Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0715

Rådets beslut (Gusp) 2018/715 av den 14 maj 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

OJ L 120, 16.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/715/oj

16.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/4


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/715

av den 14 maj 2018

om ändring av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 april 2013 antog rådet beslut 2013/183/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (nedan kallad Nordkorea).

(2)

Den 2 juli 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1066 (2), varigenom Korean National Insurance Company (nedan kallat KNIC) Gmbh och sex personer som agerar på dess vägnar eller på dess uppdrag lades till i bilaga II till beslut 2013/183/Gusp. Den 31 mars 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/475 (3) varigenom KNIC lades till i bilaga II till beslut 2013/183/Gusp och uppgiften rörande KNIC GmbH ströks. Genom beslut (Gusp) 2016/475 ändrades även uppgifterna för de sex personer som agerar på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.

(3)

Den 27 maj 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/849 (4) om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp.

(4)

Den 5 augusti 2017 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 2371 (2017) som föreskriver nya åtgärder mot Nordkorea, däribland uppförandet av KNIC.

(5)

Den 10 augusti 2017 antog rådet genomförandebeslut (Gusp) 2017/1459 (5), varigenom KNIC lades till i bilaga I till beslut (Gusp) 2016/849, och den 24 augusti 2017 antog rådet beslut (Gusp) 2017/1504 (6), varigenom KNIC ströks från bilaga II till beslut (Gusp) 2016/849.

(6)

Uppgifterna avseende de personer som agerar på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag bör därför flyttas till bilaga III till beslut (Gusp) 2016/849 och strykas från bilaga II till det beslutet.

(7)

Bilaga III och bilaga II till beslut (Gusp) 2016/849 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III och bilaga II till beslut (Gusp) 2016/849 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2018.

På rådets vägnar

E. ZAHARIEVA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/183/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2010/800/Gusp (EUT L 111, 23.4.2013, s. 52).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2015/1066 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut 2013/183/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (EUT L 174, 3.7.2015, s. 25).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2016/475 av den 31 mars 2016 om ändring av beslut 2013/183/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (EUT L 85, 1.4.2016, s. 34).

(4)  Rådets beslut (Gusp) 2016/849 av den 27 maj 2016 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp (EUT L 141, 28.5.2016, s. 79).

(5)  Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2017/1459 av den 10 augusti 2017 om genomförande av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (EUT L 208, 11.8.2017, s. 38).

(6)  Rådets beslut (Gusp) 2017/1504 av den 24 augusti 2017 om ändring av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (EUT L 221, 26.8.2017, s. 22).


BILAGA

A.

I bilaga III till beslut (Gusp) 2016/849, under rubriken ”Förteckning över de personer som avses i artiklarna 23.1 c och 27.1 c”, under underrubriken ”A. Personer”, ska följande uppgifter läggas till:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Datum för uppförande

Skäl

”19.

KIM Il-Su

alias KIM Il Su

Födelsedatum: 2.9.1965

Födelseort: Pyongyang, Nordkorea

3.7.2015

Chef på återförsäkringsavdelningen vid Korea National Insurance Corporations (KNIC) huvudkontor i Pyongyang och f.d. auktoriserat högsta ombud för KNIC i Hamburg, agerar på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.

20.

KANG Song-Sam

alias KANG Song Sam

Födelsedatum: 5.7.1972

Födelseort: Pyongyang, Nordkorea

3.7.2015

F.d. auktoriserat ombud för Korea National Insurance Corporation (KNIC) i Hamburg, agerar fortsatt för eller på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.

21.

CHOE Chun-Sik

alias CHOE Chun Sik

Födelsedatum: 23.12.1963

Födelseort: Pyongyang, Nordkorea

Passnummer: 745132109

Giltigt t.o.m. 12.2.2020

3.7.2015

Direktör på återförsäkringsavdelningen vid Korea National Insurance Corporations (KNIC) huvudkontor i Pyongyang, agerar på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.

22.

SIN Kyu-Nam

alias SIN Kyu Nam

Födelsedatum: 12.9.1972

Födelseort: Pyongyang, Nordkorea

Passnummer: PO472132950

3.7.2015

Direktör på återförsäkringsavdelningen vid Korea National Insurance Corporations (KNIC) huvudkontor i Pyongyang och före detta auktoriserat ombud för KNIC i Hamburg, agerar på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.

23.

PAK Chun-San

alias PAK Chun San

Födelsedatum: 18.12.1953

Födelseort: Pyongyang, Nordkorea

Passnummer: PS472220097

3.7.2015

Direktör på återförsäkringsavdelningen vid Korea National Insurance Corporations (KNIC) huvudkontor i Pyongyang åtminstone till och med december 2015 och före detta auktoriserat högsta ombud för KNIC i Hamburg, agerar fortsatt för eller på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.

24.

SO Tong Myong

Födelsedatum: 10.9.1956

3.7.2015

Ordförande för Korea National Insurance Corporation (KNIC), ordförande i KNIC:s verkställande direktion (juni 2012). Direktör vid Korean National Insurance Corporation, september 2013; agerar på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.”

B.

I bilaga II till beslut (Gusp) 2016/849, under rubriken ”II. Personer och enheter som tillhandahåller finansiella tjänster som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen”, under underrubriken ”A. Personer”, ska följande uppgifter strykas:

 

Namn

Alias

Identifieringsuppgifter

Datum för uppförande

Skäl

”3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Födelsedatum: 2.9.1965

Födelseort: Pyongyang, Nordkorea

3.7.2015

Chef på återförsäkringsavdelningen vid Korea National Insurance Corporations (KNIC) huvudkontor i Pyongyang och f.d. auktoriserat högsta ombud för KNIC i Hamburg, agerar på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.

4.

KANG Song-Sam

KANG Song Sam

Födelsedatum: 5.7.1972

Födelseort: Pyongyang, Nordkorea

3.7.2015

F.d. auktoriserat ombud för Korea National Insurance Corporation (KNIC) i Hamburg, agerar fortsatt för eller på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.

5.

CHOE Chun-Sik

CHOE Chun Sik

Födelsedatum: 23.12.1963

Födelseort: Pyongyang, Nordkorea

Passnummer: 745132109

Giltigt t.o.m. 12.2.2020

3.7.2015

Direktör på återförsäkringsavdelningen vid Korea National Insurance Corporations (KNIC) huvudkontor i Pyongyang, agerar på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Födelsedatum: 12.9.1972

Födelseort: Pyongyang, Nordkorea

Passnummer: PO472132950

3.7.2015

Direktör på återförsäkringsavdelningen vid Korea National Insurance Corporations (KNIC) huvudkontor i Pyongyang och före detta auktoriserat ombud för KNIC i Hamburg, agerar på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Födelsedatum: 18.12.1953

Födelseort: Pyongyang, Nordkorea

Passnummer: PS472220097

3.7.2015

Direktör på återförsäkringsavdelningen vid Korea National Insurance Corporations (KNIC) huvudkontor i Pyongyang åtminstone till och med december 2015 och före detta auktoriserat högsta ombud för KNIC i Hamburg, agerar fortsatt på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.

8.

SO Tong Myong

 

Födelsedatum: 10.9.1956

3.7.2015

Ordförande för Korea National Insurance Corporation (KNIC), ordförande i KNIC:s verkställande direktion (juni 2012). Direktör vid Korean National Insurance Corporation, september 2013; agerar på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.”


Top