EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1375

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1375/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1071/2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)

OJ L 366, 20.12.2014, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; upphävd genom 32021R0379

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1375/oj

20.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/77


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1375/2014

av den 10 december 2014

om ändring av förordning (EU) nr 1071/2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33)

(ECB/2014/51)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (2), särskilt artikel 6.4,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 19.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken får ECB-rådet fastställa regler för att beräkna och fastställa de minimireserver som krävs. Närmare uppgifter om tillämpningen av minimireserver anges i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) (3).

(2)

Den 3 juli 2014 beslöt ECB-rådet att dess penningpolitiska möten från och med den 1 januari 2015 ska hållas var sjätte vecka, i stället för var fjärde vecka som tidigare, samt att uppfyllandeperioderna därmed också ska förlängas från fyra till sex veckor.

(3)

Enligt förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) är uppfyllandeperioden den period för vilken uppfyllande av kassakravet beräknas och under vilken kassakravsmedel måste hållas på kassakravskonton.

(4)

Att uppfyllandeperiodernas längd förändras påverkar inte beräkningen av beloppet för de minimikrav som ska uppfyllas under en uppfyllandeperiod av institut som omfattas av fullständiga rapporteringskrav enligt Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (4). Liksom tidigare ska dessa institut beräkna kassakravsbasen för en viss uppfyllandeperiod på grundval av uppgifter enligt förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) som avser den månad som infaller två månader före den månad under vilken uppfyllandeperioden börjar. Uppfyllandeperiodernas förändrade längd påverkar däremot beräkningen av minimireserverna för institut som rapporterar uppgifter kvartalsvis i enlighet med förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33), eftersom kvartalsperioden nu kommer att omfatta två uppfyllandeperioder.

(5)

Mot bakgrund av detta bör förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring

Artikel 12.2 i förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) ska ersättas med följande:

”2.   Kassakravsbasen för två uppfyllandeperioder för de ’tail’-klassificerade instituten ska beräknas på kvartalsdata enligt ställningen vid utgången av det kvartal som samlas in av de nationella centralbankerna senast 28 arbetsdagar efter utgången av det kvartal som statistiken avser.”

Artikel 2

Slutbestämmelse

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 10 december 2014.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 1.

(3)  Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (ECB/2003/9) (EUT L 250, 2.10.2003, s. 10).

(4)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).


Top