Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0320

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 320/2014 av den 27 mars 2014 om ändring av bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken

OJ L 93, 28.3.2014, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; tyst upphävande genom 32013R1307

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/320/oj

28.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/81


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 320/2014

av den 27 mars 2014

om ändring av bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (1), särskilt artikel 57a.7, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 57a.9 i förordning (EG) nr 73/2009 meddelade Kroatien före den 31 januari 2014 kommissionen det markområde som har minröjts och återgått till att användas för jordbruksverksamhet under 2013. Anmälan innehöll också den motsvarande budgetramen för ansökningsåret 2014 och framåt. På grundval av den tabell för höjningar som avses i artikel 121 i förordning (EG) nr 73/2009 bör bilaga VIII till den förordningen ändras i enlighet med detta.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 73/2009 ska ändras på det sätt som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.


BILAGA

Bilaga VIII till förordning (EG) nr 73/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabell 2, i kolumnen för år 2014, ska uppgifterna om Kroatien ersättas med följande:

(i tusental euro)

 

2014

”Kroatien

114 180”

2.

I tabell 3, i kolumnen för år 2014 ska uppgifterna om Kroatien ersättas med följande:

(i tusental euro)

 

2014

”Kroatien

114 180”


Top