EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0805(01)

Kommissionens genomförandebeslut av den 3 augusti 2017 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av en ansökan om ändring av produktspecifikationen för ett namn inom vinsektorn i enlighet med artikel 105 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (Montravel (SUB))

C/2017/5348

OJ C 255, 5.8.2017, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

5.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 255/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 3 augusti 2017

om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av en ansökan om ändring av produktspecifikationen för ett namn inom vinsektorn i enlighet med artikel 105 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

(Montravel (SUB))

(2017/C 255/12)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 97.3, och

av följande skäl:

(1)

Frankrike har lämnat in en ansökan om ändring av produktspecifikationen för namnet ”Montravel” i enlighet med artikel 105 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(2)

Kommissionen har granskat denna ansökan och konstaterat att de villkor som fastställs i artiklarna 93–96, artikel 97.1 och artiklarna 100, 101 och 102 i förordning (EU) nr 1308/2013 är uppfyllda.

(3)

För att möjliggöra inlämning av invändningar i enlighet med artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör denna ansökan om ändring av produktspecifikationen för namnet ”Montravel” offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Ansökan om ändring av produktspecifikationen för namnet ”Montravel” (SUB) i enlighet med artikel 105 i förordning (EU) nr 1308/2013 återfinns i bilagan till detta beslut.

I enlighet med artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013 ges rätt att göra invändningar mot ändring av produktspecifikationen för det namn som fastställs i artikelns första stycke under två månader efter det att beslutet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 augusti 2017.

På kommissionens vägnar

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.


BILAGA

”MONTRAVEL”

AOP-FR-A0923-AM01

Datum för inlämnande av ansökan: 22 december 2014

ANSÖKAN OM ÄNDRING AV EN PRODUKTSPECIFIKATION

1.   Regler som gäller för ändringen

Artikel 105 i förordning (EU) nr 1308/2013 – annan ändring än en mindre ändring

2.   Beskrivning av och motivering till ändringen

2.1   Geografiskt område

I punkt 1 i avsnitt IV i kapitel 1 i produktspecifikationen har det geografiska området för produktionen ändrats enligt följande: En kommun ”Saint-Seurin de Prats” har avlägsnats och två kommuner har tillkommit, nämligen ”Le Fleix” och ”Monfaucon”. Dessa två kommuner representerar inledningsvis ett geografiskt område med på varandra följande sluttningar med en identisk geologisk profil, vilket inte är fallet med kommunen ”Saint-Seurin de Prats” som är belägen helt och hållet på alluvialslätten i Dordogne.

Det sammanfattande dokumentet har ändrats i punkt 6.

2.2   Avgränsat odlingsområde

I punkt 2 i avsnitt IV i kapitel 1 om avgränsningen av odlingsområde tillfogas dagen för godkännande av den behöriga nationella myndigheten för ändring av det avgränsade odlingsområdet inom det nyligen fastställda geografiska produktionsområdet, vilket innebär att dagen för den nationella myndighetens åtgärder läggs till i produktspecifikationen. Avgränsningarna handlar om att inom det geografiska produktionsområdet fastställa de jordlotter som lämpar sig för produktion av vin med den berörda kontrollerade ursprungsbeteckningen.

Det sammanfattande dokumentet påverkas inte av denna förändring.

2.3   Område intill det berörda området

Till följd av ändringen av det geografiska området har punkt 3 i avsnitt IV i kapitel 1 om område intill det berörda området där vinframställning, vinberedning och vinodling får ske ändrats. Att de båda nya kommunerna ”Le Fleix” och ”Monfaucon” inkluderas i det geografiska området innebär att de avlägsnas från förteckningen över områden intill det berörda området.

Däremot inkluderas kommunen ”Saint-Seurin-de-Prats”, som avlägsnats från geografiskt område i området intill det berörda området och läggs till i förteckningen över kommuner där vinframställning förekommer.

Det sammanfattande dokumentet har ändrats i punkt 9.

2.4   Sambandet med det geografiska ursprunget

Till följd av ändringen av det geografiska området ska en rättelse göras i punkt 1 första strecksatsen ”Information om det geografiska området” X ”Samband med det geografiska området” i kapitel 1 i produktspecifikationen och antalet kommuner som är belägna inom produktionsområdet ska korrigeras enligt följande: siffran ”14” ska ersättas med följande siffra: ”15”.

