EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0907

Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/907 av den 29 maj 2017 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUT L 139, 30.5.2017, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/907/oj

30.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/15


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/907

av den 29 maj 2017

om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012.

(2)

Uppgifterna avseende vissa personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör uppdateras och ändras.

(3)

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 maj 2017.

På rådets vägnar

Ordförande

C. CARDONA


(1)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.


BILAGA

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

I del A (”Personer”) ska uppgifterna avseende de personer som förtecknas nedan ersättas med följande uppgifter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”13.

Munzir (

Image

) (alias Mundhir, Monzer) Jamil Al-Assad (

Image

) (al-Asad)

Födelsedatum: den 1 mars 1961

Födelseort: Kerdaha, provinsen Latakia

Pass nr 86449 och nr 842781

Delaktig i våldet mot civilbefolkningen då han tillhör Shabiha-milisen.

9.5.2011

37.

Brigadgeneral Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Födelseort: Jablah, provinsen Latakia

Tidigare chef för sektion 293 (inre ärenden) inom Syriens militära underrättelsetjänst i Damaskus. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Damaskus. Rådgivare till president Bashar al-Asad i strategiska frågor samt för den militära underrättelsetjänsten.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Födelsedatum: den 15 maj 1955

Födelseort: Bassir

Tidigare minister för ekonomi och utrikeshandel som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd i juli 2016). Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen. Adib Mayaleh var genom sin tidigare befattning som chef för Syriens centralbank också ansvarig för att tillhandahålla ekonomiskt och finansiellt stöd till Syriens regim.

15.5.2012

59.

General Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

General och befälhavare över 4:e divisionens reservister. Rådgivare till Mahir al-Asad och samordnare av säkerhetsoperationer. Ansvarig för de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen i Syrien och inblandad i flera överträdelser mot upphörandet av fientligheter i Ghouta.

14.11.2011

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Tidigare bataljonschef inom 4:e divisionen. Utnämnd till biträdande chef för den militära underrättelsetjänsten i juli 2015. Ansvarig för de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen i Dayr az-Zawr.

14.11.2011

106.

Dr Wael (

Image

) Nader (

Image

) al-Halqi (

Image

) (alias Al-Halki)

Födelseår: 1964

Födelseort: provinsen Dara

Tidigare premiärminister till och med den 3 juli 2016 och tidigare hälso- och sjukvårdsminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Födelsedatum: den 1 augusti 1961

Födelseort: nära Damaskus

Premiärminister och f.d. minister för elektricitet. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Födelseår: 1954

Födelseort: Tartus

F.d. vice premiärminister för tjänster, f.d. minister för lokal administration till och med den 3 juli 2016. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Födelseår: 1966

Födelseort: Tartus

Syriens ambassadör i Iran F.d. informationsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.9.2011

157.

Ingenjör Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

F.d. minister för vattenresurser, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

162.

Dr Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (alias Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (alias Said, Sa'eed, Saeed)

 

F.d. transportminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

166.

Dr Lubana (

Image

) (alias Lubanah) Mushaweh (

Image

) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Födelseår: 1955

Födelseort: Damaskus

F.d. kulturminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (alias Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Födelsedatum: den 27 september 1959

Födelseort: Damaskus

F.d. informationsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

170.

Najm (

Image

) (alias Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (alias Al-Ahmed)

 

F.d. justitieminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

171.

Dr Abdul- Salam (

Image

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

F.d. hälsovårdsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

173.

Dr Nazeera (

Image

) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (alias Sarkis)

 

F.d. biträdande minister med ansvar för miljöfrågor, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Khaleel (

Image

) (alias Khalil) Hussein (

Image

) (alias Hussain)

 

F.d. biträdande minister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (alias Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

F.d. biträdande minister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

181.

Suleiman Al Abbas

 

F.d. olje- och mineralresursminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för det brutala förtrycket av det syriska folket.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Födelseår: 1959

F.d. industriminister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat (alias Shmat)

Födelseår: 1973

F.d. socialminister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Födelseår: 1964

F.d. arbetsmarknadsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael (alias Ismail Ismail eller Isma'Il Isma'il)

Födelseår: 1955

F.d. finansminister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Födelseår: 1956

F.d. minister för ekonomi och utrikeshandel som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Födelseår: 1966

F.d. minister för inrikeshandel och konsumentskydd som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali (alias Malik)

Födelseår: 1956

F.d. minister för högre utbildning, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas (alias Hasib)

Födelseår: 1957

F.d. biträdande minister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

1.

Houmam Jaza'iri (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Födelseår: 1977

F.d. minister för ekonomi och utrikeshandel som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för det brutala förtrycket av det syriska folket.

