter som förtecknas i bilagan till denna förordning ska läggas till i förteckningen över enheter i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Förteckning över enheter som avses i artikel 1:

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”42.

AO ”Institute Giprostroymost [(Giprostrojmostinstitutet)] – Sankt Petersburg”

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adress:

7 Yablochkova street,

Sankt Petersburg,

197198 Ryssland

Webbplats: http://gpsm.ru

E-post: office@gpsm.ru

Giprostrojmostinstitutet har ritat Kertjbron och har därmed deltagit i uppförandet av bron, som förbinder Ryssland med den olagligt annekterade Krimhalvön. Det stöder därför befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i Ryska federationen, vilket i sin tur undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adress:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Moskva,

121087 Ryssland

PJSC Mostotrest har genom sitt statliga kontrakt om underhåll av Kertjbron aktivt deltagit i uppförandet av bron, som förbinder Ryssland med den olagligt annekterade Krimhalvön. Företaget ägs dessutom av en enskild person (Arkadij Rotenberg) som redan är uppförd på förteckningen till följd av sina handlingar som undergräver Ukrainas suveränitet (person nr 92 i denna bilaga). PJSC Mostotrest stöder därmed befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i den Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard (skeppsvarvet JSC Zaliv)

Судостроительный завод ”Залив”

Adress:

4 Tankistov street,

298310 Kertj,

Krim

Webbplats: http://zalivkerch.com

Skeppsvarvet JSC Zaliv har aktivt deltagit i uppförandet av ny järnväg till Kertjbron, som förbinder Ryssland med den olagligt annekterade Krimhalvön. Företaget stöder därmed befästandet av integreringen av den olagliga annekteringen av Krimhalvön i den Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) (Strojgazmontazj)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adress:

Prospect Vernadskogo 53,

Moskva,

119415 Ryssland

Webbplats: www.ooosgm.com

Strojgazmontazj (SGM Group) har genom sitt statliga kontrakt för uppförandet av Kertjbron aktivt deltagit i uppförandet av bron, som förbinder Ryssland med den olagligt annekterade Krimhalvön.

Företaget ägs dessutom av en enskild person (Arkadij Rotenberg) som redan är uppförd på förteckningen till följd av sina handlingar som undergräver Ukrainas suveränitet (person nr 92 i denna bilaga). Strojgazmontazj (SGM Group) stöder därmed befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i den Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO (Strojgazmontazj)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Adress:

Barklaya street 6, building 7,

Moskva,

121087 Ryssland

Registreringsnummer: 1157746088170

Skatte-id-nummer: 7730018980

Webbplats: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-post: kerch-most@yandex.ru

Strojgazmontazj Most OOO är ett dotterföretag till huvudentreprenören Strojgazmontazj som leder projektet för uppförandet av bron över Kertjsundet. Företaget ägs dessutom av en enskild person (Arkadij Rotenberg) som redan är uppförd på förteckningen till följd av sina handlingar som undergräver Ukrainas suveränitet (person nr 92 i denna bilaga). Strojgazmontazj Most OOO stöder därmed befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i den Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО «ВАД»

Adress:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, länet Vologda, 160019 Ryssland

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, Sankt Petersburg 195267 Ryssland

Registreringsnummer: 1037804006811 (Ryssland)

Skatte-id-nummer: 7802059185

Webbplats: www.zaovad.com

E-post: office@zaovad.com

CJSC VAD är huvudentreprenör för uppförandet av Tavridamotorvägen på Krim, för vägen över Kertjbron och för tillfartsvägarna till transportpassagen över Kertjsundet. Tavridamotorvägen kommer att ge tillträde till transporter till Krim genom ett system av nybyggda vägar som fungerar som primär anslutning till Kertjbron. CJSC VAD stöder därmed befästandet av integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i den Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

31.7.2018”


Top