Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2166

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2166 av den 17 november 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2017) 7540] (Text av betydelse för EES. )

C/2017/7540

OJ L 304, 21.11.2017, p. 57–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2166/oj

21.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2166

av den 17 november 2017

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2017) 7540]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater. I delarna I–IV i bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i dessa medlemsstater uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen vad gäller denna sjukdom. Förteckningen omfattar vissa områden i Estland, Lettland, Litauen och Polen.

(2)

I september och oktober 2017 konstaterades ett fåtal fall av afrikansk svinpest hos vildsvin i Kuldīgas novads i Lettland, i Jurbarko rajono savivaldybė i Litauen, i gminy Bargłów Kościelny, Płaska, Sejny och Stary Brus i Polen, i områden som för närvarande förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessa fall utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i bilagan till det genomförandebeslutet.

(3)

I september och oktober 2017 påvisades ett fåtal utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i Lääne-Nigula valdin i Estland, i Neretas novads i Lettland, i Anykščių rajono savivaldybė, Kavarsko seniūnija i Litauen och i gmina Lipsk i Polen. Dessa utbrott påvisades i områden som för närvarande förtecknas i delarna I och II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessa utbrott utgör en ökning av risknivån som bör återspeglas i bilagan till det genomförandebeslutet.

(4)

Sedan oktober 2016 har inga utbrott av afrikansk svinpest bland tamsvin anmälts i vissa områden i Lettland som för närvarande förtecknas i del III i den bilagan. Dessutom har övervakning av biosäkerhetsåtgärder genomförts på ett tillfredsställande sätt på anläggningar i dessa områden på grundval av de nationella program för biosäkerhet vars mål är att förhindra spridning av viruset. Dessa uppgifter tyder på en förbättring av den epidemiologiska situationen i Lettland.

(5)

Sedan juli 2017 har inga utbrott av afrikansk svinpest bland tamsvin anmälts i vissa områden i Litauen som för närvarande förtecknas i del III i den bilagan och i vilka det inte finns några icke-kommersiella anläggningar för svinhållning. Dessutom har övervakning av biosäkerhetsåtgärder genomförts på ett tillfredsställande sätt på anläggningar i dessa områden. Dessa uppgifter tyder på en förbättring av den epidemiologiska situationen i Litauen.

(6)

Utvecklingen av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest hos drabbade populationer av tamsvin och viltlevande svin i unionen bör beaktas vid bedömningen av den djurhälsorisk som den nya sjukdomssituationen i Estland, Lettland, Litauen och Polen utgör. För att fokusera bekämpningsåtgärderna i genomförandebeslut 2014/709/EU och förhindra att afrikansk svinpest sprids ytterligare och samtidigt förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och även undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, bör unionsförteckningen över de områden som omfattas av de djurhälsoåtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i bilagan till det genomförandebeslutet ändras med beaktande av förändringarna i den epidemiologiska situationen vad gäller denna sjukdom i Estland, Lettland, Litauen och Polen.

(7)

De områden i Lettland, Litauen och Polen som drabbats av de senaste fallen av afrikansk svinpest hos vildsvin och som för närvarande förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför nu i stället förtecknas i del II i den bilagan.

(8)

De områden i Estland, Lettland, Litauen och Polen som drabbats av de senaste utbrotten av afrikansk svinpest hos tamsvin och som för närvarande förtecknas i delarna I och II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör dessutom nu i stället förtecknas i del III i den bilagan.

(9)

De särskilda områden i Lettland som för närvarande förtecknas i del III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU, och där inga utbrott av afrikansk svinpest nyligen anmälts, bör dessutom nu i stället förtecknas i del II i den bilagan.

(10)

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2017.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).


BILAGA

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med följande:

BILAGA

DEL I

1.   Tjeckien

Följande områden i Tjeckien:

Okres Uherské Hradiště.

Okres Kroměříž.

Okres Vsetín.

2.   Estland

Följande områden i Estland:

Hiiu maakond.

3.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aizputes novads.

Alsungas novads.

Auces novada Bēnes, Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta.

Dobeles novada Penkules pagasts.

Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts.

