Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0445

Rådets beslut (Gusp) 2017/445 av den 13 mars 2017 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

OJ L 67, 14.3.2017, p. 88–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/445/oj

14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/88


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/445

av den 13 mars 2017

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp (1).

(2)

Den 15 september 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/1671 (2) och förlängde därigenom åtgärderna med ytterligare sex månader.

(3)

Eftersom Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende fortsätter att undergrävas eller hotas, bör beslut 2014/145/Gusp förlängas med ytterligare sex månader.

(4)

Rådet har sett över de enskilda uppförandena på förteckningen i bilagan till beslut 2014/145/Gusp. Den bilagan bör ändras och uppgifterna avseende två personer bör strykas.

(5)

Beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/145/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska andra stycket ersättas med följande:

”Detta beslut ska tillämpas till och med den 15 september 2017.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2017.

På rådets vägnar

L. GRECH

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2016/1671 av den 15 september 2016 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 249, 16.9.2016, s. 39).


BILAGA

I.

Uppgifterna avseende följande personer ska strykas från förteckningen i bilagan till beslut 2014/145/Gusp:

PERSONER

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV

II.

Uppgifterna avseende de personer och enheter som förtecknas nedan, enligt bilagan till beslut 2014/145/Gusp, ska ersättas med följande uppgifter:

PERSONER

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Vladimir Andrejevitj KONSTANTINOV)

(Владимир Андреевич Константинов)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович КОНСТАНТIНОВ)

Födelsedatum: 19.11.1956

Födelseort: Vladimirovka (även kallat Vladimirovca), regionen Slobozia, Moldaviska SSR (numera Republiken Moldavien) eller Bogomol, Moldaviska SSR

Som talman för Autonoma republiken Krims högsta råd spelade Konstantinov en viktig roll i de beslut som fattades av ”högsta rådet” angående den ”folkomröstning” som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet och uppmanade de röstberättigade att rösta för Krims självständighet i ”folkomröstningen” den 16 mars 2014. Han var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014.

Sedan den 17 mars 2014”talman” för ”statsrådet” i ”Republiken Krim”.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Rustam Ilmirovitj TEMIRGALIJEV)

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Födelsedatum: 15.8.1976

Födelseort: Ulan-Ude, Burjatiska ASSR (Ryska SFSR)

Som f.d. biträdande premiärminister i Krim spelade Temirgalijev en viktig roll i de beslut som fattades av ”högsta rådet” angående den ”folkomröstning” den 16 mars 2014 som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet. Han lobbade aktivt för Krims införlivande med Ryska federationen.

Den 11 juni 2014 avgick han från sin post som ”förste vice premiärminister” i ”Republiken Krim”.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (Denis Valentinovitj BEREZOVSKIJ)

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Födelsedatum: 15.7.1974

Födelseort: Charkiv, Ukrainska SSR

Berezovskij utsågs till befälhavare för den ukrainska flottan den 1 mars 2014 men svor därefter trohet till den krimska försvarsmakten, vilket innebar att han bröt sin trohetsed till ukrainska flottan.

Han utsågs sedan till vice befälhavare för Ryska federationens Svartahavsflotta.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Aleksej Michailovitj TJALYJ)

(Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)

Födelsedatum: 13.6.1961

Födelseort: Moskva eller Sevastopol

Tjalyj blev ”folkborgmästare i Sevastopol” med allmänt bifall den 23 februari 2014 och godtog denna ”omröstning”. Han verkade aktivt för att Sevastopol skulle bli en separat enhet i Ryska federationen efter en folkomröstning den 16 mars 2014. Han var en av undertecknarna av ”avtalet om Krims anslutning till Ryska federationen” av den 18 mars 2014. Han var tillförordnad ”guvernör” i Sevastopol den 1–14 april 2014 och ”valdes” 2014 till ordförande för den lagstiftande församlingen i staden Sevastopol. Ledamot av den lagstiftande församlingen i staden Sevastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Pjotr Anatoljevitj ZIMA)

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Födelsedatum: 18.1.1970

Födelseort: Artemivsk (Артемовск) (2016 ändrades namnet tillbaka till Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ukraina

Zima utsågs den 3 mars 2014 till ny chef för Krims säkerhetstjänst (SBU) av ”premiärminister” Aksionov och godtog utnämningen. Han har gett relevant information, inbegripet en databas, till ryska underrättelsetjänsten (FSB). Detta inbegrep information om Euromajdan-aktivister och människorättsförsvarare i Krim. Han spelade en viktig roll när det gällde att hindra de ukrainska myndigheterna från att kontrollera Krims territorium. Den 11 mars 2014 proklamerades bildandet av en oberoende underrättelsetjänst i Krim av före detta SBU-officerare i Krim.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov (Sergej Pavlovitj TSEKOV)

(Сергей Павлович Цеков)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергій Павлович ЦЕКОВ)

Födelsedatum: 28.9.1953 eller 28.8.1953

Födelseort: Simferopol

Som vice talman för Verchovna Rada inledde Tsekov tillsammans med Sergej Aksionov den lagstridiga upplösningen av Autonoma republiken Krims regering. Han drog med sig Vladimir Konstantinov i dessa åtgärder genom att hota honom med avsked. Han erkände offentligt att parlamentsledamöter från Krim tog initiativet till att be ryska soldater ta över Krims Verchovna Rada. Han var en av de första krimska ledarna som offentligt bad om att Krim skulle annekteras av Ryssland.

Ledamot av Ryska federationens federationsråd från den s.k. ”Republiken Krim”.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Sergej Vladimirovitj ZJELEZNJAK)

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Födelsedatum: 30.7.1970

Födelseort: Sankt Petersburg (f.d. Leningrad)

F.d. vice talman i Ryska federationens statsduma.

