Help Print this page 

Document 32016D0043

Title and reference
Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/2164 av den 30 november 2016 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2017 (ECB/2016/43)
OJ L 333, 8.12.2016, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2164/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/73


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/2164

av den 30 november 2016

om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2017 (ECB/2016/43)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.2,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/2332 av den 4 december 2015 om förfarandet för att godkänna den mängd euromynt som ska ges ut (ECB/2015/43) (1), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbanken (ECB) har sedan den 1 januari 1999 ensamrätt att godkänna den mängd mynt som ges ut av de medlemsstater som har euron som valuta.

(2)

De nitton medlemsstater som har euron som valuta har för godkännande lämnat in uppgifter till ECB om den mängd mynt som de önskar ge ut under 2017, tillsammans med förklaringar till beräkningsmetoden. Flera av dessa medlemsstater har också lämnat ytterligare information om mynt i omlopp, där sådan information föreligger och bedöms som viktig för att styrka deras ansökan.

(3)

Eftersom medlemsstaterna bara får ge ut euromynt i den omfattning som godkänns av ECB, får de inte överskrida dessa ramar utan att ECB först har gett sitt godkännande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av den mängd euromynt som ska ges ut 2017

ECB godkänner härmed den mängd euromynt som ska ges ut av de medlemsstater som har euron som valuta under 2017 enligt nedanstående tabell:

(miljoner EUR)

 

Mängd euromynt som ska ges ut 2017

 

Mynt avsedda att sättas i omlopp

Samlarmynt

(ej avsedda att sättas i omlopp)

Mängd mynt som ska ges ut

Belgien

51,0

1,0

52,0

Tyskland

419,0

219,0

638,0

Estland

9,7

0,3

10,0

Irland

30,7

0,8

31,5

Grekland

106,3

0,6

106,9

Spanien

359,3

30,0

389,3

Frankrike

224,3

51,0

275,3

Italien

94,2

1,8

96,0

Cypern

14,0

0,1

14,1

Lettland

16,3

0,3

16,6

Litauen

30,0

0,3

30,3

Luxemburg

17,7

0,2

17,9

Malta

10,2

0,2

10,4

Nederländerna

25,0

4,0

29,0

Österrike

87,2

181,8

269,0

Portugal

62,0

3,0

65,0

Slovenien

24,0

2,0

26,0

Slovakien

15,6

1,4

17,0

Finland

35,0

10,0

45,0

Totalt

1 631,5

507,8

2 139,3

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det delges adressaterna.

Artikel 3

Adressater

Detta beslut riktar sig till de medlemsstater som har euron som valuta.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 30 november 2016.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 328, 12.12.2015, s. 123.


Top