Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0734

Rådets beslut (Gusp) 2017/734 av den 25 april 2017 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

OJ L 108, 26.4.2017, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/734/oj

26.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 108/35


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/734

av den 25 april 2017

om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 april 2013 antog rådet beslut 2013/184/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma.

(2)

Den 21 april 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/627 (2), varigenom de restriktiva åtgärderna förlängdes till och med den 30 april 2017.

(3)

På grundval av en översyn av beslut 2013/184/Gusp bör de restriktiva åtgärderna förlängas till och med den 30 april 2018.

(4)

Beslut 2013/184/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3 i beslut 2013/184/Gusp ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 april 2018. Det ska ses över fortlöpande. Det ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att dess mål inte har uppfyllts.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 25 april 2017.

På rådets vägnar

I. BORG

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/184/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av beslut 2010/232/Gusp (EUT L 111, 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2016/627 av den 21 april 2016 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma (EUT L 106, 22.4.2016, s. 23).


Top