De kommuner som ingår i det geografiska området har en geologisk profil som är identisk med den som beskrivs i sambandet med det geografiska ursprunget och har följaktligen inte ändrats.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Namn

Montravel

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Vinproduktkategorier

1.

Vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

Vita viner

Vita viner framställs genom att druvor eller vin från minst två huvudsakliga druvsorter blandas. De vita druvsorterna utmärker sig huvudsakligen genom de många olika blandningarna, deras exotiska aromer, deras livlighet, deras mineralhaltiga kvalitet och deras långa eftersmak. Dessa torra vita viner lagras på bottensatsen, ibland på ekfat, och är mycket uppskattade för sin kraftiga och fylliga smak och framför allt för sin fräschör med inslag av mineral, som de behåller under många år.

Lägsta naturliga alkoholhalt i volymprocent är 10,5 %

Alkoholhalten i volymprocent är 13 % efter berikning

Vinerna har en halt av jäsbart socker (glukos och fruktos) som är mindre än 3 g/l.

Röda viner

Röda viner framställs genom att druvor eller vin blandas. Deras färg är intensiv och mycket djup. Doften som har inslag av mörka bär har mycket diskreta rostade toner och får med tiden inslag av växter och kryddor. Smaken är i allmänhet både kraftig och elegant och tanninerna är mogna och har en osedvanlig finess. Vinerna är förnäma och har en fin smak efter flera års lagring.

Lägsta naturliga alkoholhalt i volymprocent är 11 %

Alkoholhalten i volymprocent är 13,5 % efter berikning

Vinerna har en halt av äppelsyra som är högst 0,4 g/l

Vinerna har en halt av jäsbart socker (glukos och fruktos) som är mindre än 3 g/l.

5.   Oenologiska metoder

a.   Grundläggande oenologiska metoder

Odlingsmetoder

Vinrankorna får uppvisa en minimal täthet på 5 000 stockar per hektar. Avståndet mellan raderna får inte överstiga 2 meter och avståndet mellan plantorna i samma rad måste vara minst 0,8 meter.

Vinrankorna ska beskäras enligt Guyot-metoden, Cordon de Royat-metoden eller med kortskottsbeskärning så att det finns högst 10 skott per stock.

Konstbevattning är inte tillåten.

Specifika oenologiska metoder

All värmebehandling av vinskörden på temperaturer som överstiger 40 °C är förbjuden. All användning av träspån vid lagringen av vinet är förbjuden. Tillsats av tanniner är förbjuden. Efter berikningen får den totala alkoholhalten i volymprocent inte överstiga 13,5 % för de röda vinerna och inte 13 % för de vita vinerna. Förutom ovannämnda bestämmelser ska de oenologiska metoder som används vid tillverkningen av dessa viner uppfylla de bestämmelser som fastställs på EU-nivå och i den franska jordbrukslagen (Code rural).

b.   Högsta avkastning

Rött vin

60 hl/ha

Vitt vin

70 hl/ha

6.   Avgränsat område

Druvorna skördas och vinet framställs, bereds och lagras och – uteslutande när det gäller de röda vinerna – buteljeras i följande kommuner i departementet Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien ochVélines.

7.   Huvudsakliga druvsorter

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

 

Cot N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Semillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   Samband med det geografiska området

Det geografiska område som används för den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Montravel” skiljer sig från resten av Bergerac-regionen genom sluttningarnas geomorfologiska sammansättning, som har klippor med ”Astéries”-kalksten. Det avgränsade odlingsområdet består huvudsakligen av väldränerade ler- och kalkhaltiga jordlotter på platån och de sluttningar som vetter mot söder.

Önskan om att utnyttja området på bästa sätt har när det gäller de röda vinerna inneburit en större planttäthet här än i andra områden i Bergerac-regionen, en särskild blandning där Merlot N-druvsorten är dominerande och en önskan om att framställa vin som med fördel kan lagras under lång tid. Vid denna framställning är vissa metoder otillåtna, såsom användning av träspån vid lagringen av vinerna, tillsats av tanniner, värmebehandling av vinskörden på över 40 °C eller användning av kontinuerliga pressar eller vingpumpar.

