EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1126

Rådets beslut (Gusp) 2018/1126 av den 10 augusti 2018 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

ST/11304/2018/INIT

OJ L 204, 13.8.2018, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1126/oj

13.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/53


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/1126

av den 10 augusti 2018

om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 april 2013 antog rådet beslut 2013/184/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma.

(2)

Den 25 juni 2018 antog rådet beslut (Gusp) 2018/900 (2) genom vilket sju personer lades till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2013/184/Gusp.

(3)

Uppdaterad information har mottagits för flera av förteckningarna.

(4)

Bilagan till beslut 2013/184/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2013/184/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 augusti 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/184/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av beslut 2010/232/Gusp (EUT L 111, 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2018/900 av den 25 juni 2018 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma (EUT L 160 I, 25.6.2018, s. 9).


BILAGA

Posterna 1, 3, 4 och 5 i förteckningen över personer och enheter i bilagan till beslut 2013/184/Gusp ska ersättas med följande uppgifter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1.

Aung Kyaw Zaw

Födelsedatum: den 20 augusti 1961

Passnr: DM000826

Datum för utfärdande: den 22 november 2011

Sista giltighetsdatum: den 21 november 2021

Militärt id-nummer: BC 17444

Generallöjtnant Aung Kyaw Zaw var befälhavare för byrån för specialoperationer nr 3 i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) från augusti 2015 till slutet av 2017. Byrån för specialoperationer nr 3 kontrollerade Västra befälsområdet och i det sammanhanget är generallöjtnant Aung Kyaw Zaw ansvarig för de övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Västra befälsområdet begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under den perioden, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

3.

Than Oo

Födelsedatum: den 12 oktober 1973

Militärt id-nummer: BC 25723

Brigadgeneral Than Oo är befälhavare för 99:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 99:e lätta infanteridivisionen begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Militärt id-nummer: BC 23750

Brigadgeneral Aung Aung är befälhavare för 33:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 33:e lätta infanteridivisionen begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Brigadgeneral Khin Maung Soe är befälhavare för befälsområde nr 15 för militära operationer, ibland även känt som den 15:e lätta infanteridivisionen, i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) som infanteribataljon nr 564 ingår i. I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som befälsområde nr 15 för militära operationer, särskilt infanteribataljon nr 564, begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018”


Top