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Gudenieku, Turlavas, Kurmāles, Snēpeles, Laidu pagasts, Kuldīgas pilsēta.

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta.

Republikas pilsēta Jelgava.

Rundāles novada Svitenes un Viesturu pagasts.

Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas un Zirņu pagasts, Saldus pilsēta.

Skrundas novads.

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

Tērvetes novads.

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

4.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Joniškio rajono savivaldybė.

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto Jurbarkų ir Viešvilės seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 146.

Kalvarijos savivaldybė.

Kazlų Rūdos savivaldybė.

Kelmės rajono savivaldybė.

Marijampolės savivaldybė.

Pakruojo rajono savivaldybė: Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos.

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seninūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004.

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių.

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr A1, Ariogalos miesto, Betygalos seniūnijos, Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto, Šiluvos ir Viduklės seniūnijos.

Šakių rajono savivaldybė.

Šiaulių miesto savivaldybė.

Šiaulių rajono savivaldybė.

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

5.   Polen

Följande områden i Polen:

 

W województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim.

Gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim.

Gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim.

Gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

W województwie podlaskim:

Gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim.

Gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka i część gminy Sztabin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 664 w powiecie augustowskim.

Gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim.

Gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim.

Gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim.

Gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim.

Powiat zambrowski.

Gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim.

Gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim.

Gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

Powiat miejski Białystok.

Powiat miejski Łomża.

Powiat miejski Suwałki.

 

W województwie mazowieckim:

Gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim.

Gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim.

Powiat miejski Siedlce.

Gminy Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim.

Gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim.

Powiat ostrowski.

 

W województwie lubelskim:

Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów w powiecie łęczyńskim.

Gminy Borki, Czemierniki, miasto Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim.

Gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim.

Gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim.

Gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda – Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim.

Powiat miejski Chełm.

Gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów

w powiecie lubartowskim.

DEL II

1.   Tjeckien

Följande områden i Tjeckien:

Okres Zlín.

2.   Estland

Följande områden i Estland:

Haapsalu linn.

Hanila vald.

Harju maakond.

Ida-Viru maakond.

Jõgeva maakond.

Järva maakond.

Kihelkonna vald.

Kullamaa vald.

Kuressaare linn.

Lääne-Viru maakond.

Lääne-Saare vald.

Osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maanatee nr 79).

Lihula vald.

Martna vald.

Muhu vald.

Mustjala vald.

osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230.

Nõva vald.

Pihtla vald.

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald).

Põlva maakond.

Rapla maakond.

osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31.

Ruhnu vald.

Salme vald.

Tartu maakond.

Torgu vald.

Valga maakond.

Viljandi maakond.

Vormsi vald.

Võru maakond.

3.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Ādažu novads.

Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts.

Aizkraukles novads.

Aknīstes novads.

Alojas novads.

Alūksnes novads.

Amatas novads.

Apes novads.

Auces novada Lielauces un Īles pagasts.

Babītes novads.

Baldones novads.

Baltinavas novads.

Balvu novads.

Bauskas novads.

Beverīnas novads.

Brocēnu novads.

Burtnieku novads.

Carnikavas novads.

Cēsu novads.

Cesvaines novads.

Ciblas novads.

Dagdas novads.

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts.

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Dobeles pilsēta.

Dundagas novads.

Engures novads.

Ērgļu novads.

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2.

Gulbenes novads.

Iecavas novads.

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta.

Ilūkstes novads.

Jaunjelgavas novads.

Jaunpiebalgas novads.

Jaunpils novads.

Jēkabpils novads.

Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts.

Kandavas novads.

Kārsavas novads.

Ķeguma novads.

Ķekavas novads.

Kocēnu novads.

Kokneses novads.

Krāslavas novads.

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128.

Krustpils novads.

Kuldīgas novada Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kalibes un Vārmes pagasti.

Lielvārdes novads.

Līgatnes novads.

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta.

Līvānu novads.

Lubānas novads.

Ludzas novads.

Madonas novads.

Mālpils novads.

Mārupes novads.

Mazsalacas novads.

Mērsraga novads.

Naukšēnu novads.

Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no autoceļa 932.

Ogres novads.

Olaines novads.

