Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0905

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2017/905 av den 29 maj 2017 om genomförande av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo

OJ L 138I , 29.5.2017, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/905/oj

29.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 138/6


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2017/905

av den 29 maj 2017

om genomförande av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2010/788/Gusp av den 20 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2008/369/Gusp (1), särskilt artikel 6.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 december 2010 antog rådet beslut 2010/788/Gusp.

(2)

Den 12 december 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/2231 (2) med anledning av att det skapats hinder för valprocessen och att de mänskliga rättigheterna i samband med detta kränkts i Demokratiska republiken Kongo. Den 6 mars 2017 antog rådet slutsatser där det uttryckte stark oro dels inför den politiska situation som uppstått i Demokratiska republiken Kongo på grund av stoppet i genomförandet av den inkluderande politiska överenskommelsen av den 31 december 2016, dels inför säkerhetsläget i flera regioner i landet, där en oproportionerlig användning av våld har observerats.

(3)

Med tanke på den allvarliga situationen i Demokratiska republiken Kongo bör nio personer läggas till på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga II till beslut 2010/788/Gusp.

(4)

Bilaga II till beslut 2010/788/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till beslut 2010/788/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 maj 2017.

På rådets vägnar

Ordförande

C. CARDONA


(1)  EUT L 336, 21.12.2010, s. 30.

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2016/2231 av den 12 december 2016 om ändring av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo (EUT L 336, 12.12.2016, s. 7).


BILAGA

Följande personer ska läggas till på förteckningen över personer och enheter i bilaga II till beslut 2010/788/Gusp:

A.   Personer

 

Namn

Identifierings- uppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”8.

Evariste Boshab, f.d. vice premiärminister samt inrikes- och säkerhets- minister

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Födelsedatum: 12 januari 1956.

Födelseort: Tete Kalamba (Demokratiska republiken Kongo).

Diplomatpass nr: DP 0000003 (giltigt 21 december 2015–20 december 2020).

Schengenvisering som löpte ut den 5 januari 2017.

Nationalitet: Demokratiska republiken Kongo.

I egenskap av vice premiärminister samt inrikes- och säkerhetsminister under perioden december 2014-december 2016 var Evariste Boshab officiellt ansvarig för polisen och säkerhetstjänsten och för samordningen av provinsguvernörernas verksamhet. I denna egenskap var han ansvarig för gripanden av aktivister och medlemmar av oppositionen samt för oproportionerlig våldsanvändning bland annat mellan september 2016 och december 2016 till följd av demonstrationerna i Kinshasa, vilket ledde till att ett stort antal civila dödades eller skadades av säkerhetstjänsten. Evariste Boshab var därför involverad i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som innebär allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo.

29.5.2017

9.

Gédéon Kyungu Mutanga

Födelsedatum: ca 1974 i Tanganyika- provinsen.

Nationalitet: Demokratiska republiken Kongo.

Såsom ledare för Bakata Katanga-milisen mellan 2011 och 2016 deltog Gédéon Kyungu Mutanga i allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och i krigsförbrytelser, bl.a. dödande av och attacker mot civila, särskilt på landsbygden i Katangaregionen.

Gédéon Kyungu Mutanga är för närvarande ledare för en väpnad grupp som deltagit i brott mot mänskliga rättigheter i provinsen Kasai och som stöder regeringsstyrkor som begår kränkningar av mänskliga rättigheter. Gédéon Kyungu Mutanga har därför varit involverad i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som innebär allvarliga brott eller kränkningar av mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo.

29.5.2017

10.

Alex Kande Mupompa, guvernör i Kasai Central

alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Födelsedatum: 23 september 1950.

Födelseort: Kananga (Demokratiska republiken Kongo).

Kongolesiskt pass nr: OP 0024910 (giltigt 21 mars 2016– 20 mars 2021).

Adress: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgien

Nationaliteter: Demokratiska republiken Kongo och Belgien.

Såsom guvernör i Kasai Central är Alex Kande Mupompa ansvarig för den oproportionella våldsanvändning och brutala repression och de utomrättsliga avrättningar som genomförts av säkerhetsstyrkor och PNC i Kasai Central sedan 2016, inbegripet de påstådda olagliga avrättningarna av medlemmar av Kamiuna Nsapu-milisen och civila i Mwanza Lomba i Kasai Central i februari 2017.

Alex Kande Mupompa var därför involverad i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som innebär allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo.

29.5.2017

11.

Jean-Claude Kazembe Musonda, f.d. guvernör i Haut-Katanga

Födelsedatum: 17 maj 1963. Födelseort: Kashobwe (Demokratiska republiken Kongo).

Nationalitet: Demokratiska republiken Kongo.

Såsom guvernör i Haut Katanga fram till april 2017 var Jean-Claude Kazembe Musonda ansvarig för den oproportionella våldsanvändning och den brutala repression som utförts av säkerhetsstyrkor och PNC i Haut Katanga, bland annat mellan den 15 och 31 december 2016, då 12 civila dödades och 64 skadades till följd av dödligt våld från säkerhetsstyrkors och PNC-polismäns sida med anledning av protester i Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda var därför involverad i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som innebär allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo.

