EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0596R(03)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014)

OJ L 287, 21.10.2016, p. 320–320 (BG, ES, CS, DA, ET, EN, HR, LV, MT, PL, PT, RO, SK, SL, FI)
OJ L 287, 21.10.2016, p. 1–2 (GA)
OJ L 287, 21.10.2016, p. 320–323 (DE)
OJ L 287, 21.10.2016, p. 320–321 (EL, FR, LT, HU, NL)
OJ L 287, 21.10.2016, p. 320–322 (SV)
OJ L 287, 21.10.2016, p. 320–330 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/corrigendum/2016-10-21/oj

21.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 287/320


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 173 av den 12 juni 2014 )

1.

Sidan 7, skäl 35, tredje meningen

I stället för:

”…, när det gäller att föra register över röjda uppgifter.”

ska det stå:

”…, när det gäller att upprätthålla en förteckning över röjda uppgifter.”.

2.

Sidan 14, skäl 76

I stället för:

”… får sådan marknadspraxis som existerar före denna förordnings ikraftträdande, och som godtas av behöriga myndigheter i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 (1) vid tillämpningen av artikel 1.2 a i direktiv 2003/6/EG …

ska det stå:

”… får sådan marknadspraxis som existerar före denna förordnings ikraftträdande, och som godtas av behöriga myndigheter i enlighet med kommissionens direktiv 2004/72/EG (2) vid tillämpningen av artikel 1.2 a i direktiv 2003/6/EG …

3.

Sidan 15, skäl 84, första meningen

I stället för:

”… användas av personer för att upptäcka och anmäla misstänkta handelsorder och transaktioner, lämpliga arrangemang, förfaranden och registerhållning i marknadssonderingsprocessen …”

ska det stå:

”… användas av personer för att upptäcka och anmäla misstänkta handelsorder och transaktioner, lämpliga arrangemang, förfaranden och dokumentationskrav i marknadssonderingsprocessen …”.

4.

Sidan 19, artikel 3.1.26 d

I stället för:

”d)

juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller en person som avses i leden a, b eller c, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, som upprättats till förmån för en sådan person eller ekonomiska intressen som huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person,”

ska det stå:

”d)

juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller av en person som avses i leden a, b eller c, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, eller som upprättats till förmån för en sådan person eller vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person,”.

5.

Sidan 28, artikel 11.5, andra stycket

I stället för:

”Marknadsaktören som lämnar information ska föra och upprätthålla register över all information … Marknadsaktören som lämnar information ska på begäran lämna det registret till den behöriga myndigheten.”

ska det stå:

”Marknadsaktören som lämnar information ska föra och upprätthålla en förteckning över all information … Marknadsaktören som lämnar information ska på begäran lämna förteckningen till den behöriga myndigheten.”.

6.

Sidan 29, artikel 11.6, andra stycket

I stället för:

”Den marknadsaktör som lämnar information ska föra register över den information som lämnats i enlighet med denna punkt och ska på begäran förse den behöriga myndigheten med registret.”

ska det stå:

”Den marknadsaktör som lämnar information ska upprätthålla en förteckning över den information som lämnats i enlighet med denna punkt och ska på begäran förse den behöriga myndigheten med förteckningen.”.

7.

Sidan 29, artikel 11.8

I stället för:

”8.   Marknadsaktören som lämnar information ska bevara det register som avses i denna artikel under en period på minst fem år.”

ska det stå:

”8.   Marknadsaktören som lämnar information ska bevara den förteckning som avses i denna artikel under en period på minst fem år.”.

8.

Sidan 29, artikel 11.9

I stället för:

”… krav på registerhållning för personer …”

ska det stå:

”… dokumentationskrav för personer …”.

9.

Sidan 29, artikel 11.10 första meningen

I stället för:

”… ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn … särskiltdet exakta formatet för det register som avses i punkterna 4–8 …”

ska det stå:

”… ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande … särskilt det exakta formatet för den förteckning som avses i punkterna 4–8 …”.

10.

Sidan 29, artikel 11.11 c

I stället för:

”c)

De register som sådana personer …”

ska det stå:

”c)

De förteckningar som sådana personer …”.

11.

Sidan 33, artikel 16.2 andra meningen

I stället för:

”… ska den omedelbart meddela den behöriga myndigheten som avses i punkt 3.”

ska det stå:

”… ska den utan dröjsmål meddela den behöriga myndighet som avses i punkt 3.”.

12.

Sidan 53, artikel 37

I stället för:

”Direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2004/72/EG (3), 2003/125/EG …

ska det stå:

”Direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2004/72/EG, 2003/125/EG …”.

13.

Sidan 54, artikel 39.4 andra stycket

I stället för:

”… eller auktionerade produkter baserade på sådana till och med den 3 januari 2017.”

ska det stå:

”… eller auktionerade produkter baserade på sådana förrän den 3 januari 2017.”.Top