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini (alias Mohammad Amer Mardini)

Födelseår: 1959

Födelseort: Damaskus

F.d. minister för högre utbildning som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)

Födelseår: 1969

Födelseort: Damaskus

F.d. kommunikations- och teknikminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha (alias Kamal al-Sheikha)

Födelseår: 1961

Födelseort: Damaskus

F.d. minister för vattenresurser som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri (alias Hassan al-Nouri)

Födelsedatum: den 9 februari 1960

F.d. minister för administrativ utveckling som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Födelseår: 1960

Födelseort: Dayr az-Zawr (Deir ez-Zor)

F.d. arbetsmarknadsminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye)

Födelseår: 1949

Födelseort: Latakia

F.d. minister för inrikeshandel och konsumentskydd som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Födelseår: 1965

Födelseort: Banias

F.d. kulturminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad (alias Mohammad Muti'a Moayyad)

Födelseår: 1968

Födelseort: Ariha (Idlib)

F.d. biträdande minister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek (alias Ghazqan Kheir Bek)

Födelseår: 1961

Födelseort: Latakia

F.d. transportminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

217.

Atef Naddaf

Image

Födelseår: 1956

Födelseort: provinsen Damaskus

Minister för högre utbildning.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf)

Image

Födelseår: 1964

Födelseort: Lattakia (Latakia)

F.d. guvernör i provinsen Damaskus

Minister för lokal förvaltning.

Utnämnd i juli 2016.

Kusin till Rami Makhlouf.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (alias al-Dafeer)

Image

Födelseår: 1962

Födelseort: Tartus

Kommunikations- och teknikminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem

Image

Födelseår: 1963

Födelseort: Damaskus

Petroleum- och mineralresursminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

221.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (alias Tourjuman) (

Image

)

Födelseår: 1966

Födelseort: Damaskus

Informationsminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad)

Image

Födelseår: 1961

Födelseort: Lattakia (Latakia)

Kulturminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud)

Image

Födelseår: 1964

Födelseort: Tartus

Transportminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli

Image

Födelseort: Damaskus

Elektricitetsminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan

Image

Födelseår: 1958

Födelseort: Damaskus

Finansminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan)

Image

Födelseår: 1963

Födelseort: Aleppo

Minister för vattenresurser.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

227.

Ahmad al-Hamu (alias al-Hamo)

Image

Födelseår: 1947

Industriminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi)

Image

Födelseår: 1962

Födelseort: Damaskus

Minister för inrikeshandel och konsumentskydd.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image

)

Födelseår: 1956

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah

Image

Födelseår: 1953

Födelseort: Quneitra (al-Qunaytira)

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad)

Image

Födelseår: 1954

Födelseort: Habran village (provinsen al-Suwayda)

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni

Image

Födelseår: 1952

Födelseort: Damaskus

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri)

Image

Födelseår: 1963

Födelseort: Damaskus

Socialminister (sedan augusti 2015).

14.11.2016

236.

Saji' Darwish (alias Saji Jamil Darwish, Sajee Darwish, Sjaa Darwis) (

Image

)

Födelsedatum: den 11 januari 1957

Grad: generalmajor, syriska arabiska flygvapnet

Har generalmajors grad och är högt uppsatt officer och befälhavare i 22:a divisionen i det syriska arabiska flygvapnet, har varit i tjänst efter maj 2011.

Är verksam inom området för spridning av kemiska vapen och är, i egenskap av högre officer i det syriska arabiska flygvapnet och befälhavare för den 22:a divisionen, ansvarig för användningen av kemiska vapen av luftfartyg som utgår från flygbaser som kontrolleras av den 22:a divisionen, inbegripet vid attacken i Talmenes som enligt den gemensamma utredningsmekanismens rapport utfördes av regimens helikoptrar som utgick från flygbasen i Hama.

21.3.2017”

2.

I del A (”Personer”) ska följande uppgifter avseende de personer som förtecknas nedan införas:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”239.

Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

Födelseår: 1958.

Födelseort: Damaskus (Syrien)

Justitieminister. Utnämnd i mars 2017.

30.5.2017

240.

Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

 

Ekonomi- och utrikeshandelsminister. Utnämnd i mars 2017.

30.5.2017

241.

Salam Mohammad al-Saffaf

Födelseår: 1979.

Minister för förvaltningsutveckling. Utnämnd i mars 2017.

30.5.2017”

3.

I del B (”Enheter”) ska följande uppgift ersätta uppgiften avseende den enhet som förtecknas nedan:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”36.

Ebla Petroleum Company alias Ebco

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damaskus, Syrien

Tfn +963 116691100

Ett samriskföretag där General Petroleum Corporation (GPC) är intressent. Stöder regimen ekonomiskt.

23.1.2012”


Top