EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0068R(07)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar (EUT L 189, 27.6.2014)

ST/8899/2019/INIT

OJ L 142, 29.5.2019, p. 72–72 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/68/corrigendum/2019-05-29/oj

29.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 142/72


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar

( Europeiska unionens officiella tidning L 189 av den 27 juni 2014 )

Sidan 173, artikel 1.2 n

I stället för:

”Båtar, raketer, luftfartyg eller mobila offshore-enheter, samt utrustning speciellt avsedd för installation ombord på dessa farkoster eller för deras framdrivning.”

ska det stå:

”Fartyg, raketer, luftfartyg eller mobila offshore-enheter, samt utrustning speciellt avsedd för installation ombord på dessa farkoster eller för deras framdrivning.”

Sidan 202, bilaga I, punkt 1.3

I stället för:

”Om det finns en känd eller förutsebar risk för felaktig användning, ska de tryckbärande anordningarna konstrueras på ett sådant sätt att risken med ett sådant felaktigt användande elimineras eller, om så inte är möjligt, ska det på lämpligt sätt anges att de tryckbärande anordningarna inte får användas på detta sätt.”

ska det stå:

”Om det finns en känd eller förutsebar risk för felaktig användning, ska de tryckbärande anordningarna konstrueras på ett sådant sätt att risken med en sådan felaktig användning förebyggs eller, om så inte är möjligt, ska det på lämpligt sätt anges att de tryckbärande anordningarna inte får användas på detta sätt.”

Sidan 210, bilaga I, punkt 3.4 a andra strecksatsen

I stället för:

”driftsstart,”

ska det stå:

”ibruktagande,”.

Sidan 219, bilaga II, tabell 7

I stället för:

”Undantag: Alla rörsystem som innehåller en gas vars temperatur överstiger 350 °C och som skulle tillhöra kategori II i enlighet med tabell 7, ska klassificeras i kategori III.”

ska det stå:

”Undantag: Alla rörsystem som innehåller fluider vars temperatur överstiger 350 °C och som skulle tillhöra kategori II i enlighet med tabell 7, ska klassificeras i kategori III.”


Top