Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1341

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2017/1341 av den 17 juli 2017 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

OJ L 185, 18.7.2017, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1341/oj

18.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 185/56


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2017/1341

av den 17 juli 2017

om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (1), särskilt artikel 30.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 maj 2013 antog rådet beslut 2013/255/Gusp.

(2)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen i Syrien, särskilt den syriska regimens användning av kemiska vapen och inblandning i spridning av kemiska vapen, bör 16 personer läggas till på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till beslut 2013/255/Gusp.

(3)

Beslut 2013/255/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2013/255/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 2017.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 147, 1.6.2013, s. 14.


BILAGA

Följande personer ska läggas till i förteckningen i avsnitt A (Personer) i bilaga I till beslut 2013/255/Gusp:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”242.

Samir Dabul

(alias Samir Daaboul)

Födelsedatum: 4 september 1965

Titel: brigadgeneral

Innehar brigadgenerals grad, har varit i tjänst efter maj 2011.

I egenskap av högre officer är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen och inblandad i förvaringen och användningen av kemiska vapen. Han har även samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous)

(Image)

Födelsedatum: 5 februari 1964

Titel: brigadgeneral

Innehar brigadgenerals grad, har varit i tjänst efter maj 2011.

I egenskap av högre officer är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen och inblandad i förvaringen och användningen av kemiska vapen.

Han har även samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(alias Yasin Dahi, Yasin Dhahi)

(Image)

Födelsedatum: 1960

Titel: brigadgeneral

Innehar brigadgenerals grad i den syriska försvarsmakten, har varit i tjänst efter maj 2011. Högre officer vid den syriska försvarsmaktens direktorat för den militära underrättelsetjänsten. Tidigare chef för den militära underrättelsetjänstens avdelning 235 i Damaskus och den militära underrättelsetjänsten i Homs. I egenskap av högre officer är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(alias Mohammad Yousef Hasouri, Mohammed Yousef Hasouri)

(Image)

Titel: brigadgeneral

Brigadgeneral Muhammad Hasouri är en högre officer i det syriska flygvapnet som har varit i tjänst efter maj 2011. Han innehar befattningen som stabschef för flygvapnets brigad 50 och ställföreträdande befälhavare för flygbasen Shayrat. Brigadgeneral Muhammad Hasouri är verksam inom området för spridning av kemiska vapen. I egenskap av högre officer är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(alias Malek Hassan)

(Image)

Titel: generalmajor

Innehar generalmajors grad, en högre officer och befälhavare för 22:a divisionen i det syriska flygvapnet, har varit i tjänst efter maj 2011.

I egenskap av högre officer i det syriska flygvapnet och i befälsordningen vid den 22:a divisionen är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien, inbegripet användningen av kemiska vapen av luftfartyg som utgår från flygbaser som kontrolleras av den 22:a divisionen, bland annat vid attacken i Talmenes, som enligt rapporten från den gemensamma utredningsmekanism som inrättats av Förenta nationerna utfördes av regimens helikoptrar som utgick från flygbasen i Hama.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa, Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(Image)

Titel: generalmajor

Guvernör i Hasaka, utnämnd av Bashar al-Asad; han har samröre med Bashar al-Asad.

Innehar generalmajors grad, en högre officer och tidigare stabschef vid det syriska flygvapnet.

I egenskap av högre officer i det syriska flygvapnet är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien, bland annat genom användningen av kemiska vapen vid attacker utförda av den syriska regimen under hans tid som stabschef för det syriska flygvapnet, såsom fastställts i rapporten från den gemensamma utredningsmekanism som inrättats av Förenta nationerna.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(alias Meezar Sawan)

(Image)

Titel: generalmajor

Innehar generalmajors grad, en högre officer och befälhavare för 20:e divisionen i det syriska flygvapnet, har varit i tjänst efter maj 2011.

I egenskap av högre officer i det syriska flygvapnet är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen, inbegripet attacker mot områden med civilbefolkning av luftfartyg som utgår från flygbaser som kontrolleras av den 20:e divisionen.

18.7.2017

249.

Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din, Isam Zohruddin, Issam Zahruddin, Issam Zahreddine, Essam Zahruddin)

(Image)

Titel: brigadgeneral

Innehar brigadgenerals grad och är en högre officer i det republikanska gardet, har varit i tjänst efter maj 2011. I egenskap av högre officer är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen, bland annat under belägringen av Baba Amr i februari 2012.

18.7.2017

250.

Mohammad Safwan Katan

(alias Mohammad Safwan Qattan)

(Image)

 

Mohammad Safwan Katan är ingenjör vid Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen. Han är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Mohammad Safwan Katan har varit inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

251.

Mohammad Ziad Ghritawi

(alias Mohammad Ziad Ghraywati)

(Image)

 

Mohammad Ziad Ghritawi är ingenjör vid Syrian Scientific Studies and Research Centre. Han är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Mohammad Ziad Ghritawi har varit inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

252.

Mohammad Darar Khaludi

(alias Mohammad Darar Khloudi)

(Image)

 

Mohammad Darar Khaludi är ingenjör vid Syrian Scientific Studies and Research Centre. Han är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Mohammad Darar Khaludi har även varit känd för att vara inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har även samröre med SSRC, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

253.

Khaled Sawan

(Image)

 

Dr. Khaled Sawan är en ingenjör vid Syrian Scientific Studies and Research Centre som är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Han har varit inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har haft samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

254.

Raymond Rizq

(alias Raymond Rizk)

(Image)

 

Raymond Rizq är en ingenjör vid Syrian Scientific Studies and Research Centre som är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Han har varit inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

255.

Fawwaz El-Atou

(alias Fawaz Al Atto)

(Image)

 

Fawwaz El-Atou är en laboratorietekniker vid Syrian Scientific Studies and Research Centre som är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Fawwaz El-Atou har varit inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(alias Fayez al-Asi)

(Image)

 

Fayez Asi är en laboratorietekniker vid Syrian Scientific Studies and Research Centre som är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Han har varit inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(alias Halah Sirhan)

(Image)

Födelsedatum: 5 januari 1953

Titel: Doktor

Hala Sirhan arbetar med den syriska militära underrättelsetjänsten vid Syrian Scientific Studies and Research Centre. Hon var verksam vid Institute 3000 som är inblandad i spridning av kemiska vapen.

Hon har samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017”


Top