Stödde aktivt användningen av ryska väpnade styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim. Han ledde personligen demonstrationen till stöd för användningen av ryska styrkor i Ukraina.

För närvarande vice ordförande i utrikesutskottet i Ryska federationens statsduma.

17.3.2014

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI (Leonid Eduardovitj SLUTSKIJ)

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Födelsedatum: 4.1.1968

Födelseort: Moskva

F.d. ordförande för utskottet för Samväldet av oberoende stater (OSS) i Ryska federationens statsduma (medlem av LDPR).

Stödde aktivt användningen av ryska väpnade styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim.

För närvarande vice ordförande i utrikesutskottet i Ryska federationens statsduma.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN (Aleksandr Viktorovitj GALKIN)

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Födelsedatum: 22.3.1958

Födelseort: Ordzjonikidze, Nordossetiska ASSR

F.d. Befälhavare för Rysslands södra militärdistrikt, vars styrkor är utplacerade i Krim. Svartahavsflottan står under Galkins ledning. En stor del av trupprörelserna till Krim har skett genom det södra militärdistriktet.

Styrkor från det södra militärdistriktet är utplacerade på Krim. Han är ansvarig för en del av den ryska militära närvaron i Krim, som undergräver Ukrainas suveränitet, och bistod de krimska myndigheterna med att hindra offentliga demonstrationer mot åtgärder för en folkomröstning och införlivande i Ryssland. Dessutom faller Svartahavsflottan under distriktets kontroll.

För närvarande anställd av det ryska försvarsministeriets centrala apparat.

17.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN (Sergej Jevgenjevitj NARYSJKIN)

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Födelsedatum: 27.10.1954

Födelseort: Sankt Petersburg (f.d. Leningrad)

Talman i statsduman. Stödde offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina. Stödde offentligt fördraget om återföreningen mellan Ryssland och Krim och den därmed sammanhängande federala konstitutionen.

För närvarande direktör för Ryska federationens utrikesunderrättelsetjänst från och med oktober 2016. Ständig ledamot av och sekreterare för Ryska federationens säkerhetsråd.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV (Aleksandr Michajlovitj NOSATOV)

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Födelsedatum: 27.3.1963

Födelseort: Sevastopol (Ukrainska SSR)

F.d. vice befälhavare för Svartahavsflottan, konteramiral.

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

För närvarande viceamiral, tillförordnad befälhavare för den ryska Östersjöflottan.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV (Michail Grigorjevitj MALYSJEV)

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Födelsedatum: 10.10.1955

Födelseort: Simferopol, Krim

Ordförande i Krims valkommission. Ansvarig för organisationen av folkomröstningen i Krim. Ansvarig inom det ryska systemet för undertecknande av resultatet av folkomröstningen.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV (Valerij Kirillovitj MEDVEDEV)

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Födelsedatum: 21.8.1946

Födelseort: Sjmakovka, regionen Primorskij

Ordförande i Sevastopols valkommission. Ansvarig för organisationen av folkomröstningen i Krim. Ansvarig inom det ryska systemet för undertecknande av resultatet av folkomröstningen.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (född DMITRIYEVA) (Elena Borisovna MIZULINA (född DMITRIJEVA))

(Елена Борисовна Мизулина (född Дмитриева))

Födelsedatum: 9.12.1954

Födelseort: Buj, länet Kostroma

F.d. ledamot av statsduman. Initiativtagare till och understödjare av lagstiftningsförslag som nyligen lagts fram i Ryssland, vilka skulle ha gjort det möjligt för regioner i andra länder att ansluta sig till Ryssland utan deras centrala myndigheters förhandsgodkännande.

Sedan september 2015 ledamot av federationsrådet från länet Omsk.

21.3.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV (Oleg Jevgenjevitj BELAVENTSEV)

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Födelsedatum: 15.9.1949

Födelseort: Moskva

F.d. befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det s.k. federala distriktet Krim, icke-ständig ledamot av ryska säkerhetsrådet. Ansvarig för genomförandet av det ryska statsöverhuvudets konstitutionella prerogativ på den annekterade autonoma republiken Krims territorium.

För närvarande befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det federala distriktet Nordkaukasien.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO (Sergej Ivanovitj MENJAJLO)

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Födelsedatum: 22.8.1960

Födelseort: Alagir, Nordossetiska autonoma SSR, RSFSR

F.d. guvernör för den annekterade ukrainska staden Sevastopol.

För närvarande befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det federala distriktet Sibirien. Ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd.

29.4.2014

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Födelsedatum: 6.7.1993

Födelseort: Prag, Tjeckien

Aktiv ledare för ”Luganskgardet”. Deltog i övertagandet av säkerhetstjänstens regionalkontor i Lugansk.

Är alltjämt en aktiv stridande militär i Folkrepubliken Lugansk.

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich BOLOTOV (Valerij Dmitrijevitj BOLOTOV)

(Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)

Valeriy Dmytrovych BOLOTOV

(Валерій Дмитрович БОЛОТОВ)

Födelsedatum: 13.2.1970

Födelseort: Stachanov, Lugansk

En av ledarna för separatistgruppen ”Sydöstra armén”, som ockuperade säkerhetstjänstens regionalkontor i Lugansk. Pensionerad officer. Innan byggnaden ockuperades var han och hans medhjälpare i besittning av vapen som uppenbarligen levererats illegalt från Ryssland och från lokala kriminella grupper.

29.4.2014

45.

