EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0032

2014/527/EU: Europeiska Centralbankens Beslut av den 9 juli 2014 om upphävande av beslut ECB/2013/22 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern och av beslut ECB/2013/36 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2014/32)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/527/oj

13.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 240/26


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 9 juli 2014

om upphävande av beslut ECB/2013/22 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern och av beslut ECB/2013/36 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas

(ECB/2014/32)

(2014/527/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artikel 12.1, artikel 18 samt artikel 34.1 andra strecksatsen,

med beaktande av riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1), särskilt avsnitt 1.6 samt avsnitt 6.3.1 och 6.3.2 i bilaga I, och

av följande skäl:

(1)

Innehållet i beslut ECB/2013/22 (2) och ECB/2013/36 (3) bör inkluderas i riktlinje ECB/2013/4 (4), som är den grundläggande rättsakten för tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas.

(2)

För att skapa ett tydligare och konsekventare ramverk för ställande av säkerheter inom Eurosystemet bör detta genomföras genom en omarbetning av riktlinje ECB/2013/4.

(3)

Beslut ECB/2013/22 och ECB/2013/36 bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphävande av besluten ECB/2013/22 och ECB/2013/36

1.   Beslut ECB/2013/22 och ECB/2013/36 ska upphöra att gälla med verkan den 20 augusti 2014.

2.   Hänvisningar till de upphävda besluten ska anses som hänvisningar till riktlinje ECB/2014/31.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2014.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 9 juli 2014.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Beslut ECB/2013/22 av den 5 juli 2013 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern (EUT L 195, 18.7.2013, s. 27).

(3)  Beslut ECB/2013/36 av den 26 september 2013 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (EUT L 301, 12.11.2013, s. 13).

(4)  Riktlinje ECB/2013/4 av den 20 mars 2013 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (EUT L 95, 5.4.2013, s. 23).


Top