EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2459

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2015/2459 av den 23 december 2015 om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

OJ L 339, 24.12.2015, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2459/oj

24.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/48


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2015/2459

av den 23 december 2015

om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2013/798/Gusp av den 23 december 2013 om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken (1), särskilt artikel 2c,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 december 2013 antog rådet beslut 2013/798/Gusp.

(2)

Den 20 oktober 2015 uppdaterade FN:s sanktionskommitté, vilken inrättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013) (nedan kallad sanktionskommittén), identifieringsuppgifterna för en person i sin förteckning över sanktioner.

(3)

Den 17 december 2015 lade sanktionskommittén till två personer i förteckningen över de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(4)

Bilagan till beslut 2013/798/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2013/798/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 december 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EUT L 352, 24.12.2013, s. 51.


BILAGA

Personer som avses i artikel 1

I.

Följande personer ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2013/798/Gusp:

7.   Haroun GAYE (alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye)

Befattning: Rapportör för den politiska samordningen för Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC)

Födelsedatum: a) den 30 januari 1968 b) den 30 januari 1969

Passnr: Centralafrikanska republiken nummer O00065772 (bokstaven O följd av 3 nollor), upphör att gälla den 30 december 2019)

Adress: Bangui, Centralafrikanska republiken

Datum för uppförande: den 17 december 2015

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till uppförande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haroun Gaye fördes upp på förteckningen den 17 december 2015 i enlighet med punkterna 11 och 12 b och f i resolution 2196 (2015) för ”deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken”; ”deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär en kränkning av eller ett brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning”; och ”deltagande i planeringen, ledningen, sponsringen eller utförandet av attacker mot FN:s uppdrag eller internationell säkerhetsnärvaro, inklusive Minusca, Europeiska unionens uppdrag och de franska insatser som stöder dessa.”

Övrig information:

HAROUN GAYE har sedan början av 2014 varit en av ledarna för en väpnad grupp verksam i området PK5 i Bangui. Företrädare för det civila samhället i PK5-området har uppgett att Gaye och hans väpnade grupp underblåser konflikten i Bangui, motsätter sig försoning och hindrar befolkningsförflyttningar till och från tredje distriktet i Bangui. Den 11 maj 2015 blockerade Gaye och 300 demonstranter tillträdet till det nationella övergångsrådet för att avbryta den sista dagen av forumet i Bangui. GAYE rapporteras ha samarbetat med anti-balakatjänstemän för att samordna detta.

Den 26 juni 2015 störde Gaye och en liten grupp anhängare öppnandet av en sammankomst för väljarregistrering i området PK5 i Bangui, vilket ledde till att sammankomsten måste inställas.

Minusca försökte arrestera Gaye den 2 augusti 2015, i enlighet med bestämmelserna i punkt 32 f i i säkerhetsrådets resolution 2217 (2015). Gaye, som enligt uppgift hade informerats om arresteringsförsöket i förväg, hade samlat tungt beväpnade anhängare kring sig. Gayes styrkor öppnade eld mot Minuscas gemensamma insatsstyrka. I en sju timmar lång eldstrid använde Gayes män skjutvapen, granatgevär och handgranater mot Minuscas trupper och dödade en fredsbevarare och skadade åtta. Gaye var inblandad i att uppmuntra våldsamma protester och sammandrabbningar i slutet av september 2015 i vad som verkar ha varit ett kuppförsök för att störta övergångsregeringen. Kuppförsöket leddes sannolikt av före detta president Bozizes anhängare i en bekvämlighetsallians med Gaye och andra ledare inom FPRC. Gaye verkar ha haft som målsättning att skapa en kretsgång av vedergällningsangrepp som skulle hota de kommande valen. Gaye ansvarade för samordningen med marginaliserade delar av anti-balaka.

Den 1 oktober 2015 ägde ett möte rum i PK5-området mellan Gaye och Eugène Barret Ngaïkosset, en medlem av en marginaliserad anti-balakagrupp, i syfte att planera en gemensam attack mot Bangui lördagen den 3 oktober. Gayes grupp hindrade människor från att lämna PK5-området för att stärka gruppidentiteten hos den muslimska befolkningen och på så sätt förvärra spänningarna mellan folkgrupperna och förhindra försoning. Den 26 oktober 2015 avbröt Gaye och hans grupp ett möte mellan ärkebiskopen i Bangui och imamen vid den centrala moskén i Bangui samt hotade delegationen, som var tvungen att dra sig tillbaka från den centrala moskén och fly från PK5-området.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET (alias: a) Eugene Ngaikosset b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset, d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset; alias (ej säkerställt): f) ”The Butcher of Paoua” g) Ngakosset)

Befattning: a) f.d. kapten, Centralafrikanska republikens presidentgarde b) f.d. kapten, Centralafrikanska republikens sjöstridskrafter

Nationellt id-nummer: Militärt id-nummer 911-10-77 vid Centralafrikanska republikens försvarsmakt

Adress: a) Bangui, Centralafrikanska republiken

Datum för uppförande: den 17 december 2015.

