Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0192

Rådets beslut (EU) 2017/192 av den 8 november 2016 om ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen

OJ L 31, 4.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/192/oj

4.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 31/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/192

av den 8 november 2016

om ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.6 a och 218.8 andra stycket,

med beaktande av anslutningsakten för Republiken Kroatien, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut 2014/122/EU (2) undertecknades protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen den 4 mars 2016, med förbehåll för att det senare ingås.

(2)

Protokollet bör ingås på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen (3) godkänns härmed på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar göra den anmälan som avses i artikel 6 i protokollet för att ge uttryck för Europeiska unionens och dess medlemsstaters samtycke till att vara bundna av protokollet (4).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2016.

På rådets vägnar

P. KAŽIMÍR

Ordförande


(1)  Godkännande av den 14 september 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(2)  Rådets beslut 2014/122/EU av den 11 februari 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen (EUT L 69, 8.3.2014, s. 2).

(3)  Texten till protokollet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 31, 4.2.2017, s. 3).

(4)  Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


Top