EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0869

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/869 av den 5 juni 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

EUT L 142, 6.6.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/869/oj

6.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/869

av den 5 juni 2015

om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 208/2014 av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 208/2014.

(2)

Den 5 mars 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/364 (2), där det föreskrivs att de restriktiva åtgärder som återfinns i rådets beslut 2014/119/Gusp (3) är tillämpliga till och med den 6 mars 2016 när det gäller fjorton personer och till och med den 6 juni 2015 när det gäller fyra personer.

(3)

Den 5 juni 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/876 (4), där det föreskrivs att de restriktiva åtgärderna när det gäller en av dessa fyra personer bör vara tillämpliga till och med den 6 oktober 2015 och att de restriktiva åtgärderna när det gäller två av dessa personer bör vara tillämpliga till och med den 6 mars 2016. Dessutom bör motiveringen avseende dessa personer uppdateras.

(4)

En person bör inte längre vara kvar på förteckningen över fysiska och juridiska personer och enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juni 2015.

På rådets vägnar

E. RINKĒVIČS

Ordförande


(1)  EUT L 66, 6.3.2014, s. 1.

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2015/364 av den 5 mars 2015 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 62, 6.3.2015, s. 25).

(3)  Rådets beslut 2014/119/Gusp av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 66, 6.3.2014, s. 26).

(4)  Rådets beslut (Gusp) 2015/876 av den 5 juni 2015 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (se sidan 30 i detta nummer av EUT).


BILAGA

1.

Nedan angiven person ska från och med den 6 juni 2015 avföras från förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014:

Post nr 8 – Viktor Viktorovych Yanukovych (Віктор Вікторович Янукович) (son till den f.d. presidenten).

2.

Uppgifterna avseende följande personer i bilaga I till förordning (EU) nr 208/2014 ska ersättas med följande uppgifter:

4.

Olena Leonidivna Lukash (Олена Леонідівна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш)

född den 12 november 1976 i Rîbnița (Moldavien), f.d. justitieminister

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för inblandning i förskingring av offentliga medel.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev (Сергій Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev

född den 19 augusti 1969 i Donetsk, bror till Andrii Kliuiev, affärsman

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för inblandning i förskingring av offentliga medel. Person vilken har samröre med en person som är uppförd på förteckningen (Andrii Petrovych Kliuiev) och som är föremål för straffrättsliga förfaranden i Ukraina för förskingring av offentliga medel eller tillgångar.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник)

född den 28 november 1963 i Kiev, f.d. utbildnings- och vetenskapsminister

Person som är föremål för utredning av de ukrainska myndigheterna för inblandning i förskingring av offentliga medel.

6.3.2014


Top