EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/509 av den 18 februari 2015 om upphävande av beslut ECB/2013/6 om regler för att använda icke säkerställda statligt garanterade bankobligationer som nyttjas för egen användning som säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, beslut ECB/2013/35 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt artiklarna 1, 3 och 4 i beslut ECB/2014/23 om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver (ECB/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; tyst upphävande genom 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/509

av den 18 februari 2015

om upphävande av beslut ECB/2013/6 om regler för att använda icke säkerställda statligt garanterade bankobligationer som nyttjas för egen användning som säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, beslut ECB/2013/35 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt artiklarna 1, 3 och 4 i beslut ECB/2014/23 om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver (ECB/2015/9)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artikel 12.1 samt artikel 34.1 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

För att skapa ett enklare, tydligare och mer konsekvent ramverk för ställande av säkerheter inom Eurosystemet har de skyldigheter som framgår av besluten ECB/2013/6 (1) och ECB/2013/35 (2) samt av artikel 1 i beslut ECB/2014/23 (3) inkluderats i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4), som är den viktigaste rättsakten avseende Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden.

(2)

För att skapa ett enklare, tydligare och mer konsekvent ramverk för Eurosystemets rättsregler har bestämmelserna i artikel 3 i beslut ECB/2014/23 inkluderats i riktlinje ECB/2012/27 (5) och bestämmelserna i artikel 4 i beslut ECB/2014/23 inkluderats i riktlinje ECB/2014/9 (6).

(3)

Besluten ECB/2013/6 och ECB/2013/35 samt artiklarna 1, 3 och 4 i beslut ECB/2014/23 bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphävande av besluten ECB/2013/6 och ECB/2013/35 samt artikel 1 i beslut ECB/2014/23

1.   Besluten ECB/2013/6 och ECB/2013/35 ska upphöra att gälla.

2.   Artikel 1 i beslut ECB/2014/23 ska upphöra att gälla.

3.   Hänvisningar till de upphävda beslut och den artikel som omnämns i punkterna 1 och 2 ska anses som hänvisningar till riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Artikel 2

Upphävande av artiklarna 3 och 4 i beslut ECB/2014/23

1.   Artiklarna 3 och 4 i beslut ECB/2014/23 ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till den upphävda artikeln 3 i beslut ECB/2014/23 ska anses som hänvisningar till artikel 12.5 i bilaga II till riktlinje ECB/2012/27.

3.   Hänvisningar till den upphävda artikeln 4 i beslut ECB/2014/23 ska anses som hänvisningar till artikel 5.2 och 5.3 i riktlinje ECB/2014/9.

Artikel 3

Ikraftträdande

1.   Artikel 1 i detta beslut träder i kraft den 1 maj 2015.

2.   Artikel 2 i detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 februari 2015.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Beslut ECB/2013/6 av den 20 mars 2013 om regler för att använda icke säkerställda statligt garanterade bankobligationer som nyttjas för egen användning som säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner (EUT L 95, 5.4.2013, s. 22).

(2)  Beslut ECB/2013/35 av den 26 september 2013 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (EUT L 301, 12.11.2013, s. 6).

(3)  Beslut ECB/2014/23 av den 5 juni 2014 om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver (EUT L 168, 7.6.2014, s. 115).

(4)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(5)  Riktlinje ECB/2012/27 av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (EUT L 30, 30.1.2013, s. 1).

(6)  Riktlinje ECB/2014/9 av den 20 februari 2014 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder (EUT L 159, 28.5.2014, s. 56).


Top