EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1525

Kommissionens beslut (EU) 2017/1525 av den 4 september 2017 om ändring av beslut 2014/256/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter [delgivet med nr C(2017) 5948] (Text av betydelse för EES. )

C/2017/5948

OJ L 230, 6.9.2017, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2020; tyst upphävande genom 32020D1803 Sista giltighetsdagen utgår från datumet för offentliggörande av rättsakten om upphävande, som får verkan samma dag som den anmäls. Rättsakten har anmälts, men datumet för anmälan finns inte i EUR-Lex. I stället används datumet för offentliggörandet.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1525/oj

6.9.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/28


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2017/1525

av den 4 september 2017

om ändring av beslut 2014/256/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter

[delgivet med nr C(2017) 5948]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.3 c,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2014/256/EU (2) upphör att gälla den 2 maj 2017.

(2)

En bedömning har genomförts som bekräftar relevansen och lämpligheten hos de nuvarande ekologiska kriterierna samt hos tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som fastställts genom beslut 2014/256/EU. Beslut 2014/256/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4 i beslut 2014/256/EU ska ersättas med följande:

”Artikel 4

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ’konverterade pappersprodukter’ och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla till och med den 31 december 2020.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 september 2017.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2014/256/EU av den 2 maj 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter (EUT L 135, 8.5.2014, s. 24).


Top