Övriga uppgifter: Kapten Eugène Barret Ngaïkosset är en före detta medlem av den tidigare presidenten François Bozizés (CFI. 001) garde och har samröre med anti-Balakarörelsen. Han rymde från fängelset den 17 maj 2015 efter att ha blivit utlämnad från Brazzaville och skapade en egen anti-Balakafaktion med f.d. kombattanter från centralafrikanska försvarsmakten.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET fördes upp på förteckningen den 17 december 2015 i enlighet med punkterna 11 och 12 b och f i resolution 2196 (2015) för ”deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken”; ”deltagande i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär en kränkning av eller ett brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning”; och ”deltagande i planeringen, ledningen, sponsringen eller utförandet av attacker mot FN:s uppdrag eller internationell säkerhetsnärvaro, inklusive Minusca, Europeiska unionens uppdrag och de franska insatser som stöder dessa.”

Övrig information:

Ngaïkosset är en av de främsta förövarna av det våld som utbröt i Bangui i slutet av september 2015. Ngaïkosset och andra anti-Balakagrupper arbetade tillsammans med marginaliserade medlemmar av f.d. Séléka i ett försök att destabilisera Centralafrikanska republikens övergångsregering. Natten mellan den 27 och 28 september 2015, gjorde Ngaïkosset m.fl. ett misslyckat försök att storma gendarmerilägret ”Izamo” i syfte att stjäla vapen och ammunition. Den 28 september omringade gruppen de kontor som används av Centralafrikanska republikens nationella radio.

Den 1 oktober 2015 ägde ett möte rum i PK5-området mellan Ngaïkosset och Haroun Gaye, ledare för Front populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), i syfte att planera en gemensam attack mot Bangui lördagen den 3 oktober.

Den 8 oktober, 2015, tillkännagav Centralafrikanska republikens justitieminister planer på att inleda utredningar om Ngaïkosset och andra personer med avseende på deras roll i våldet i september 2015 i Bangui. Ngaikosset och andra namngavs såsom delaktiga i ”avskyvärt beteende som utgör en överträdelse mot den inre säkerheten, sammansvärjning, uppvigling till inbördeskrig, civil olydnad, hat och medhjälp.” De rättsliga myndigheterna i Centralafrikanska republiken uppmanades att inleda en undersökning för att hitta och gripa förövarna och deras medbrottslingar.

Den 11 oktober 2015 tros Ngaïkosset ha begärt att anti-Balakamilisgrupper under hans ledning skulle utföra kidnappningar, med särskild inriktning på franska medborgare, men även Centralafrikanska politiker och FN-tjänstemän, med syftet att tvinga fram den tillfälliga presidenten Catherine Samba-Panzas avgång.

II.

Uppgifterna i punkt 6 i bilagan till beslut 2013/798/Gusp ska ersättas med följande:

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY (alias: a) Oumar Younous b) Omar Younous c) Oumar Sodiam d) Oumar Younous M'Betibangui)

Befattning: F.d. general inom Séléka

Födelsedatum: den 2 april 1970

Nationalitet: Sudan, diplomatpass nr D 00000898, utfärdat den 11 april 2013 (giltigt till den 10 april 2018)

Adress: a) Bria, Centralafrikanska republiken (tfn + 236 75 50 75 60) b) Birao, Centralafrikanska republiken c) Tullus, södra Darfur, Sudan (tidigare adress)

Övriga uppgifter: Är diamantsmugglare och trestjärnig general inom Séléka och Centralafrikanska republikens f.d. interimspresident Michel Djotodias nära förtrogne. Fysisk beskrivning: hårfärg: svart; längd: 180 cm; tillhör den etniska gruppen Fulani. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Uppförd på FN-förteckningen: den 20 augusti 2015 (ändrad den 20 oktober 2015)

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Oumar Younous fördes upp på förteckningen den 20 augusti 2015 i enlighet med punkterna 11 och 12 d i resolution 2196 (2015) för att han ”deltagit i eller tillhandahållit stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som utgör ett hot mot eller en överträdelse av övergångsavtal, eller som hotar eller förhindrar den politiska övergångsprocessen, inbegripet en övergång till fria och rättvisa demokratiska val, eller som främjar våld” och för att han ”tillhandahållit stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld, vilda djur och växter och produkter av vilda djur och växter, i Centralafrikanska republiken”.

Övrig information:

Oumar Younous har som general inom f.d. Séléka och diamantsmugglare stött en väpnad grupp genom olagligt utnyttjande av och handel med naturresurser, bland annat diamanter, i Centralafrikanska republiken.

I oktober 2008 anslöt sig Oumar Younous – en f.d. chaufför för diamanthandlarhuset SODIAM – till rebellgruppen Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). I december 2013, identifierades Oumar Younous som trestjärnig general inom Séléka och interimspresident Michel Djotodias nära förtrogne.

Younous deltar i handeln med diamanter från Bria och Sam Ouandja till Sudan. Källor har uppgett att Oumar Younous har varit delaktig i insamlandet av diamantpaket som gömts i Bria och transporten av dem till Sudan för försäljning.


Top