De röda vinerna lagras i minst 18 månader, varav minst tre månader på flaska. Deras färg är intensiv och mycket djup. Doften som har inslag av mörka bär har mycket diskreta rostade toner och får med tiden inslag av växter och kryddor. Smaken är i allmänhet både kraftig och elegant med mogna tanniner som har en osedvanlig finess. Även om dessa röda viner kan avnjutas under de första åren tack vare sin friska och fruktiga smak, får dessa förnäma viner en vacker uttrycksform när de lagrats i flera år. Genom att införa en lagringsperiod på flaska som villkor vid framställningen i det avgränsade geografiska området och i området intill det berörda området visar lokalsamhället att det har som mål att bättre värna om produktens kvalitet och särskilda egenskaper och därmed den kontrollerade ursprungsbeteckningens rykte.

När det gäller de torra vita vinerna gör havsklimatet som alltid innebär att luftfuktigheten är hög och jordens innehåll av lera det möjligt att undvika vattenbrist eller mycket varma perioder under sommaren, vilket gör att druvorna kan uppnå en optimal mognad. Dessa viner framställs av en blandning av olika druvsorter och bland de mest framträdande återfinns Sémillon B och Sauvignon B eller Sauvignon Gris G. Dessa vita druvsorter utmärker sig huvudsakligen genom de många olika blandningarna, sina exotiska aromer, sin livlighet, sin mineralhaltiga kvalitet och sin fina långa eftersmak. Dessa torra vita viner lagras på bottensatsen, ibland på ekfat, och är mycket uppskattade för sin kraftiga och fylliga smak och framför allt för sin fräschör med inslag av mineral, som de behåller under många år.

De äldsta omnämnanden som visar att det fanns en tradition att odla vin i Montravel härrör från 1080 då benediktinerna från Saint-Florent de Saumur-klostret slog sig ned i Montcaret, Le Breuilh, Bonneville och Montravel. De röjde den obrukade marken för att odla vin och vete, som båda betraktades som heliga vid nattvarden.

Den mest berömda vinbonden från ”Montravel” är utan tvekan filosofen Michel Eyquem de Montaigne, som var borgmästare i Bordeaux och vars vingård sträckte sig fram till tornet, dit han tyckte om att dra sig tillbaka för att skriva: ”bland vinrankorna som är oerhört vackra trädgårdar och angenäma platser där jag lärde mig i vilken utsträckning färdigheter kan användas på gropig, böljande och ojämn mark.”

År 1903 skrev Edouard Féret som var redaktör för boken Bergerac et ses vins följande om det geografiska området ”Montravel”: ”De röda vinerna är robusta, levande och klara i smaken, och vissa årgångar liknar mycket det förträffliga vinet från Castillonais.”

Med sin historiska huvudstad och speciella platser vittnar den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Montravel” om att vinodlingen är djupt förankrad. Både de vita och röda vinerna som framför allt säljs i flaskor har sina rötter i ett område där samhället har utnyttjat sin kompetens och arbetat för att förbättra en distinkt och personlig produkt som åtnjuter ett välförtjänt rykte.

9.   Väsentliga ytterligare villkor

Område intill det berörda området

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Avvikelse med avseende på produktionen i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Området intill det berörda området, som definieras av undantag för vinodling, beredning och lagring och – uteslutande när det gäller röda viner – buteljering av vinet, omfattar följande kommuners område:

Departementet Dordogne: Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats.

Departementet Gironde: Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèveset-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire och Saint-Emilion.

Större geografisk enhet

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Märkningen av viner med den kontrollerade ursprungsmärkningen ”Montravel” kan ange den större geografiska enheten ”Sud-Ouest”. Denna större geografiska enhet får även anges på alla slags prospekt och behållare. De teckensnitt som används för denna större geografiska enhet får varken på höjden eller bredden vara större än de tecken som används i den kontrollerade ursprungsmärkningens namn.

Förpackning

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Förpackning i det avgränsade området.

Beskrivning av villkoret:

De röda vinerna lagras minst fram till den 31 mars det andra året efter skörden, varav minst 3 månader på flaska.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d52a671-4b5e-4158-ab9f-a37fc2394688


Top