Andriy Yevhenovych PURHIN (Andrej Jevgenjevitj PURGIN)

(Андрiй Євгенович ПУРГIН)

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Födelsedatum: 26.1.1972

Födelseort: Donetsk

Aktiv deltagare i och organisatör av separatistaktioner, samordnare för ”ryska turisters” aktioner i Donetsk. En av upphovsmännen till ”medborgarinitiativet i Donbass för den euroasiatiska unionen”. Till den 4 september 2015”ordförande” för ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”, för närvarande ”förste vice ordförande i ministerrådet”.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Sergej Gennadjevitj TSYPLAKOV)

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Födelsedatum: 1.5.1983

Födelseort: Chartsyzk, länet Donetsk

En av ledarna för den ideologiskt radikala organisationen Donbass folkmilis. Han tog aktiv del i övertagandet av ett antal statliga byggnader i regionen Donetsk.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Igor Vsevolodovitj GIRKIN)

(Игорь Всеволодович Гиркин)

(alias Igor STRELKOV (Ihor STRIELKOV))

Födelsedatum: 17.12.1970

Födelseort: Moskva

Identifierad som tjänsteman vid centrala underrättelsedirektoratet vid generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt (GRU). Han var inblandad i incidenter i Slovjansk. Ledare för folkrörelsen ”Novorossija”. F.d. ”försvarsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Organiserade den 4 november 2016 en rysk marsch i Moskva för ryska nationalister som stöder separatisterna i östra Ukraina.

Stöder alltjämt aktivt separatistisk verksamhet i östra Ukraina. En av organisatörerna bakom den ”ryska marschen” i november 2016.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN (Vjatjeslav Viktorovitj VOLODIN)

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Födelsedatum: 4.2.1964

Födelseort: Aleksejevka, Saratovregionen

F.d. förste biträdande chef för den ryske presidentens kansli. Ansvarig för övervakningen av den politiska integreringen av den annekterade ukrainska regionen Krim i Ryska federationen.

För närvarande talman i Ryska federationens statsduma sedan den 5 oktober 2016.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV (Vladimir Anatoljevitj SJAMANOV)

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Födelsedatum: 15.2.1957

Födelseort: Barnaul

F.d. befälhavare för de ryska luftbaserade trupperna, generalöverste. I sin överordnade ställning ansvarig för utplaceringen av ryska luftburna styrkor på Krim.

För närvarande ordförande i försvarsutskottet i Ryska federationens statsduma.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Vladimir Nikolajevitj PLIGIN)

(Владимир Николаевич Плигин)

Födelsedatum: 19.5.1960

Födelseort: Ignatovo, länet Vologodsk, Sovjetunionen

F.d. ledamot av statsduman och f.d. ordförande för dumans konstitutionsutskott. Ansvarig för underlättande av antagandet av lagstiftning avseende annekteringen av Krim och Sevastopol till Ryska federationen.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH (Petr Grigorjevitj JAROSJ)

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Födelsedatum: 30.1.1971

Födelseort: Byn Skvortsovo, regionen Simferopol, Krim

F.d. chef för Krims federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Krims invånare.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Oleg Grigorjevitj KOZIURA)

(Олег Григорьевич Козюра)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорьевич Козюра)

Födelsedatum: 19.12.1962

Födelseort: Zaporizjzja

F.d. chef för Sevastopols federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Sevastopols invånare.

För närvarande assistent till Michail Chalyj, ledamot av Sevastopols kommunfullmäktige.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (Igor Nikolajevitj BEZLER) (alias Bes (djävul))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Födelsedatum: 30.12.1965

Födelseort: Simferopol, Krim

En av ledarna för Horlivkas självutnämnda milis. Han övertog kontrollen över den ukrainska säkerhetstjänstens regionalkontor i Donetsk och intog därefter inrikesministeriets distriktskontor i staden Horlivka. Han har kopplingar till Igor Strelkov/Girkin, under vars befäl han var inblandad i mordet på den folkvalde ledamoten Volodymyr Rybak i Horlivkas kommunfullmäktige.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV (Igor Jevgenjevitj KAKIDZIANOV)

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ)

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Födelsedatum: 25.7.1980

Födelseort: Makijivka (länet Donetsk)

En av ledarna för den självutnämnda ”Folkrepubliken Donetsks väpnade styrkor”. Syftet med styrkorna är att ”skydda folket i Folkrepubliken Donetsk och republikens territoriella integritet” enligt Pusjylin, en av ledarna för ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович ЦАРЬОВ)

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Födelsedatum: 2.6.1970

Födelseort: Dnepropetrovsk

Före detta parlamentsledamot, uppmanade i denna egenskap offentligt till inrättandet av ”Federala republiken Novorossija”, bestående av regioner i sydöstra Ukraina. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Före detta ”talman” i ”parlamentet i Folkrepublikernas union” (”Novorossijas parlament”).

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich LYAGIN (Roman Viktorovitj LJAGIN)

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вікторович ЛЯГIН)

Födelsedatum: 30.5.1980

Födelseort: Donetsk, Ukraina

Före detta ordförande för ”folkrepubliken Donetsks” centrala valkommission. Organiserade aktivt folkomröstningen den 11 maj 2014 om ”Folkrepubliken Donetsks” självbestämmande. Tidigare ”minister för arbetsmarknads- och socialpolitik”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN (Aleksandr Sergejevitj MALYCHIN)

(Александр Сергеевич МАЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Födelsedatum: 12.1.1981

Före detta ordförande för ”Folkrepubliken Lugansks” centrala valkommission. Organiserade aktivt folkomröstningen den 11 maj 2014 om ”Folkrepubliken Lugansks” självbestämmande.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA (Natalja Vladimirovna POKLONSKAJA)

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Födelsedatum: 18.3.1980

Födelseort: Michajlovka, regionen Vorosjilovgrad, ukrainska SSR eller Eupatoria, ukrainska SSR.

