EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/48 av den 30 november2018 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; upphävd genom 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/196


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/48

av den 30 november2018

om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS ALLMÄNNA RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 47, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 47 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) behöver nationella centralbanker i medlemsstater med undantag (nedan kallade nationella centralbanker utanför euroområdet) inte betala in sitt tecknade kapital, såvida inte det allmänna rådet med en majoritet av minst två tredjedelar av ECB:s tecknade kapital och minst hälften av andelsägarna beslutar att en minimiprocentsats ska betalas in som bidrag till ECB:s driftkostnader.

(2)

Av artikel 1 i beslut ECB/2013/31 (1) framgår att nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in 3,75 procent av sin andel i ECB:s tecknade kapital med verkan från och med den 1 januari 2014.

(3)

Genom Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) (2) ändras nyckeln för teckning av ECB:s kapital (nedan kallad fördelningsnyckel) i enlighet med artikel 29.3 i ECBS-stadgan och, med verkan från och med den 1 januari 2019, tilldelas varje nationell centralbank nya vikter i den ändrade fördelningsnyckeln (nedan kallade vikter i fördelningsnyckeln).

(4)

På grund av femårsjusteringen av fördelningsnyckeln måste ett nytt beslut antas om att beslut ECB/2013/31 ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2019, och den procentsats av ECB:s tecknade kapital som de nationella centralbankerna utanför euroområdet ska betala in med verkan från och med den 1 januari 2019 fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Omfattning och form av tecknat och inbetalat kapital

Varje centralbank utanför euroområdet ska betala in 3,75 procent av sin tecknade andel av ECB:s kapital med verkan från den 1 januari 2019. Med beaktande av de nya vikterna i fördelningsnyckeln som framgår av artikel 2 i beslut (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) ska var och en av centralbankerna utanför euroområdet ha det sammanlagda tecknade och inbetalda kapital som anges efter bankens namn i tabellen nedan.

Nationella centralbanker utanför euroområdet

Tecknat kapital per den 1 januari 2019

(i euro)

Inbetalt kapital per den 1 januari 2019

(i euro)

Българска народна банка

Bulgariens centralbank

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Artikel 2

Ändring av inbetalt kapital

1.   Med beaktande av att varje nationell centralbank utanför euroområdet redan har betalat in 3,75 procent av sin andel i ECB:s tecknade kapital såsom detta fastställts per den 31 december 2018 enligt beslut ECB/2013/31, ska var och en av dessa nationella centralbanker antingen överföra ett ytterligare belopp till ECB eller erhålla ett belopp från ECB, så att de belopp som framgår av tredje kolumnen i tabellen i artikel 1 kan uppnås.

2.   Alla överföringar enligt denna artikel ska ske i enlighet med Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/45 (ECB/2018/29) (3).

Artikel 3

Ikraftträdande och upphävande

1.   Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

2.   Beslut ECB/2013/31 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2019.

3.   Hänvisningar till beslut ECB/2013/31 ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 30 november 2018.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Beslut ECB/2013/31 av den 30 augusti 2013 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in Europeiska centralbankens kapital (EUT L 16, 21.1.2014, s. 63).

(2)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/43 av den 29 november 2018 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (se sidan 178 i detta nummer av EUT).

(3)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/45 av den 29 november 2018 om villkoren för överlåtelse av andelar i Europeiska centralbankens kapital mellan de nationella centralbankerna och om ändring av inbetalat kapital samt om upphävande av beslut ECB/2013/29 (ECB/2018/29) (se sidan 183 i detta nummer av EUT).


Top