EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0952R(03)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013)

OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–3 (ET, EL, EN, FR, HR, IT, LT, MT, NL, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–12 (HU)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–6 (BG)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–11 (PL)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–4 (ES, CS, DA, DE, GA)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 3–4 (PT)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–17 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/corrigendum/2016-09-30/oj

30.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 267/2


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

( Europeiska unionens officiella tidning L 269 av den 10 oktober 2013 )

Sidan 44, artikel 106

I stället för:

”[…] för att fastställa de fall enligt artikel 102.1 d […]”

ska det stå:

”[…] för att fastställa de fall enligt artikel 102.1 andra stycket d […]”.

Sidan 48, artikel 116.7 andra stycket

I stället för:

”[…] ska ränta som betalats enligt punkt 5 andra stycket återbetalas.”

ska det stå:

”[…] ska ränta som betalats enligt punkt 6 andra stycket återbetalas.”

Sidan 48, artikel 117.1

I stället för:

”[…] i strid med artikel 102.1 c eller d.”

ska det stå:

”[…] i strid med artikel 102.1 andra stycket c eller d.”

Sidan 52, artikel 131 a

I stället för:

”a)

de fall där kravet på att det ska inges en summarisk införseldeklaration frångås enligt artikel 127.2 c,”

ska det stå:

”a)

de fall där kravet på att det ska inges en summarisk införseldeklaration frångås enligt artikel 127.2 b,”.

Sidan 55, artikel 145.3

I stället för:

”3.   Deklarationen för tillfällig lagring ska inges av någon av de personer som avses i artikel 139.1 eller 139.2 […]”

ska det stå:

”3.   Deklarationen för tillfällig lagring ska inges av någon av de personer som avses i artikel 139.1 eller 139.3 […]”.

Sidan 59, artikel 158.2

I stället för:

”2.   I särskilda fall, förutom dem som avses i artikel 6.2 får en tulldeklaration inges […]”

ska det stå:

”2.   I särskilda fall, förutom dem som avses i artikel 6.3 får en tulldeklaration inges […]”.

Sidan 72, artikel 217 första stycket

I stället för:

”Kommissionen ska genom genomförandeakter specificera förfaranderegler för avslutande av ett särskilt förfarande i enlighet med artikel 216.”

ska det stå:

”Kommissionen ska genom genomförandeakter specificera förfaranderegler för avslutande av ett särskilt förfarande i enlighet med artikel 215.”

Sidan 79, artikel 253

I stället för:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 243 för att fastställa […]”

ska det stå:

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 284 för att fastställa […]”.

Sidan 80, artikel 257.1 första stycket

I stället för:

”Tullmyndigheterna ska ange den tid inom vilken förfarandet för aktiv förädling ska avslutas i överensstämmelse med artikel 216.”

ska det stå:

”Tullmyndigheterna ska ange den tid inom vilken förfarandet för aktiv förädling ska avslutas i överensstämmelse med artikel 215.”

Sidan 83, artikel 265 b

I stället för:

”b)

de särskilda fall där skyldigheten att inge en deklaration före avgång får frångås i enlighet med artikel 263.2 c.”

ska det stå:

”b)

de särskilda fall där skyldigheten att inge en deklaration före avgång får frångås i enlighet med artikel 263.2 b.”

Sidan 86, artikel 281 tredje stycket

I stället för:

”Om kommittén inte avger något yttrande ska kommissionen inte anta de genomförandeakter som avses i första stycket, och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.”

ska det stå:

”Om kommittén inte avger något yttrande ska kommissionen inte anta de genomförandeakter som avses i första stycket i den här artikeln, och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.”

Sidan 87, artikel 284.2, 284.3 och 284.5

Hänvisningen till artikel 213 ska ersättas med en hänvisning till artikel 216.


Top