Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1764

Rådets beslut (Gusp) 2015/1764 av den 1 oktober 2015 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

OJ L 257, 2.10.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1764/oj

2.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 257/42


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/1764

av den 1 oktober 2015

om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet beslut 2014/512/Gusp (1) om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

(2)

Rådet anser att de restriktiva åtgärderna inte bör påverka den europeiska rymdindustrin.

(3)

Därför bör vissa verksamheter som avser särskild pyroteknik i enlighet med Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (2), som är nödvändiga för användningen av bärraketer som skjuts upp av medlemsstaternas uppsändningsföretag, eller uppsändningsföretag som är etablerade i en medlemsstat, eller för användningen av bärraketer inom ramen för unionens, medlemsstaternas eller Europeiska rymdorganisationen rymdprogram, eller för tankning av satelliter av satellittillverkare som är etablerade i en medlemsstat, tillåtas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/512/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande punkter läggas till:

”5.   Förbuden i punkterna 1 och 3 ska inte tillämpas på

a)

försäljning, leverans, överföring eller export och på import, inköp eller transport av hydrazin (CAS-nr 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mer,

b)

import, inköp eller transport av osymmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 57-14-7),

c)

försäljning, leverans, överföring eller export och på import, inköp eller transport av monometylhydrazin (CAS-nr 60-34-4),

för användning för bärraketer som skjuts upp av europeiska uppsändningsföretag, eller för användningen av bärraketer inom ramen för europeiska rymdprogram, eller för tankning av satelliter av satellittillverkare.

Den mängd hydrazin som exporteras ska beräknas i överensstämmelse med den uppsändning eller de uppsändningar eller de satelliter som den tillverkas för, och får totalt inte överstiga 800 kg för varje enskild uppsändning eller satellit. Den mängd monometylhydrazin som exporteras ska beräknas i överensstämmelse med den uppsändning eller de uppsändningar eller de satelliter som den tillverkas för.

6.   Förbuden i punkt 2 ska inte tillämpas på bestämmelsen om tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, och tillhandahållande av finansiering eller finansiellt bistånd, som rör de verksamheter som avses i punkt 5 a, b och c.

7.   De verksamheter som avses i punkt 5 a, b och c och i punkt 6 ska vara föremål för förhandstillstånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Medlemsstaterna ska på vederbörligt sätt informera rådet i alla de fall då de beviljar ett tillstånd. Informationen ska omfatta uppgifter om de mängder som överförts och om slutanvändningen.”

2.

I artikel 9.1 ska följande stycke läggas till:

”Artikel 2.6 ska tillämpas från och med den 9 oktober 2015.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 1 oktober 2015.

På rådets vägnar

E. SCHNEIDER

Ordförande


(1)  Beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).

(2)  EUT C 129, 21.4.2015, s. 1.


Top