Medlem av statsduman, vald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Före detta åklagare i den s.k. ”Republiken Krim”. Genomförde aktivt Rysslands annektering av Krim.

För närvarande förste vice ordförande i utskottet för säkerhet och korruptionsbekämpning i Ryska federationens statsduma.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Aleksandr Jurjevitj BORODAJ)

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Födelsedatum: 25.7.1972

Födelseort: Moskva

Den före detta s.k. ”premiärministern i Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Donetsk” (gjorde t.ex. följande uttalande den 8 juli 2014: ”Vår militär genomför en särskild insats mot de ukrainska ’fascisterna’” ). Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossija”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Leder ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

Deltar aktivt i rekrytering och utbildning av ”frivilliga” som skickas att strida i Donbass.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Födelsedatum: 18.12.1972

Födelseort: Donetsk

Före detta s.k. ”minister för säkerheten i Folkrepubliken Donetsk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska säkerhetsaktiviteter som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Donetsk”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Aleksandr Vitaljevitj CHRJAKOV)

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Födelsedatum: 6.11.1958

Födelseort: Donetsk

Före detta s.k. ”informations- och masskommunikationsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. För närvarande ledamot av det s.k. ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Ansvarig för proseparatiska propagandaaktiviteter som genomförs av den s.k. ”regeringen” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar i östra Ukraina.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Födelsedatum: 20.1.1964

Födelseort: Izjevsk, Ryska federationen

Den före detta s.k. ”premiärministern i ministerrådet i Folkrepubliken Lugansk”, bekräftat den 8 juli 2014.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Lugansk”.

Bedriver alltjämt verksamhet för att finansiera separatiststrukturer i ”Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нікітін)

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN (Vasilij Aleksandrovitj NIKITIN)

(Василий Александрович НИКИТИН)

Födelsedatum: 25.11.1971

Födelseort: Shargun (Sjargun) (Uzbekistan)

Före detta s.k. ”vice premiärminister i ministerrådet i Folkrepubliken Lugansk”, (var tidigare s.k. ”premiärminister i Folkrepubliken Lugansk” och tidigare talesman för ”Sydöstra armén”).

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för Sydöstra arméns uttalande om att det ukrainska presidentvalet inte kan genomföras i ”Folkrepubliken Lugansk” på grund av regionens ”nya” status.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Aleksej Vjatjeslavovitj KARJAKIN)

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексій В'ячеславович КАРЯКIН)

Födelsedatum: 7.4.1980 eller 7.4.1979

Födelseort: Stachanov (länet Lugansk)

Fram till den 25 mars 2016 s.k. ”ordförande för högsta rådet i Folkrepubliken Lugansk”. Före detta ledamot av det s.k. ”folkrådet i Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av ”högsta rådet”, ansvarig för att ha bett Ryska federationen att erkänna ”Folkrepubliken Lugansks” oberoende.

Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossiya”.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Födelsedatum: 24.6.1964 eller 25.6.1964 eller 26.6.1964

Födelseort: Lugansk (eventuellt i Kelmentsi, länet Tjernivtsi)

Före detta s.k. ”försvarsminister” och för närvarande s.k. ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Födelsedatum: 1.9.1950

Födelseort: Kurumoch, regionen Kujbysjev

Före detta ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd. Före detta direktör för Ryska federationens utrikesunderrättelsetjänst. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, var han inblandad i att utforma den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Födelsedatum: 15.12.1950

Födelseort: Vladivostok

Före detta ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, var han inblandad i att utforma den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Födelsedatum: 10.7.1981

Födelseort: Kujbysjev (Samara)

Ledamot av statsduman.

Som ledamot av duman informerade han om invigning av en ”de facto-ambassad” för den icke erkända s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” i Moskva; han bidrar till att undergräva eller hota Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

För närvarande ordförande för den ryska statsdumans utskott för gymnastik och idrott samt ungdomsfrågor.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV (Pavel Jurjevitj GUBAREV)

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Födelsedatum: 10.2.1983 (eller 10.3.1983)

Födelseort: Sievierodonetsk (Sievjerodonetsk)

En av dem som beskrivit sig som ledare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Han begärde rysk intervention i östra Ukraina, bland annat genom utplacering av ryska fredsbevarande styrkor. Han var associerad med Igor Strelkov/Girkin, som är ansvarig för insatser som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Gubarev var ansvarig för rekrytering till separatisternas väpnade styrkor.

Ansvarig för övertagandet av den regionala regeringsbyggnaden i Donetsk med proryska styrkor och utnämnde sig själv till ”folkets guvernör”.

