EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0221

Kommissionens beslut (EU) 2016/221 av den 12 februari 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/1937 om inrättande av en oberoende rådgivande europeisk finanspolitisk nämnd

C/2016/888

OJ L 40, 17.2.2016, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/221/oj

17.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 40/15


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2016/221

av den 12 februari 2016

om ändring av beslut (EU) 2015/1937 om inrättande av en oberoende rådgivande europeisk finanspolitisk nämnd

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 oktober 2015 antog kommissionen ett beslut om inrättande av en oberoende rådgivande europeisk finanspolitisk nämnd (1). Det beslutet innehåller ett antal bestämmelser om nämndens och dess sekretariats uppdrag och uppgifter, sammansättning, oberoende och funktionssätt, och det klargörs att sekretariatet administrativt bör höra till kommissionens generalsekretariat. Enligt samma beslut ska den ekonomiska chefsanalytiker som inrättas genom beslut C(2015) 2665 av den 17 april 2015 fungera som sekretariatschef.

(2)

I beslutet av den 17 april 2015 avseende kommissionens ekonomiska chefsanalytiker anges att den ekonomiska chefsanalytikern, inom ramen för samordningen och övervakningen av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i medlemsstaterna, ska kontrollera kommissionens kommande beslut. Enligt beslutet ska den ekonomiska chefsanalytikern ha ett nära samarbete med vice ordföranden med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter, som också kan begära yttranden från den ekonomiska chefsanalytikern (2).

(3)

I syfte att uppnå större enhetlighet och effektivitet bör man skilja på de uppdrag som den ekonomiska chefsanalytikern respektive den europeiska finanspolitiska nämndens sekretariatschef ska ha.

(4)

Beslutet om inrättande av en oberoende rådgivande europeisk finanspolitisk nämnd bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Artikel 3.8 i kommissionens beslut (EU) 2015/1937 (3) ska ersättas med följande:

”8.   Kommissionen ska utse sekretariatschefen efter samråd med den europeiska finanspolitiska nämndens ordförande. Sekretariatschefen ska utses för en period på tre år, som kan förnyas en gång. Sekretariatschefens uppdrag ska omfatta arbetet med att inrätta nämnden. Övrig personal i sekretariatet ska vara tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda tjänstemän och utstationerade nationella experter som väljs av sekretariatschefen enligt överenskommelse med nämndens ordförande. Alla medlemmar av sekretariatet ska väljas på grundval av mycket goda kvalifikationer och stor erfarenhet på områden som är relevanta för nämndens verksamhet och ska antingen tillsättas internt eller lånas ut av annan kommissionsavdelning (mis à disposition).

9.   Om den europeiska finanspolitiska nämndens ordförande inte ännu har blivit utnämnd ska kommissionen, genom undantag från punkt 8, direkt utse sekretariatschefen.”

Utfärdat i Bryssel den 12 februari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  C(2015) 8000.

(2)  C(2015) 2665.

(3)  Kommissionens beslut (EU) 2015/1937 av den 21 oktober 2015 om inrättande av en oberoende rådgivande europeisk finanspolitisk nämnd (EUT L 282, 28.10.2015, s. 37).


Top