EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0391

Rådets beslut (Gusp) 2018/391 av den 12 mars 2018 om ändring av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

OJ L 69, 13.3.2018, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/391/oj

13.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/46


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/391

av den 12 mars 2018

om ändring av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 december 2013 antog rådet beslut 2013/798/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken.

(2)

Den 30 januari 2018 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2399 (2018) genom vilken införs vissa ändringar av undantagen från vapenembargot samt av kriterierna för uppförande på förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Det krävs ytterligare insatser från unionen för att genomföra vissa åtgärder.

(4)

Beslut 2013/798/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2013/798/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska led a ersättas med följande:

”a)

försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och tillhörande materiel, och tillhandahållande av tillhörande tekniskt bistånd eller finansiering och ekonomiskt bistånd, som endast är avsett för stöd till eller användning av Förenta nationernas integrerade multidimensionella stabiliseringsinsats i Centralafrikanska republiken (Minusca), unionens uppdrag och de franska styrkor som satts in i Centralafrikanska republiken samt av styrkor från andra FN-medlemsstater som tillhandahåller utbildning och stöd enligt anmälan i enlighet med led b,”.

2.

I artikel 2a.1 ska led c ersättas med följande:

”c)

deltar i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar i Centralafrikanska republiken som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär en kränkning av eller ett brott mot de mänskliga rättigheterna, inbegripet handlingar som inbegriper angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot civila mål, inbegripet administrativa centrum, domstolar, skolor och sjukhus, samt bortförande och tvångsförflyttning,”.

3.

I artikel 2a.1 ska led h ersättas med följande:

”h)

deltar i planeringen, ledningen, sponsringen eller utförandet av attacker mot FN:s uppdrag eller internationell säkerhetsnärvaro, inklusive Minusca, unionens uppdrag och de franska styrkor som stöder dessa samt mot humanitär personal,”.

4.

I artikel 2a.1 ska följande led j läggas till:

”j)

begår handlingar som uppmanar till våld, i synnerhet på etniska eller religiösa grunder, och som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken, och sedan deltar i eller tillhandahåller stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken,”.

5.

I artikel 2b.1 ska led c ersättas med följande:

”c)

deltar i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar i Centralafrikanska republiken som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär en kränkning av eller ett brott mot de mänskliga rättigheterna, inbegripet handlingar som inbegriper angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot civila mål, inbegripet administrativa centrum, domstolar, skolor och sjukhus, samt bortförande och tvångsförflyttning,”.

6.

I artikel 2b.1 ska led h ersättas med följande:

”h)

deltar i planeringen, ledningen, sponsringen eller utförandet av attacker mot FN:s uppdrag eller internationell säkerhetsnärvaro, inklusive Minusca, unionens uppdrag och franska styrkor som stöder dessa, samt mot humanitär personal,”.

7.

I artikel 2b.1 ska följande led j läggas till:

”j)

begår handlingar som uppmanar till våld, i synnerhet på etniska eller religiösa grunder, och som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken, och sedan deltar i eller tillhandahåller stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken,”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 mars 2018.

På rådets vägnar

E. KARANIKOLOV

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/798/Gusp av den 23 december 2013 om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken (EUT L 352, 24.12.2013, s. 51).


Top