EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0111

Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/111 av den 28 januari 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

OJ L 23, 29.1.2016, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/111/oj

29.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/111

av den 28 januari 2016

om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 101/2011 av den 4 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien (1), särskilt artikel 12,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 4 februari 2011 antog rådet förordning (EU) nr 101/2011.

(2)

På grundval av en översyn av förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 101/2011 bör uppgifterna avseende 48 personer ändras.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 101/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 101/2011 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2016.

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordföranden


(1)  EUT L 31, 5.2.2011, s. 1.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 2

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

F.d. president i Tunisien, född i Hamman – Sousse den 3 september 1936, son till Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI, innehar nationellt id-kort nr 00354671.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 24 oktober 1956, dotter till Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI, innehar nationellt id-kort nr 00683530.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 4 mars 1944, son till Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI, företagsledare, bosatt på 11 rue de France – Radès Ben Arous, innehar nationellt id-kort nr 05000799.

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Sabha i Libyen den 7 januari 1980, son till Yamina SOUIEI, företagsledare, gift med Inès LEJRI, bosatt i Résidence de l'étoile du nord – suite B – 7ème étage – appt. No25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 04524472.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel från offentlig tjänstemans sida, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. VD för Banque Nationale Agricole) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 2 december 1981, son till Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI, innehar nationellt id-kort nr 04682068.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga tunisiska medel som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 16 januari 1987, dotter till Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI, innehar nationellt id-kort nr 00299177.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt för delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 17 juli 1992, dotter till Leïla TRABELSI, bosatt i presidentpalatset, innehar nationellt id-kort nr 09006300.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 5 november 1962, son till Saida DHERIF, företagsledare, bosatt på 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00777029.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 24 juni 1948, son till Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI, delegerad ledare för ett lantbruksföretag, bosatt på 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00104253.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt för otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Radès den 19 februari 1953, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB, företagsledare, bosatt på 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô, innehar nationellt id-kort nr 00403106.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 26 augusti 1974, son till Najia JERIDI, affärsman, bosatt på 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage présidence, innehar nationellt id-kort nr 05417770.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 26 april 1950, son till Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA, företagsledare, bosatt på 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur, innehar nationellt id-kort nr 00178522.

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 25 september 1955, son till Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ, företagsledare, bosatt på 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05150331.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 27 december 1958, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI, marknadsdirektör, bosatt på 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa, innehar nationellt id-kort nr 00166569.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisisk medborgare, född i La Marsa den 5 maj 1959, son till Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI, företagsledare, bosatt på 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa, innehar nationellt id-kort nr 00046988.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 1 februari 1960, dotter till Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR, bosatt på 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur, innehar nationellt id-kort nr 00235016.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisisk medborgare, född den 5 mars 1957, son till Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI, arbetar med ett byggföretag, bosatt på rue Ennawras 4 – Gammarth Supérieur, innehar nationellt id-kort nr 00547946.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 3 juli 1973, son till Yamina SOUIEI, chef för ett byggföretag, bosatt i Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05411511.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 25 juni 1975, dotter till Mounira TRABELSI (syster till Leila TRABELSI), företagsledare, gift med Mourad MEHDOUI, bosatt på 41 rue Garibaldi – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05417907.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 3 maj 1962, son till Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF, företagsledare, bosatt på 41 rue Garibaldi – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05189459.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 18 september 1976, son till Nadia JERIDI, direktör, bosatt i lotissement Erriadh.2 – Gammarth – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05412560.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 4 december 1971, dotter till Yasmina SOUIEI, företagsledare, bosatt på 2 rue El Farrouj – La Marsa, innehar nationellt id-kort nr 05418095.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 20 december 1965, son till Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI, anställd på Tunisair, bosatt på 12 rue Taieb Mhiri – Le Kram – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00300638.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisisk medborgare, född den 29 januari 1988, son till Kaouther Feriel HAMZA, verkställande direktör för företaget Stafiem – Peugeot, bosatt på 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisisk medborgare, född den 13 januari 1959, son till Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI, företagsledare, bosatt på rue du Jardin – Sidi Bou Saïd – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00400688.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Le Bardo den 5 juli 1965, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB, bosatt på 5 rue El Montazah – Sidi Bou Saïd – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00589759.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Le Bardo den 21 augusti 1971, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marouene MABROUK, politisk rådgivare vid utrikesministeriet, innehar nationellt id-kort nr 05409131.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 11 mars 1972, son till Jaouida El BEJI, gift med Sirine BEN ALI, företagsledare, bosatt på 8 rue du Commandant Béjaoui – Carthage – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 04766495.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Le Bardo den 8 mars 1963, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK, läkare, bosatt på 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, innehar nationellt id-kort nr 00589758.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 13 augusti 1960, son till Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI, företagsledare, bosatt på 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, innehar nationellt id-kort nr 00642271.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Hammam – Sousse den 22 november 1949, son till Selma HASSEN, fotojournalist i Tyskland, bosatt på 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02951793.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 13 mars 1947, gift med Zohra BEN AMMAR, företagsledare, bosatt på rue El Moez – Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02800443.