Trots att han arresterades för att hota Ukrainas territoriella integritet och därefter släpptes, har han fortsatt att spela en framträdande roll inom separatisternas verksamhet och på så sätt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Jekaterina Jurjevna GUBAREVA)

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Födelsedatum: 5.7.1983 eller 10.3.1983

Födelseort: Katjova (länet Cherson)

I egenskap av före detta s.k. ”utrikesminister” var hon ansvarig för försvaret av den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, och på så sätt undergrävde hon Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

Ledamot av det s.k. ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

25.7.2014

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Födelsedatum: 7.2.1960

Födelseort: Donetsk

Före detta s.k. ”vice försvarsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har samröre med Igor Strelkov/Girkin, som är ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Berezin stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Födelsedatum: 2.4.1956

Födelseort: Odessa

Har beskrivit sig som ”president” i den s.k. ”Republiken Novorossija” som har uppmanat Ryssland att placera ut trupper i Ukraina. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (Sergej Anatoljevytj ZDRILJUK)

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Födelsedatum: 23.6.1972 (eller 23.7.1972)

Födelseort: regionen Vinnytsja

Högre rådgivare till Igor Strelkov/Girkin som är ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Zdriliuk därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA) (Oksana Aleksandrovna TJIGRINA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Födelsedatum: möjligen 23.7.1981

Talesperson för den s.k. ”regeringen” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” som gjorde uttalanden för att berättiga bland annat nedskjutningen av ett ukrainskt militärflygplan, tagande av gisslan, de olagliga väpnade gruppernas olagliga stridsverksamhet, vilket har undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

Är alltjämt en aktiv arbetstagare vid ”Folkrepubliken Lugansks” presstjänst.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)

Födelsedatum: 13.1.1954

Födelseort: Dzerzjynsk (länet Donetsk)

Före detta medlem i det s.k. ”folkrådet” och före detta ordförande för det s.k. ”högsta rådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”, som låg bakom politiken och anordnandet av den olagliga ”folkomröstningen” som ledde till utropandet av den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, som utgjorde ett brott mot Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергій Вадимович АБIСОВ)

Födelsedatum: 27.11.1967

Födelseort: Simferopol, Krim

Genom att samtycka till att utnämnas till s.k. ”inrikesminister i Republiken Krim” av Rysslands president (dekret nr 301) den 5 maj 2014, och genom sina åtgärder som s.k. ”inrikesminister” har han undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO (Aleksandr Vladimirovitj ZACHARTJENKO)

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Födelsedatum: 26.6.1976

Födelseort: Donetsk

Den 7 augusti 2014 ersatte han Aleksandr Borodaj som s.k. ”premiärminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. För närvarande s.k. ”ledare” för ”Folkrepubliken Donetsk”. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Zachartjenko därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (Vladimir Petrovitj KONONOV) (alias ”Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Födelsedatum: 14.10.1974

Födelseort: Gorskij

Han har från och med den 14 augusti 2014 augusti ersatt Igor Strelkov/Girkin som s.k. ”försvarsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har enligt uppgift fört befälet över en division av stridande separatister i Donetsk sedan i april 2014 och har lovat att lösa den strategiska uppgiften att avvärja Ukrainas militära aggression. Kononov har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Miroslav Vladimirovitj RUDENKO)

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Födelsedatum: 21.1.1983

Födelseort: Debaltsevo (Debaltseve)

Har samröre med ”Donbass folkmilis”. Han har bland annat sagt att de kommer att fortsätta att strida i resten av landet. Rudenko har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Ledamot av det s.k. ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Andrej Jurevitj PINTJUK)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрій Юрійович ПIНЧУК)

Möjligt födelsedatum: 27.12.1977

Före detta s.k. ”statssäkerhetsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsks regering”. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik. Ledare för ”förbundet för frivilliga i Donbass”.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN (Aleksandr Akimovitj KARAMAN)

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Födelsedatum: 26.7.1956

Födelseort: Cioburciu, distriktet Slobozia, nu Republiken Moldavien

Före detta s.k. ”vice premiärminister för sociala frågor” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som var ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den s.k. ”regeringen i Folkrepubliken Donetsk”. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Rysslands vice premiärminister Dmitrij Rogozins skyddsling. Förvaltningschef i ministerrådet i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Michail Sergejevitj SJEREMET)

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Födelsedatum: 23.5.1971

Födelseort: Dzhankoy (Dzjankoj)

Medlem av statsduman, vald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Före detta s.k. ”förste vice premiärminister” i Krim. Sjeremet spelade en viktig roll när det gäller organiseringen och genomförandet av folkomröstningen i Krim den 16 mars om anslutningen till Ryssland. Vid folkomröstningen förde Sjeremet enligt uppgift befälet över de Moskvavänliga ”självförsvarsstyrkorna” i Krim. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Vald den 18 september 2016 till ledamot av duman från den olagligt annekterade Krimhalvön.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV (Leonid Ivanovitj KALASJNIKOV)

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Födelsedatum: 6.8.1960

Födelseort: Stepnoj Dvorets

Före detta förste vice ordförande i statsdumans utrikesutskott. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande ordförande för den ryska statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och banden till landsmännen.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN (Vladimir Stepanovitj NIKITIN)

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Födelsedatum: 5.4.1948

Födelseort: Opotjka

Före detta medlem av statsduman och före detta förste vice ordförande i statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Oleg Vladimirovitj LEBEDEV)

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Födelsedatum: 21.3.1964

Födelseort: Rudnyj, regionen Kustanaj, Kazakiska SSR

Före detta medlem av statsduman och före detta förste vice ordförande i statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV (Nikolaj Vladimirovitj LEVITJEV)

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Födelsedatum: 28.5.1953

Födelseort: Pusjkin

Före detta ledamot av statsduman. Före detta vice talman i statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande ledamot i den centrala valkommissionen.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Aleksandr Michajlovitj BABAKOV)

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Födelsedatum: 8.2.1963

Födelseort: Chisinau

Före detta ledamot av statsduman. Före detta suppleant i statsduman, ordförande i statsdumans utskott för lagstiftning avseende utvecklingen av Ryska federationens militär-industriella komplex. Babakov är en framträdande medlem i ”Enade Ryssland” och har som affärsman gjort stora investeringar i Ukraina och på Krim.

