Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0433

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 433/2014 av den 28 april 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

OJ L 126, 29.4.2014, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/433/oj

29.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/48


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 433/2014

av den 28 april 2014

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen anser rådet att ytterligare personer bör läggas till i den förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som omfattas av restriktiva åtgärder enligt bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilagan till den här förordningen ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 april 2014.

På rådets vägnar

Ordförande

D. KOURKOULAS


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 1

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

Född 7.11.1958 I Kirovohrad, Ukrainska SSR

Vice premiärminister. Ansvarig för övervakning av integreringen av den annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen.

29.4.2014

2.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

Född 15.9.1949 i Moskva

Befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det s.k. federala distriktet Krim, icke-ständig ledamot av ryska säkerhetsrådet. Ansvarig för genomförandet av det ryska statsöverhuvudets konstitutionella prerogativ på den annekterade autonoma republiken Krims territorium.

29.4.2014

3.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV

Född 27.10.1965 i Leningrad

Minister for Krimfrågor. Ansvarig för integreringen av den annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen.

29.4.2014

4.

Sergei Ivanovich MENYAILO

Född 22.8.1960 i Alagir, Nordossetiska autonoma SSR, RSFSR

Tillförordnad guvernör för den annekterade ukrainska staden Sevastopol.

29.4.2014

5.

Olga Fedorovna KOVATIDI

Född 7.5.1962 i Simferopol, Ukrainska SSR.

Ledamot av ryska federationsrådet från den annekterade autonoma republiken Krim.

29.4.2014

6.

Ludmila Ivanovna SHVETSOVA

Född 24.9.1949 i Alma-Ata, Sovjetunionen

Vice ordförande i statsduman, Enade Ryssland – ansvarig för initiativ till lagstiftning för att integrera den den annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen.

29.4.2014

7.

Sergei Ivanovich NEVEROV

Född 21.12.1961 i Tashtagol, Sovjetunionen

Vice ordförande i statsduman, Enade Ryssland – ansvarig för initiativ till lagstiftning för att integrera den den annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen.

29.4.2014

8.

Igor Dmitrievich SERGUN

Född 28.3.1957

Direktör för GRU (Centrala underrättelsedirektoratet), biträdande chef för generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt, generallöjtnant. Ansvarig för GRU-officerares verksamhet i östra Ukraina.

29.4.2014

9.

Valery Vasilevich GERASIMOV

Född 8.9.1955 i Kazan

Chef för generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt, Ryska federationens första vice försvarsminister, general i armén. Ansvarig för den massiva utplaceringen av ryska trupper utmed ukrainska gränsen och för att situationen inte nedtrappas.

29.4.2014

10.

German PROKOPIV

 

Aktiv ledare för ”Luhanskgardet”. Deltog i övertagandet av säkerhetstjänstens regionalkontor i Luhansk, spelade in en video riktad till president Putin och Ryssland från den ockuperade byggnaden. Nära kopplingar till ”Sydöstra armén”.

29.4.2014

11.

Valeriy BOLOTOV

 

En av ledarna för separatistgruppen ”Sydöstra armén” som ockuperade säkerhetstjänstens regionalkontor i Luhansk. Pensionerad officer. Innan byggnaden ockuperades var han och hans medhjälpare i besittning av vapen som uppenbarligen levererats illegalt från Ryssland och från lokala kriminella grupper.

29.4.2014

12.

Andriy PURGIN

 

Överhuvud för ”republiken Donetsk”, aktiv deltagare i och organisatör av separatistaktioner, samordnare för ”ryska turisters” aktioner i Donetsk. En av upphovsmännen till medborgarinitiativet i Donbass för den eurasiska unionen.

29.4.2014

13.

Denys PUSHYLIN

Född i Makiivka

En av ledarna för folkrepubliken Donetsk. Deltog i övertagandet och ockupationen av den regionala administrationen. Aktiv talesperson för separatisterna.

29.4.2014

14.

Tsyplakov Sergey GENNADEVICH

 

En av ledarna för den ideologiskt radikala organisationen Donbass folkmilis. Han tog aktiv del i övertagandet av ett antal statliga byggnader i regionen Donetsk.

29.4.2014

15.

Igor STRELKOV (Ihor Strielkov)

 

Identifierad som tjänsteman vid centrala underrättelsedirektoratet vid generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt (GRU). Han var inblandad i incidenterna i Sloviansk. Han är assistent till Sergey Aksionov, Krims självutnämnda premiärminister, i säkerhetsfrågor.

29.4.2014


Top