Ozolnieku novads.

Pārgaujas novads.

Pļaviņu novads.

Preiļu novada Saunas pagasts.

Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20.

Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2.

Republikas pilsēta Daugavpils.

Republikas pilsēta Jēkabpils.

Republikas pilsēta Jūrmala.

Republikas pilsēta Rēzekne.

Republikas pilsēta Valmiera.

Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597.

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts.

Rojas novads.

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10.

Rugāju novads.

Rundāles novada Rundāles pagasts.

Rūjienas novads.

Salacgrīvas novads.

Salas novads.

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts.

Saulkrastu novads.

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3.

Skrīveru novads.

Smiltenes novads.

Strenču novads.

Talsu novads.

Tukuma novads.

Valkas novads.

Varakļānu novads.

Vecpiebalgas novads.

Vecumnieku novads.

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta.

Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta.

Viļakas novads.

Viļānu novads.

Zilupes novads.

4.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Alytaus miesto savivaldybė.

Alytaus rajono savivaldybė.

Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1205 ir į šiaurę rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos.

Birštono savivaldybė.

Biržų miesto savivaldybė.

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos.

Elektrėnų savivaldybė.

Ignalinos rajono savivaldybė.

Jonavos rajono savivaldybė.

Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 146.

Kaišiadorių miesto savivaldybė.

Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Kauno miesto savivaldybė.

Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos.

Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos.

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos.

Molėtų rajono savivaldybė.

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo ir Žeimelio seniūnijos.

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos.

Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos.

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų, Girkalnio, Ariogalios seniūnijos į pietus nuo kelio Nr. A1.

Prienų miesto savivaldybė.

Prienų rajono savivaldybė.

Rokiškio rajono savivaldybė.

Širvintų rajono savivaldybė.

Švenčionių rajono savivaldybė.

Trakų rajono savivaldybė.

Utenos rajono savivaldybė.

Vilniaus miesto savivaldybė.

Vilniaus rajono savivaldybė.

Visagino savivaldybė.

Zarasų rajono savivaldybė.

5.   Polen

Följande områden i Polen:

 

W województwie podlaskim:

Część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczoną przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim.

Gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim.

Gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim.

Gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim.

Gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim.

Część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim.

Powiat sejneński.

Gminy Bargłów Kościelny, Płaska i część gminy Sztabin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 664 w powiecie augustowskim.

Gminy Sokółka, Szudziałowo, Sidra, Kuźnica, Nowy Dwór i Krynki w powiecie sokólskim.

 

W województwie mazowieckim:

Gmina Przesmyki w powiecie siedleckim.

 

W województwie lubelskim:

Gminy Komarówka Podlaska i Wohyń w powiecie radzyńskim.

Gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim.

Gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim.

DEL III

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Audru vald.

Lääne-Nigula vald.

Laimjala vald.

Osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79).

osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 230.

Orissaare vald.

Pöide vald.

osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maanteest nr 31.

Tõstamaa vald.

Valjala vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aglonas novada Aglonas pagasts.

Auces novada Vītiņu pagasts.

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts.

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2.

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10.

Inčukalna novads.

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128.

Limbažu novada Vidrižu pagasts.

Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932.

Priekuļu novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20.

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta.

Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2.

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597.

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts.

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10.

Salaspils novads.

Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts.

Sējas novads.

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta.

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

Vārkavas novads.

Viesītes novada Rites un Saukas pagasts.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus-nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio Nr. 1218 ir Traupio seniūnija.

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos.

Druskininkų savivaldybė.

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos.

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229.

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos.

Lazdijų rajono savivaldybė.

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija.

Panevėžio miesto savivaldybė.

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004.

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos.

Šalčininkų rajono savivaldybė.

Ukmergės rajono savivaldybė.

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

 

W województwie podlaskim:

Powiat grajewski.

Powiat moniecki.

Gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim.

Gmina Lipsk w powiecie augustowskim.

Części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim.

Gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

 

W województwie mazowieckim:

Gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim.

Gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

W województwie lubelskim:

Gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim.

Powiat miejski Biała Podlaska.

Gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim.

Gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim.

Gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

Tutto il territorio della Sardegna.


Top