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Hammam – Sousse den 16 maj 1952, dotter till Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT, representant för Tunisair, bosatt på 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02914657.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Sousse den 18 september 1956, dotter till Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI, företagschef, bosatt på avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02804872.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född den 28 oktober 1938, son till Selma HASSEN, pensionär, änkling efter Selma MANSOUR, bosatt på 255 cité El Bassatine – Monastir, innehar nationellt id-kort nr 028106l4.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 21 oktober 1969, son till Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI, företagsledare, bosatt på avenue Hédi Nouira – Monastir, innehar nationellt id-kort nr 04180053.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 29 april 1974, son till Selma MANSOUR, ogift, företagschef, bosatt på 83 Cap Marina – Monastir, innehar nationellt id-kort nr 04186963.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 12 oktober 1972, son till Selma MANSOUR, ogift, arbetar med export och import, bosatt på avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir, innehar nationellt id-kort nr 04192479.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 8 mars 1980, dotter till Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI, sekreterare på ett företag, bosatt på rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 06810509.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisisk medborgare, född i Hammam – Sousse den 8 oktober 1978, son till Hayet BEN ALI, företagsdirektör, bosatt på 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05590835.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisisk medborgare, född i Hammam – Sousse den 9 augusti 1977, son till Hayet BEN ALI, företagsledare, bosatt på 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05590836.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 30 augusti 1982, dotter till Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR, bosatt på rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 08434380.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisisk medborgare, född i Sousse den 13 januari 1970, son till Naïma BEN ALI, chef på Tunisair, bosatt i Résidence les Jardins, apt. 8C Bloc. b – El Menzah 8 – L'Ariana, innehar nationellt id-kort nr 05514395.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisisk medborgare, född i Hammam – Sousse den 22 oktober 1967, son till Naïma BEN ALI, chargé de mission vid transportministeriet, bosatt på 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05504161.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisisk medborgare, född i Sousse den 3 januari 1973, son till Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM, företagsledare, bosatt på 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05539378.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Paris den 27 oktober 1966, son till Paulette HAZAT, företagsdirektör, bosatt på Chouket El Arressa, Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05515496 (dubbelt medborgarskap).

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk och fransk medborgare, född i Le Petit Quevilly (76) den 6 april 1971 (eller den 16 april enligt hans tunisiska identitetshandling), son till Tijani BEN ALI, född den 9 februari 1932, och Paulette HAZET (eller HAZAT), född den 23 februari 1936, gift med Amel SAIED (eller SAID), företagsledare, bosatt i Chouket El Arressa, Hammam – Sousse, enligt hans tunisiska ID-kort, nr 00297112; adress: 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), enligt hans franska ID-kort, nr 111277501841.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 28 augusti 1974, son till Leila DEROUICHE, marknadsdirektör, bosatt på 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 04622472.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.


Top