Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017B0317(11)

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017

OJ C 84, 17.3.2017, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 84/53


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017

(2017/C 84/11)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2017

Budgetår 2016

Budgetår 2015

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

 

Avdelning 1 – Totalt

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

1 589 454

594 828,—

 

Avdelning 2 – Totalt

160 100

1 689 554

694 928,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

88,03

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

78 678,07

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALSUMMA

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

19 000

36 000

22 132,05

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

 

Avdelning 1 – Totalt

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

542 800

542 800

633 607,84

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

36 150

13 400

19 937,21

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

54 500

43 500

32 083,84

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

108 600

135 350

112 321,92

 

Avdelning 2 – Totalt

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET

8 014 690

 

 

3 1

STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

102 500

 

 

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

3 985 735

3 844 749,21

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 441 015

1 526 813,72

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

2 732 000

2 660 052,20

 

Avdelning 3 – Totalt

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 6

PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

29 750,63

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT

138 059

159 865,77

4 9

NYA IPA II-PROGRAMMET

p.m.

410 000

0,—

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0,—

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALSUMMA

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Tjänsteförteckning

Kategori och lönegrad

2015

2016

2017

31.12.2015

Godkänd

31.12.2016

Godkänd

Godkänd

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

AD 5

Kategori AD totalt

23

24

23

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

AST 1

 

Kategori AST totalt

17

18

16

17

16

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Kategori AST/SC totalt

 

 

 

 

 

Totalt

40

42

39

41

40

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter under 2016 (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

Totalt FG

24

24

24

Lokalt anställda

1

1

1

Utsända nationella experter

Totalt

25

25

25


Top