29.5.2017

12.

Lambert Mende, minister för kommunikation och medier, samt regeringens talesperson

alias Lambert Mende Omalanga.

Födelsedatum: 11 februari 1953. Födelseort: Okolo (Demokratiska republiken Kongo).

Diplomatpass nr DB0001939 (giltigt 4 maj 2017–3 maj 2022).

Nationalitet: Demokratiska republiken Kongo.

Såsom minister för kommunikation och medier sedan 2008 är Lambert Mende ansvarig för den repressiva mediepolitik som förs i Demokratiska republiken Kongo, och som står i strid med rätten till yttrande- och informationsfrihet och undergräver en fredlig samförståndslösning för val i Demokratiska republiken Kongo. Den 12 november 2016 antog han ett dekret som begränsar utländska mediers möjligheter till utsändning av program i Demokratiska republiken Kongo.

I strid mot den politiska överenskommelse som ingicks den 31 december 2016 mellan den majoritet som stöder presidenten och oppositionspartier hade ett antal mediers utsändningar inte återupptagits i maj 2017.

I egenskap av minister för kommunikation och medier är Lambert Mende därför ansvarig för att förhindra en fredlig samförståndslösning för val i Demokratiska republiken Kongo, inbegripet genom våld, förtryck eller uppmaningar till våld, eller genom att undergräva rättsstatsprincipen.

29.5.2017

13.

Muhindo Akili Mundos, befälhavare, FARDC, 31:a brigaden

alias Charles Muhindo Akili Mundos; Charles Muhindo Akilimani Mundos.

Födelsedatum: 10 november 1972.

Födelseort: Kirotse (Demokratiska republiken Kongo).

Militärt id-kortnummer: 1-72-96–80384–52.

Nationalitet: Demokratiska republiken Kongo.

Muhindo Akili Mundos var som FARDC:s befälhavare vid Sukola I-operationen ansvarig för militäroperationer mot ADF under perioden augusti 2014–juni 2015. Han rekryterade och utbildade f.d. kombattanter från en lokal väpnad grupp för att delta i de utomrättsliga avrättningar och massakrer som inleddes i oktober 2014.

Muhindo Akili Mundos var därför involverad i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som innebär allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo.

29.5.2017

14.

Brigadgeneral Eric Ruhorimbere, ställföreträdande befälhavare för den 21:a militära regionen (Mbuji-Mayi)

alias Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Födelsedatum: 16 juli 1969.

Födelseort: Minembwe (Demokratiska republiken Kongo).

Militärt id-kortnummer: 1-69-09–51400–64.

Nationalitet: Demokratiska republiken Kongo.

Såsom ställföreträdande befälhavare för 21:a militära regionen sedan den 18 september 2014 var Eric Ruhorimbere ansvarig för FARDC-styrkornas oproportionerliga våldsanvändning och utomrättsliga avrättningar, särskilt mot Nsapu-milisen och kvinnor och barn.

Eric Ruhorimbere var därför involverad i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som innebär allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo.

29.5.2017

15.

Ramazani Shadari, vice premiärminister samt inrikes- och säkerhets- minister

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary

Födelsedatum: 29 november 1960.

Födelseort: Kasongo (Demokratiska republiken Kongo).

Nationalitet: Demokratiska republiken Kongo.

Såsom vice premiärminister samt inrikes- och säkerhetsminister sedan den 20 december 2016 är Ramazani Shadari officiellt ansvarig för polisen och säkerhetstjänsten och för samordningen av provinsguvernörernas arbete. I denna egenskap är han ansvarig för den senaste tidens gripanden av aktivister och medlemmar av oppositionen, samt för den oproportionerliga våldsanvändningen sedan han tillträdde, såsom de våldsamma tillslagen mot medlemmar av Bundu Dia Kongo-rörelsen (BDK) i centrala Kongo, förtrycket i Kinshasa i januari–februari 2017 och den oproportionella våldsanvändningen och brutala repressionen i Kasaiprovinserna.

I denna egenskap är Ramazani Shadari därför involverad i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som innebär allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo.

29.5.2017

16.

Kalev Mutondo, chef (formellt generaldirektör) för nationella underrättelse-tjänsten (ANR)

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Födelsedatum: 3 mars 1957.

Passnummer: DB0004470 (giltigt 8 juni 2012–7 juni 2017).

Såsom långvarig chef för nationella underrättelsetjänsten (ANR) är Kalev Mutondo involverad i och ansvarig för det godtyckliga gripandet, frihetsberövandet och misshandeln av medlemmar av oppositionen, aktivister inom det civila samhället och andra aktörer. Han har därför undergrävt rättsstatsprincipen och förhindrat en fredlig samförståndslösning för val i Demokratiska republiken Kongo samt planerat eller lett handlingar som innebär allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo.

29.5.2017”


Top