Den 20 mars 2014 röstade han för utkastet till federal konstitution ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande medlem i Ryska federationens federala råd.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV (Sergej Jurjevitj KOZIAKOV)

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Födelsedatum: 29.9.1982 eller 23.9.1982

I sin tidigare egenskap av s.k. ”ordförande för Lugansks centrala valkommission” ansvarade han för anordnandet av de s.k. ”valen” den 2 november 2014 i ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” stred mot ukrainsk rätt och var därför olagliga. I oktober 2015 utsågs han till s.k. ”justitieminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an dessa uppgifter och verka i denna egenskap, och genom att anordna de olagliga ”valen” har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (Oleg Konstantinovitj AKIMOV) (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Födelsedatum: 15.9.1981

Födelseort: Lugansk

Ställföreträdande i ”Lugansks ekonomiska union” i det ”nationella rådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som s.k. ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga. Sedan 2014 är han ”ordförande” i den s.k. ”centrala fackföreningsorganisationen” och ledamot av det s.k. ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Stöder aktivt åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (Larisa Leonidovna AJRAPETIAN) (alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN eller Larysa AIRAPETYAN)

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Födelsedatum: 21.2.1970

Före detta ”hälsominister” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”.

Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (Jurij Viktorovitj SIVOKONENKO) (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO eller Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Födelsedatum: 7.8.1957

Födelseort: Stalino (nuvarande Donetsk)

Ledamot av ”parlamentet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, ordförande för veteranföreningen i Donbass Berkut samt medlem av folkrörelsen ”Free Donbass”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som ledare för den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Dessa val stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (Aleksandr Igorevitj KOFMAN) (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Födelsedatum: 30.8.1977

Födelseort: Makijikva (länet Donetsk)

Före detta s.k. ”utrikesminister” och s.k. ”förste vice talman” i ”parlamentet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Kandiderade i de olagliga s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som s.k. ledare för ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa val stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga.

Genom att delta i valen och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV (Ravil Zakarievitj CHALIKOV)

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равіль Закарійович ХАЛIКОВ)

Födelsedatum: 23.2.1969

Födelseort: Belozere village (byn Beloziore), distriktet Romodanovskij, Sovjetunionen

Före detta s.k. ”förste vice premiärminister” och f.d. ”riksåklagare” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV (Dmitrij Aleksandrovitj SEMJONOV)

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Födelsedatum: 3.2.1963

Födelseort: Moskva

Före detta ”vice premiärminister för finanser” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Är alltjämt aktiv när det gäller att finansiera separatiststrukturer i ”Folkrepubliken Lugansk”.

29.11.2014

127.

Oleg Evgenevich BUGROV (Oleg Evgenjevitj BUGROV)

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Födelsedatum: 29.8.1969

Före detta ”försvarsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA (Lesia Michajlovna LAPTEVA)

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Födelsedatum: 11.3.1976

Födelseort: Dzhambul/Jambul (Dzjambul) (Kazakstan), heter i dag Taraz

Före detta ”minister för utbildning, vetenskap, kultur och religion” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (Jevgenij Eduardovitj MICHAJLOV) (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Födelsedatum: 17.3.1963

Födelseort: Archangelsk

Före detta s.k. ”minister i ministerrådet” (förvaltningschef för regeringsfrågor) i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (Ihor Vladymyrovytj KOSTENOK) (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK) (Igor Vladimirovitj KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Födelsedatum: 15.03.1961

Födelseort: Vodyanske, distriktet Dobropillja, länet Donetsk

Водянское, Добропольский район Донецкой области

Före detta s.k. ”utbildningsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

För närvarande personlig rådgivare till premiärministern i ”Folkrepubliken Donetsk”.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (Jevgenij Vjatjeslavovitj ORLOV) (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV) (Jevhen Vjatjeslavovytj ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Födelsedatum: 10.5.1980 eller 21.10.1983

Födelseort: Snezhnoye, länet Donetsk

г. Снежное, Донецкой области

Ledamot i det ”nationella rådet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO (Vladislav Nikolajevitj DEJNEGO) (alias Vladislav Nykolayevich DEYNEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Födelsedatum: 12.3.1964

Födelseort: Romny, länet Sumy

Ромны, Сумская область

”Vice ordförande” för ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH (Michail Sergejevitj TOLSTYCH) (alias Givi)

(Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ)

Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH

(Михайло Сергійович ТОЛСТИХ)

Födelsedatum: 19.7.1980

Födelseort: Ilovajsk

Befälhavare för ”Somalibataljonen”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Är alltjämt en aktiv militär befälhavare i ”Folkrepubliken Donetsk”.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Eduard Aleksandrovitj BASURIN)

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН

Födelsedatum: 27.6.1966

Födelseort: Donetsk

Talesperson för försvarsministeriet i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Stöder alltjämt aktivt separatistverksamhet i östra Ukraina.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Alexandr Vasiljevitj SJUBIN)

(Александр Васильевич ШУБИН)

Födelsedatum: 20.5.1972 eller 30.5.1972

Födelseort: Luhansk

Före detta ”justitieminister” i den olagliga ”Folkrepubliken Lugansk”. Ordförande i den ”centrala valkommissionen” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” sedan oktober 2015.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserat Ukraina.

