Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0972

Rådets beslut (Gusp) 2015/972 av den 22 juni 2015 om inledande av Europeiska unionens militära insats i södra centrala Medelhavsområdet (Eunavfor MED)

OJ L 157, 23.6.2015, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/972/oj

23.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/51


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/972

av den 22 juni 2015

om inledande av Europeiska unionens militära insats i södra centrala Medelhavsområdet (Eunavfor MED)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 42.4 och 43.2,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2015/778 av den 18 maj 2015 om Europeiska unionens militära insats i södra centrala Medelhavsområdet (Eunavfor MED) (1), särskilt artikel 5,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 maj 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/778.

(2)

På rekommendation av insatschefen bör Eunavfor MED inledas den 22 juni 2015.

(3)

I enlighet med artikel 5 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor. Danmark deltar inte i genomförandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark, och deltar därför inte i finansieringen av detta uppdrag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Operationsplanen och insatsreglerna för Europeiska unionens militära insats i södra centrala Medelhavsområdet (Eunavfor MED) godkänns härmed.

Artikel 2

1.   Eunavfor MED ska inledas den 22 juni 2015.

2.   I enlighet med artikel 2.3 i beslut (Gusp) 2015/778 ska rådet bedöma huruvida villkoren för övergång från insatsens första etapp är uppfyllda med beaktande av tillämpliga resolutioner av FN:s säkerhetsråd och berörda kuststaters samtycke. Om inte annat följer av en sådan bedömning av rådet, och i enlighet med artikel 6.1 i beslut (Gusp) 2015/778, ska kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik ha befogenhet att fastställa när övergången mellan insatsens olika etapper ska göras.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 22 juni 2015.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 122, 19.5.2015, s. 31.


Top