EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2173

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2173 av den 20 november 2017 om ändring av bilaga II till beslut 2008/185/EG vad gäller godkännande av kontrollprogrammet för utrotning av Aujeszkys sjukdom avseende regionen Lombardiet i Italien [delgivet med nr C(2017) 7587] (Text av betydelse för EES. )

C/2017/7587

OJ L 306, 22.11.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; tyst upphävande genom 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2173/oj

22.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2173

av den 20 november 2017

om ändring av bilaga II till beslut 2008/185/EG vad gäller godkännande av kontrollprogrammet för utrotning av Aujeszkys sjukdom avseende regionen Lombardiet i Italien

[delgivet med nr C(2017) 7587]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 64/432/EEG fastställs de regler som ska tillämpas på handel med svin inom unionen. Enligt artikel 9 i det direktivet får en medlemsstat som för hela eller delar av sitt territorium har ett obligatoriskt nationellt kontrollprogram för bekämpning av Aujeszkys sjukdom lägga fram programmet för kommissionen för godkännande. Där fastställs också att tilläggsgarantier kan krävas i handeln med svin inom unionen.

(2)

I kommissionens beslut 2008/185/EG (2) fastställs tilläggsgarantier för förflyttning av svin mellan medlemsstater. Dessa garantier är kopplade till klassificeringen av medlemsstaterna efter sjukdomsstatus med avseende på Aujeszkys sjukdom. I bilaga II till beslut 2008/185/EG förtecknas de medlemsstater och regioner i medlemsstater som genomför godkända nationella kontrollprogram för utrotning av Aujeszkys sjukdom.

(3)

Italien har lämnat styrkande handlingar till kommissionen för godkännande av sitt kontrollprogram för utrotning av Aujeszkys sjukdom avseende regionen Lombardiet och för att den regionen ska förtecknas i bilaga II till beslut 2008/185/EG. Med anledning av utvärderingen av dessa styrkande handlingar bör regionen Lombardiet förtecknas i bilaga II till beslut 2008/185/EG. Bilaga II till beslut 2008/185/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Beslut 2008/185/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till beslut 2008/185/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2017.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977.

(2)  Kommissionens beslut 2008/185/EG av den 21 februari 2008 om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen och kriterier för vilka uppgifter som ska lämnas om denna sjukdom (EUT L 59, 4.3.2008, s. 19).


BILAGA

BILAGA II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater där godkända nationella kontrollprogram genomförs för att utrota Aujeszkys sjukdom

ISO-kod

Medlemsstat

Regioner

ES

Spanien

Alla regioner

IT

Italien

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Venetien

Regionen Lombardiet

LT

Litauen

Alla regioner

PL

Polen

Vojvodskapet Dolnośląskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Kujawsko-Pomorskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Lubelskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Lubuskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Łódzkie alla powiaterna,

Vojvodskapet Małopolskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Mazowieckie alla powiaterna,

Vojvodskapet Opolskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Podkarpackie alla powiaterna,

Vojvodskapet podlaskie de följande powiaterna: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski,

Vojvodskapet Pomorskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Śląskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Świętokrzyskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Warmińsko-Mazurskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Wielkopolskie alla powiaterna,

Vojvodskapet Zachodniopomorskie alla powiaterna.


Top