För närvarande ordförande i den s.k. ”centrala valkommittén” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN (Sergej Anatoljevitj LITVIN)

(Сергей Анатольевич Литвин)

Serhiy Anatoliyovych LYTVYN (Serhij Anatolijovytj LYTVYN)

(Сергій Анатолійович ЛИТВИН)

Födelsedatum: 2.7.1973

Födelseort: Lysychansk (Lysytjansk), länet Luhansk, USSR

Лисичанск Луганской области УССР

Före detta s.k. ”vice ordförande” i ministerrådet i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Sergej Jurjevitj IGNATOV) (alias KUZOVLEV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ))

Födelsedatum: 7.1.1967

Födelseort: Michurinsk (Mitjurinsk), länet Tambov

Мичуринск, Тамбовская область

S.k. överbefälhavare för folkmilisen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Jekaterina Vladimirovna FILIPPOVA) (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA (Kateryna Volodymyrivna FYLYPPOVA)

(Катерина Володимирівна ФIЛIППОВА

Födelsedatum: 20.1.1988

Födelseort: Krasnoarmëisk (Krasnoarmejsk)

Före detta s.k. ”justitieminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

För närvarande personlig assistent till Aleksandr Vladimirovitj Zachartjenko.

16.2.2015

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (Aleksandr Jurjevitj TIMOFEJEV)

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV (Oleksandr Jurijovytj TYMOFEJEV

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Födelsedatum: 15.05.1971

Födelseort: Nevinnomyssk, territoriet Stavropol

Невинномысск, Ставропольский край

S.k. ”finans- och skatteminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Jevgenij Vladimirovitj MANUJLOV)

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV (Jevhen Volodymyrovytj MANUJLOV)

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Födelsedatum: 5.1.1967

Födelseort: Baranykivka, Bilovodsk Raion, Luhansk oblast (Baranikovka, Belovodskogo rajona, länet Lugansk)

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

S.k. ”inkomst- och skatteminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO (Viktor Vjatjeslavovitj JATSENKO)

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Vyktor Viacheslavovych YATSENKO (Viktor Vjatjeslavovytj JATSENKO)

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Födelsedatum: 22.4.1985

Födelseort: Cherson

S.k. ”kommunikationsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA (Olha Ihorivna BESEDYNA)

(Ольга Iгорівна БЕСЕДIНА)

Födelsedatum: 10.12.1976

Födelseort: Lugansk

S.k. ”minister för ekonomisk utveckling och handel” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV (Zaur Raufovitj ISMAILOV)

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV (Zaur Raufovytj YSMAILOV)

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Födelsedatum: 25.7.1978 (eller 23.3.1975)

Födelseort: Krasny Luch (Krasnyj Lutj), Voroshilovgrad (Vorosjilovgrad), regionen Lugansk

S.k. ”riksåklagare” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Arkadij Viktorovitj BACHIN)

(Аркадий Викторович БАХИН)

Födelsedatum: 8.5.1956

Födelseort: Kaunas, Litauen

F.d. ”förste vice försvarsminister” (till och med den 17 november 2015), som i denna egenskap medverkat till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltar, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

För närvarande anställd av Rosatom.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON (Iosif Davydovitj KOBZON)

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Födelsedatum: 11.9.1937

Födelseort: Tchassov Yar (Tjasov Jar), Ukraina

Ledamot av statsduman.

Han besökte den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” och gjorde under sitt besök uttalanden till stöd för separatisterna. Han utnämndes även till honorärkonsul för den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” i Ryska federationen.

Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande förste vice ordförande i statsdumans kulturutskott.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK (Ruslan Ismailovitj BALBEK)

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Födelsedatum: 28.8.1977

Födelseort: Bekabad, Uzbekistanska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Vice ordförande i dumans utskott för etnicitetsfrågor.

Ruslan Balbek utsågs 2014 till vice ordförande i ministerrådet i den s.k. ”Republiken Krim” och arbetade i denna egenskap för integreringen av den olagligt annekterade Krimhalvön i Ryska federationen, för vilket han har förlänats medaljen ”För Republiken Krims försvar”. Han har stött Krims annektering i offentliga uttalanden, bland annat i sin profil på webbplatsen för Enade Ryssland (avdelningen på Krim) och i en tidningsartikel som publicerades på webbplatsen NTV den 3 juli 2016.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (Konstantin Michajlovitj BACHAREV)

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Födelsedatum: 20.10.1972

Födelseort: Simferopol, Ukrainska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Ledamot i dumans utskott för finansmarknader.

Konstantin Bacharev utsågs i mars 2014 till vice ordförande i statsrådet i den s.k. ”Republiken Krim” och utsågs i augusti 2014 till förste vice ordförande i detta organ. Han har erkänt att han personligen var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han stödde offentligt, bland annat i en intervju som publicerades på webbplatsen gazetakrimea.ru den 22 mars 2016 och på webbplatsen c-pravda.ru den 23 augusti 2016. Han har förlänats orden ”För plikttrohet” av ”Republiken Krims””myndigheter”.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK (Dmitrij Anatoljevitj BELIK)

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Födelsedatum: 17.10.1969

Födelseort: Distriktet Kular Ust-Janskij, Jakutiska autonoma SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade staden Sevastopol.

Ledamot av dumans skatteutskott.

Som ledamot i kommunförvaltningen i Sevastopol stödde han i februari–mars 2014 den verksamhet som bedrevs av den s.k. ”folkets borgmästare” Alexej Tjalyj. Han har offentligt erkänt att han var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han offentligt har försvarat, bland annat på sin personliga webbplats och i en intervju som publicerades på webbplatsen nation-news.ru den 21 februari 2016.

För sin medverkan i annekteringsprocessen har han förlänats den ryska statsorden ”För plikt mot fosterlandet” – 2. klass.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO (Andrej Dmitrievitj KOZENKO)

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Födelsedatum: 3.8.1981

Födelseort: Simferopol, Ukrainska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Ledamot i dumans utskott för finansmarknader.

