EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1283

Kommissionens förordning (EU) nr 1283/2013 av den 10 december 2013 om rättelse av den franska språkversionen av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

OJ L 332, 11.12.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1283/oj

11.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1283/2013

av den 10 december 2013

om rättelse av den franska språkversionen av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 19.2, 19.3 och 19.4, och

av följande skäl:

(1)

Det finns ett fel i den franska språkversionen av bilaga VII till kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (2). Felet, som inte påverkar giltigheten av tillstånd eller intyg eller ansökningar om tillstånd eller intyg, rör koden för beskrivningen av posten ”Kaviar”.

(2)

Förordning (EG) nr 865/2006 bör därför rättas i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gäller endast den franska versionen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 december 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  EUT L 166, 19.6.2006, s. 1.


Top