Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0900

Rådets beslut (Gusp) 2018/900 av den 25 juni 2018 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

ST/9551/2018/INIT

OJ L 160I , 25.6.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/900/oj

25.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 160/9


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/900

av den 25 juni 2018

om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 april 2013 antog rådet beslut 2013/184/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma.

(2)

Den 26 februari 2018 antog rådet slutsatser där man fördömer de pågående omfattande systematiska och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av Myanmar/Burmas militära styrkor och säkerhetsstyrkor. I slutsatserna efterlystes förslag om riktade restriktiva åtgärder mot högt uppsatta officerare inom Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw).

(3)

Den 26 april 2018 antog rådet beslut (Gusp) 2018/655 (2) som fastställer en rättslig ram för riktade restriktiva åtgärder mot vissa fysiska personer från Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) och gränsbevakningspolisen som bär ansvaret för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för att hindra tillhandahållandet av humanitärt bistånd till behövande civila och för att hindra genomförandet av oberoende utredningar av påstådda allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna.

(4)

Med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma och ansvaret för människorättskränkningar som begåtts av delar av Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) och gränsbevakningspolisen bör sju personer föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2013/184/Gusp.

(5)

Bilagan till beslut 2013/184/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2013/184/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/184/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av beslut 2010/232/Gusp (EUT L 111, 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2018/655 av den 26 april 2018 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma (EUT L 108, 27.4.2018, s. 29).


BILAGA

Följande personer ska läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ i bilagan till beslut 2013/184/Gusp:

 

”Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Aung Kyaw Zaw

Födelsedatum: den 20 augusti 1961

Passnr: DM000826

Datum för utfärdande: den 22 november 2011

Sista giltighetsdatum: den 21 november 2021

Nationellt id-nummer: BC 17444

Generallöjtnant Aung Kyaw Zaw var befälhavare för byrån för specialoperationer nr 3 i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) från augusti 2015 till slutet av 2017. Byrån för specialoperationer nr 3 kontrollerade Västra befälsområdet och i det sammanhanget är generallöjtnant General Aung Kyaw Zaw ansvarig för de övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Västra befälsområdet begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under den perioden, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader som ägs av rohingyer.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Födelsedatum: mars 1964

Nationellt id-nummer: Tatmadaw Kyee 19571

Generalmajor Maung Maung Soe var befälhavare för Västra befälsområdet i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) från oktober 2016 till den 10 november 2017 och kontrollerade de militära operationerna i Rakhinestaten. I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Västra befälsområdet begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under den perioden, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader som ägs av rohingyer.

25.6.2018

3.

Than Oo

Födelsedatum: den 12 oktober 1973

Nationellt id-nummer: BC 25723

Brigadgeneral Than Oo är befälhavare för 99:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 99:e lätta infanteridivisionen begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Nationellt id-nummer: BC 23750

Brigadgeneral Aung Aung är befälhavare för 33:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 33:e lätta infanteridivisionen begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Generalmajor Khin Maung Soe är befälhavare för 15:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) som infanteribataljon nr 564 ingår i. I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 15:e lätta infanteridivisionen, särskilt infanteribataljon nr 564, begick mot folkgruppen rohingyer i Rakhinestaten under andra halvåret 2017, bl.a. olagliga avrättningar, sexuellt våld och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Födelsedatum: 1957

Brigadgeneral Thura San Lwin var befälhavare för gränsbevakningspolisen från oktober 2016 till början av oktober 2017. I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som gränsbevakningspolisen begick mot folkgruppen rohingya i Rakhinestaten under den perioden, bl.a. olagliga avrättningar och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo är befälhavare för 8:e säkerhetspolisbataljonen. I det sammanhanget är han ansvarig för övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 8:e säkerhetspolisbataljonen begick mot folkgruppen rohingyer i Rakhinestaten under andra halvåret 2017. De allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna inbegriper olagliga avrättningar och systematisk nedbränning av hus och byggnader tillhörande rohingyer. Dessa kränkningar utfördes tillsammans med och i direkt understöd av 33:e lätta infanteridivisionen i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) som leddes av brigadgeneral Aung Aung. Thant Zin Oo har därför samröre med, brigadgeneral Aung Aung som är uppförd på förteckningen.

25.6.2018”


Top