Andrej Kozenko utsågs i mars 2014 till vice ordförande i statsrådet i den s.k. ”Republiken Krim”. Han har offentligt erkänt att han var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han offentligt har försvarat, bland annat i en intervju som publicerades på webbplatsen gazetacrimea.ru den 12 mars 2016. För sin medverkan i annekteringsprocessen har han förlänats medaljen ”För Republiken Krims försvar” av de lokala ”myndigheterna”.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO (Svetlana Borisovna SAVTJENKO)

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Födelsedatum: 24.6.1965

Födelseort: Belogorsk, Ukrainska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Ledamot av dumans kulturutskott.

Hon har varit ledamot av Autonoma republiken Krims högsta råd sedan 2012 och stödde från och med mars 2014 integreringen av de olagligt annekterade Krim och Sevastopol i Ryska federationen. Svetlana Savtjenko valdes i september 2014 in i statsrådet i den s.k. ”Republiken Krim”. Hon har vid ett flertal tillfällen i offentliga uttalanden försvarat den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, bland annat i intervjuer som publicerades på webbplatsen c-pravda.ru den 2 april 2016 och den 20 augusti 2016. Hon har förlänats den ryska statsorden ”För plikt mot fosterlandet” – 2. klass 2014 och orden ”För plikttrohet” av ”Republiken Krims””myndigheter” 2015.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV (Pavel Valentinovitj SJPEROV)

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Födelsedatum: 4.7.1971

Födelseort: Simferopol. Ukrainska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Ledamot i dumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen.

Pavel Sjperov valdes i september 2014 till statsråd i ”Republiken Krim”.

Han har offentligt erkänt, bland annat i en intervju som publicerades på webbplatsen ldpr-rk.ru den 3 september 2016, sin roll i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol och särskilt sin roll i samband med anordnandet av den olagliga folkomröstningen om den olagliga annekteringen av halvön.

9.11.2016

ENHETER

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

10.

S.k. ”Donbass folkmilis””Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Sociala medier:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

E-post: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Telefon frivilliga i Ryssland:

+ 7 (926) 428 99 51

+ 7 (967) 171 27 09

eller e-post novoross24@mail.ru

Adress: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Olaglig väpnad separatistgrupp som är ansvarig för strider mot de ukrainska regeringsstyrkorna i östra Ukraina och som därmed hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet. Den militanta gruppen tog bland annat kontroll över flera regeringsbyggnader i östra Ukraina i början av april 2014 och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Har haft samröre med Pavel Gubarev, som är ansvarig för övertagandet av den regionala regeringsbyggnaden i Donetsk med pro-ryska styrkor och för att ha utnämnt sig själv till ”folkets guvernör”.

25.7.2014

11.

”Vostokbataljonen”

”батальоны Восток”

Sociala medier:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Olaglig väpnad separatistgrupp som anses vara en av de viktigaste i östra Ukraina. Ansvarig för strider mot de ukrainska regeringsstyrkorna i östra Ukraina och hotar därmed Ukrainas stabilitet och säkerhet.

Deltog aktivt i militära operationer som ledde till att flygplatsen i Donetsk intogs.

Enligt uppgift del av den s.k. ”första armékåren” i ”Folkrepubliken Donetsks” försvarsmakt.

25.7.2014

21.

AKTIEBOLAGET ALMAZ-ANTEY LUFT- OCH RYMDFÖRSVARSFÖRBUND

Акционерное общество ”Концерн воздушно-космической обороны ”Алмаз – Антей

(även kallat KONCERNEN ALMAZ-ANTEY, ALMAZ-ANTEY CORP, även kallat ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION, även kallat ALMAZ-ANTEY JSC Концерн ВКО ”Алмаз – Антей;Image Image)

41 ul.Vereiskaya, Moskva 121471, Ryssland

Internet: almaz-antey.ru

E-post: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey är ett ryskt statsägt företag. Det tillverkar luftvärnsvapen inklusive luftvärnsrobotar som det levererar till den ryska armén. De ryska myndigheterna har försett separatister i östra Ukraina med tunga vapen och därmed bidragit till destabiliseringen av Ukraina. Dessa vapen används av separatisterna, bland annat för att skjuta ned flygplan. I egenskap av statsägt företag bidrar Almaz-Antey därmed till destabiliseringen av Ukraina.

30.7.2014

30.

Spartabataljonen

Батальон ”Спарта”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Arseny PAVLOV, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

Del av den s.k. ”första armékåren” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

16.2.2015

31.

Somalibataljonen

Батальон ”Сомали”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Michail TOLSTYCH (alias Givi), en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

Del av den s.k. ”första armékåren” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

16.2.2015

33.

Prizrakbrigaden

Бригада ”Призрак”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Del av den s.k. ”andra armékåren” i ”Folkrepubliken Lugansk”

16.2.2015

35.

Kalmiusbataljonen

Батальон ”Кальмиус”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Del av den s.k. ”första armékåren” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

16.2.2015

36.

Dödsbataljonen

Батальон ”Смерть”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Del av den s.k. ”andra armékåren” i ”Folkrepubliken Lugansk”

16.2.2015

37.

Folkrörelsen ”NOVOROSSIJA”

Движение Новороссия

 

Folkrörelsen ”Novorossija”/”Nya Ryssland” etablerades i november 2014 i Ryssland och leds av den ryske officeren Igor Strelkov (identifierad som anställd vid centrala underrättelsedirektoratet vid Ryska federationens försvarsmakts generalstab (GRU)).

Enligt dess fastställda mål ska den ge allsidigt, effektivt stöd till ”Novorossija”, bl.a. genom att hjälpa milis som strider i östra Ukraina, och den stöder därigenom politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Förbunden med en person förtecknad för att undergräva Ukrainas territoriella integritet.

16.2.2015


Top