EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0062(01)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/32 av den 29 december 2014 om undantag som får beviljas enligt förordning (EU) nr 1073/2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38) (ECB/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 5/17


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/32

av den 29 december 2014

om undantag som får beviljas enligt förordning (EU) nr 1073/2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38)

(omarbetning)

(ECB/2014/62)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38) (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

Av artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38) framgår att undantag från statistikrapporteringskraven får beviljas de investeringsfonder som är föremål för nationella räkenskapsregler som tillåter värdering av deras tillgångar mera sällan än kvartalsvis. Av artikeln framgår även att ECB-rådet ska besluta vilka kategorier av investeringsfonder de nationella centralbankerna ska kunna bevilja undantag till.

(2)

Eftersom omfattande ändringar behöver göras av beslut ECB/2009/4 (2), bör det omarbetas så att det blir mer översiktligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag

De kategorier av investeringsfonder för vilka de nationella centralbankerna får bevilja undantag enligt artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38) framgår av bilagan till detta beslut. ECB-rådet ska ompröva dessa kategorier åtminstone vart tredje år.

Artikel 2

Upphävande

1.   Beslut ECB/2009/4 ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 3

Verkan

Detta beslut får verkan samma dag som det delges adressaterna.

Artikel 4

Adressater

Detta beslut riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 29 december 2014.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 297, 7.11.2013, s. 73.

(2)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2009/4 av den 6 mars 2009 om undantag som får beviljas enligt förordning (EG) nr 958/2007 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2007/8) (EUT L 72, 18.3.2009, s. 21).


BILAGA

KATEGORIER AV INVESTERINGSFONDER FÖR VILKA UNDANTAG FÅR BEVILJAS ENLIGT ARTIKEL 8.2 I FÖRORDNING (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38)

Medlemsstat

Investeringsfondskategori

Rättsakt som rör kategorin

Rättsakt som styr hur ofta värdering ska ske

Hur ofta värdering ska ske enligt nationell lagstiftning

Rättsaktens titel

Rättsaktens nr/datum

Relevanta bestämmelser

Rättsaktens titel

Rättsaktens nr/datum

Relevanta bestämmelser

Frankrike

Fonds commun de placement à risque

(Riskkapitalfonder)

Code monétaire et financier

(Lagen om penning- och finansmarknaden)

 

Kapitel IV, avsnitt 2, punkt 2, L214-28 till L214-32

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Förordning för finansmarknadsmyndigheten)

 

Bok IV, avdelning II, artikel 422-120-13

2 gånger per år

Frankrike

Sociétés civiles de placement immobilier

(Fastighetsinvesteringsföretag)

Code monétaire et financier

(Lagen om penning- och finansmarknaden)

 

Kapitel IV, avsnitt 2, punkt 4 L214-86 till L214-126

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Förordning för finansmarknadsmyndigheten)

 

Bok IV, artikel 422-234

Årligen

Frankrike

Organismes de placement collectif immobilier

(Företag för kollektiva investeringar i fastigheter)

Code monétaire et financier

(Lagen om penning- och finansmarknaden)

 

Kapitel IV, avsnitt 2, punkt 3 L214-33 till L214-85

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Förordning för finansmarknadsmyndigheten)

 

Bok IV, artikel 422-186

2 gånger per år

Italien

Fondi chiusi

(Slutna fonder)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Lagstiftningsdekret – alla bestämmelser inom området finansiella tjänster)

Nr 58 av den 24 februari 1998

Del I, artikel 1

Del II, artiklarna 36, 37 och 39

Provvedimento della Banca d'Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Lag om Banca d'Italia – förordning om kollektiv förvaltning av sparmedel)

8 maj 2012

Titel V, kapitel 1, avsnitt II, punkt 4.6

2 gånger per år

Decreto ministeriale – Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Dekret – förordning om genomförandet av artikel 37 i lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998)

Nr 228 av den 24 maj 1999

Kapitel II, artikel 12

Litauen

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Företag för kollektiva investeringar avsedda för informerade investerare)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Lag om företag för kollektiva investeringar avsedda för informerade investerare)

Nr XII-376 av den 18 juni 2013

Artikel 2.4

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Lag om företag för kollektiva investeringar avsedda för informerade investerare)

Nr XII-376 av den 18 juni 2013

Artikel 31.2

2 gånger per år/årligen

Portugal

Fundos de capital de risco

(Riskkapitalfonder)

Decreto-Lei

(Dekret)

Nr 375/2007 av den 8 november 2007

Artikel 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Förordning om värdepappersmarknadskommission)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Riktlinje om värdepappersmarknadskommission)

Nr 1/2008 av den 14 februari 2008

Nr 2/2013 av den 30 maj 2013

Artiklarna 4 och 11

Regel 1

2 gånger per år


Top