EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0693

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 693/2014 av den 23 juni 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

OJ L 183, 24.6.2014, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/693/oj

24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/15


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 693/2014

av den 23 juni 2014

om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012.

(2)

Uppgifterna rörande en person i förteckningen i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör uppdateras.

(3)

Med tanke på den allvarliga situationen bör tolv personer läggas till på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012.

(4)

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.


BILAGA

1.

Uppgifterna för den person som förtecknas nedan i enlighet med avsnitt A i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ersättas med följande uppgifter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

”152.

Dr Qadri (

Image

) (även skrivet Kadri) Jamil (

Image

) (även skrivet Jameel)

 

Tidigare vice premiärminister med ansvar för ekonomiska frågor, före detta minister för inrikeshandel och konsumentskydd. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012”

2.

Följande personer ska läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter eller organ i avsnitt A i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

180.

Ahmad al-Qadri

Född 1956

Jordbruks- och jordbruksreformminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Olje- och mineralresursminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Född 1959

Industriminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Född 1973

Socialminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Född 1964

Arbetsmarknadsminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail eller Isma'Il Isma'il)

Född 1955

Finansminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Född 1956

Ekonomi- och utrikeshandelsminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Född 1966

Minister för inre handel och konsumentskydd. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Född 1972

Turismminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Född 1956

Minister för högre utbildning. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Född 1953

Minister för offentliga arbeten. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Född 1957

Statssekreterare. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014


Top